Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Maksymalne sumy ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych na 2016 rok

Na 1 ha upraw rolnych wynoszą: 

 • zboża - 14.000 zł,
 • kukurydza - 10.300 zł, 
 • rzepak i rzepik - 10.550 zł, 
 • chmiel - 45.500 zł, 
 • tytoń - 26.100 zł, 
 • warzywa gruntowe - 182.400 zł, 
 • drzewa i krzewy owocowe - 101.500 zł , 
 • truskawki - 52.000 zł, 
 • ziemniaki - 31.200 zł, 
 • buraki cukrowe - 11.430 zł, 
 • rośliny strączkowe - 23.130 zł; 


Od 1 sztuki zwierzęcia wynoszą: 

 • bydło - 18.000 zł, 
 • konie - 8.900 zł, 
 • owce - 900 zł, 
 • kozy - 800 zł, 
 • świnie - 2.500 zł 
 • kury, perlice i przepiórki - 53 zł, 
 • kaczki - 65 zł, 
 • gęsi - 250 zł, 
 • indyki - 153 zł 
 • strusie - 1330 zł. 

Źródło: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia  27 listopada 2015 r. Dz.U z 30 listopada 2015 r. poz. 2003

Zmodyfikowano: 18.07.2017