Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Maksymalne sumy ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych na 2017 rok

Na 1 ha upraw rolnych wynoszą: 

 • zboża - 14.000 zł,
 • kukurydza - 10.300 zł, 
 • rzepak i rzepik - 10.550 zł, 
 • chmiel – 58 350 zł, 
 • tytoń – 31 350 zł, 
 • warzywa gruntowe – 192 000 zł, 
 • drzewa i krzewy owocowe – 113 250 zł , 
 • truskawki – 78 000 zł, 
 • ziemniaki – 50 000 zł, 
 • buraki cukrowe - 11.430 zł, 
 • rośliny strączkowe - 23.130 zł; 


Od 1 sztuki zwierzęcia wynoszą: 

 • bydło – 17 100 zł, 
 • konie – 9 100 zł, 
 • owce - 870 zł, 
 • kozy - 870 zł, 
 • świnie – 1 850 zł 
 • kury, perlice i przepiórki - 53 zł, 
 • kaczki - 65 zł, 
 • gęsi - 250 zł, 
 • indyki - 126 zł 
 • strusie - 1330 zł. 

Źródło: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia  30 listopada 2016 r.
w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2017 r.2016 r. Dz.U r. poz. 1936

Zmodyfikowano: 25.02.2020