Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Obowiązkowe ubezpieczenia upraw rolnych (2012 r.)

OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIA UPRAW ROLNYCH

Warto czy nie warto?

  •  Pytanie w zasadzie bezprzedmiotowe, ponieważ od 1 lipca 2008 są to ubezpieczenia obowiązkowe, czyli rodzaj przymusu.
  • Ubezpieczenia są dotowane i zostały wprowadzone również na wniosek samych rolników.
  • Z udziałem środków budżetowych tworzony jest system powszechnych ubezpieczeń rolniczych mających na celu ochronę większej liczby rolników przed skutkami niekorzystnych zjawisk klimatycznych.
  • Odszkodowania w żadnym razie nie mogą generować dochodu. Mają rekompensować straty, niezawinione przez rolników, powstałe w uprawach w wyniku niekorzystnych zjawisk klimatycznych o charakterze klęski.


Kto ma obowiązek ubezpieczenia upraw rolnych?

Od 1 lipca 2008 r. rolnik, który w roku poprzedzającym uzyskał płatności bezpośrednie do gruntów rolnych w rozumieniu przepisów o płatnościach do gruntów rolnych i oddzielnej płatności cukrowej, ma obowiązek ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw wymienionych w ustawie o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Jakie terminy obowiązują w 2008 i 2009 roku?

Obowiązuje okres od 1 lipca 2008 do 30 czerwca 2009. Ubezpieczenie normalnie zawierane jest na 12 miesięcy, ale okres ochrony plonu głównego (tylko plon główny podlega ochronie) przez towarzystwo ubezpieczeniowe zawiera się między terminem od wysiania (wysadzenia) do zbioru z pola.

Przykład: gdyby ktoś właśnie teraz ubezpieczył kukurydzę, ziemniaki, buraki i byłoby to 50% obszaru, a umowa byłaby zawarta do daty 30 czerwca 2009 to warunek ubezpieczenia byłby spełniony, ale ochrona towarzystwa ubezpieczeniowego skończyłaby się dla kukurydzy najpóźniej 15 listopada 2008, a dla ziemniaków i buraków odpowiednio wcześniej. Dokument (umowa) byłby, dla celów kontroli, ważny do 30 czerwca 2009, ale nie oznacza to, że posiana 25 kwietnia 2009 kukurydza byłaby ubezpieczona do 30 czerwca 2009. Potrzebny byłby nowy wniosek. Możemy ubezpieczać rzepak i zboża ozime do zbioru w roku 2009 np. z terminem początkowym od 1 września 2008 lub później, ale nie później niż 1 grudnia (jeżeli chcemy wybrać ryzyko od złego przezimowania) lub w dowolnym okresie od 1 lipca 2008 do 30 czerwca 2009 jeżeli wybierzemy inny typ ryzyka, a zboża jare, ziemniaki, buraki na wiosnę po zasiewach. W ustawie napisane jest „w okresie od 1 lipca do 30 czerwca 2009" rolnik ma obowiązek ubezpieczyć 50% obszaru zajętego pod wskazanymi w ustawie gatunkami. Tylko w roku 2008 jest możliwość zawarcia umowy na okres krótszy od 12 miesięcy czyli od daty podpisania umowy do 30 czerwca 2009. Nie ma sensu ubezpieczenia zbóż czy rzepaku, które będą zbierane w lipcu i sierpniu 2008, chociaż taka umowa zawarta do daty 30 czerwca 2009 byłaby również spełnieniem warunku.

Które uprawy podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu?

Tylko te, które zostały wymienione w ustawie (Dz. U. Nr 225 poz. 1488) mianowicie: zboża, kukurydza (na ziarno i na silos), rzepak, rzepik, rośliny strączkowe, buraki cukrowe, ziemniaki, tytoń, chmiel, warzywa, krzewy i drzewa owocowe, truskawki.

Kiedy warunek 50% powierzchni upraw jest spełniony?

Obszar upraw ustala się w taki sam sposób jak przy dopłatach obszarowych. Sumujemy wszystkie działki rolne zajęte pod uprawy wymienione w ustawie należące do rolnika, bez względu na ich położenie. Przy ustalaniu wymaganego 50% obszaru pomocna może być kserokopia wniosku o dopłaty obszarowe (powierzchnia pól).

Przykład 1: gospodarstwo ma obszar użytków rolnych 15 ha, ale wymienione w ustawie rośliny są (będą) uprawiane tylko na 3 działkach rolnych: I działka pszenica 3,25 ha, II działka jęczmień jary 1,36 ha, III działka rolna ziemniaki 1,73 ha. Łączna powierzchnia zajęta pod rośliny podlegające ubezpieczeniu wynosi 6,34 ha (3,25+1,36+1,73) zatem 50% wynosi 3,17 ha. W tym przykładzie można ubezpieczyć tylko pszenicę (pole 3,25 ha), ale będzie to 51,26%. Nie można dzielić działek rolnych i nie można w sytuacji, gdy rolnik uprawia ten sam gatunek na kilku działkach rolnych ubezpieczyć tylko wybranej działki. Nie ma też przeszkód, aby zgłosić do ubezpieczenia całość, czyli 6,34 ha.

Przykład 2: gdyby w tym gospodarstwie na dwóch działkach I - 3,25 ha, II - 1,36 ha była uprawiana pszenica a na trzeciej III -1,73 ha ziemniaki to rolnik musiałby zgłosić do obowiązkowego ubezpieczenie 4,61 ha (3,25+1,36) czyli 72,71% obszaru zajętego pod uprawę roślin wymienionych w ustawie. Zatem w wielu przypadkach nie będzie możliwe zgłoszenie do ubezpieczenia dokładnie 50%. 

Otwórzwięcej

Zmodyfikowano: 04.11.2013