Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Kredyty preferencyjne (archiwum: 2016-01-15 13:13:35)

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na podstawie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadań ARiMR (Dz. U. Nr 22, poz. 121 ze zm.) udziela pomocy finansowej gospodarstwom rolnym, działom specjalnym i zakładom przetwórstwa produktów rolnych.

Atrakcyjność takich kredytów inwestycyjnych polega na tym, że oprócz tego iż są niżej oprocentowane od kredytów komercyjnych, to dodatkowo w ich spłacie pomaga Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wsparcie ARiMR polega na tym, że płaci za rolnika część należnego bankowi oprocentowania, a rolnik pokrywa jedynie 3% należnych bankowi odsetek.

ARiMR poinformowała 20 stycznia 2014 r., że rolnicy, którzy są zainteresowani kredytami mogą składać wnioski o ich przyznanie w następujących bankach:

  • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.,
  • SGB Bank S.A.,
  • Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.,
  • Bank Zachodni WBK S.A.,
  • ING Bank Śląski S.A.,
  • Pekao S.A.

W 2014 roku kredyty inwestycyjne mogą być udzielane w ramach następujących linii kredytowych:

1. Kredyty na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych, działach specjalnych produkcji rolnej i przetwórstwie produktów rolnych oraz na zakup akcji lub udziałów
- symbol - nIP
- maksymalny okres kredytowania - 8 lat
- aktualne oprocentowanie – 3,0%

2. Kredyty na utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie ukończyły 40 roku życia
- symbol - nMR
- maksymalny okres kredytowania - 15 lat
- aktualne oprocentowanie - 3,00%

3. Kredyty na realizację inwestycji w rolnictwie i przetwórstwie produktów rolnych oraz na zakup akcji lub udziałów przez grupy producentów rolnych utworzone na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983 ze zm.)
- symbol - nGP
- maksymalny okres kredytowania - 15 lat
- aktualne oprocentowanie - 3,00%

4. Kredyty na realizację inwestycji w zakresie nowych technologii produkcji w rolnictwie zapewniających wysoką jakość produktu
- symbol - nNT
- maksymalny okres kredytowania - 15 lat
- aktualne oprocentowanie - 3,00%

5. Kredyty na realizację inwestycji w ramach „ Branżowego programu rozwoju wspólnego użytkowania maszyn i urządzeń rolniczych”
-  symbol - nBR10
-  maksymalny okres kredytowania 8 lat,
 - aktualne oprocentowanie 3,00%.

6. Kredyty na realizację inwestycji w ramach „Branżowego programu restrukturyzacji przetwórstwa ziemniaka na skrobię w Polsce”
 - symbol nBR13 
- maksymalny okres kredytowania - 8 lat
- aktualne oprocentowanie - 3,00%

7. Kredyty na realizację inwestycji w ramach „Programu wspierania restrukturyzacji i modernizacji przemysłu mięsnego, chłodnictwa składowego i przetwórstwa jaj w Polsce”
- symbol nBR14
- maksymalny okres kredytowania - 8 lat
- aktualne oprocentowanie - 3,00%

8. Kredyty na realizację inwestycji w ramach “Branżowego programu mleczarstwa” - symbol nBR15
- maksymalny okres kredytowania - 8 lat
- aktualne oprocentowanie - 3,00%

9. Kredyty na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych z częściową spłatą kapitału kredytu
-  symbol CSK
-  maksymalna wysokość pomocy Agencji w formie częściowej spłaty kapitału to 75000 zł,
- okres kredytowania nie może być krótszy niż 5 lat i dłuższy niż 10 lat,
 - oprocentowanie kredytu jest określane w umowie kredytu. 

10. Kredyty klęskowe mogą być udzielane, w zależności od rodzaju poniesionych strat, w ramach następujących linii kredytowych:

  • nKL01 - kredyty inwestycyjne przeznaczone na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę,
  • nKL02 - kredyty obrotowe przeznaczone na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę.

Wysokość oprocentowania kredytów klęskowych w bankach współpracujących z ARiMR jest uzależnione od tego czy rolnik posiada stosowne ubezpieczenia od skutków klęsk żywiołowych. Obecnie jeżeli rolnik zawarł takie ubezpieczenie w skali roku zapłaci jedynie 1,5% należnego bankowi oprocentowania. Natomiast jeżeli nie posiada takiego ubezpieczanie oprocentowanie, które będzie musiał opłacić wyniesie 2,8125%. Resztę należnego bankowi oprocentowania pokryje za niego ARiMR.

Kredyty z linii CSK jak i kredyty klęskowe będą dostępne na platformie internetowej "Obsługa limitów on-line". Dzięki temu  banki współpracujące z Agencją będą mogły szybciej uruchomić akcję kredytową dla rolników i sprawniej ją prowadzić.

 

Więcej szczegółów na stronie www.arimr.gov.pl

Zmodyfikowano: 15.01.2016