Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Maksymalne sumy ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych na 2015 r.

Maksymalne sumy ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2015 r.

 

Na 1 ha upraw rolnych wynoszą: 

 • zboża - 7.000 zł,
 • kukurydza - 8.800 zł, 
 • rzepak i rzepik - 8.400 zł, 
 • chmiel - 42.500 zł, 
 • tytoń - 28.400 zł, 
 • warzywa gruntowe - 172.800 zł, 
 • drzewa i krzewy owocowe - 82.500 zł , 
 • truskawki - 43.600 zł, 
 • ziemniaki - 29.300 zł, 
 • buraki cukrowe - 12.300 zł, 
 • rośliny strączkowe - 23.000 zł; 


Od 1 sztuki zwierzęcia wynoszą: 

 • bydło - 17.400 zł, 
 • konie - 8.900 zł, 
 • owce - 900 zł, 
 • kozy - 800 zł, 
 • świnie - 2.100 zł 
 • kury, perlice i przepiórki - 53 zł, 
 • kaczki - 65 zł, 
 • gęsi - 250 zł, 
 • indyki - 159 zł 
 • strusie - 810 zł. 

Zmiana wysokości maksymalnych sum ubezpieczeń w porównaniu do obowiązujących w 2014 r. wynikają ze zmian cen rynkowych poszczególnych upraw rolnych lub zwierząt gospodarskich, w przypadku buraków cukrowych również ze zmian osiąganych plonów tej uprawy, a w przypadku drzew i krzewów owocowych ze wzrostu nasadzeń. Przy określaniu sumy ubezpieczeń buraków cukrowych uwzględniono ceny osiągane przez plantatorów mających podpisane umowy kontraktacyjne.

Źródło: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia  20 listopada 2014 r. Dz.U z 27 listopada 2014 r. poz. 1655

 

Zmodyfikowano: 09.03.2016