Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Ceny zakupu/sprzedaży użytków rolnych w I kwartale 2016 r. w województwie dolnośląskim

Ceny zakupu/sprzedaży użytków rolnych w I kwartale 2016 r. w województwie dolnośląskim obowiązujące od 16.05.2016 r. do czasu ogłoszenia cen za następny kwartał

 

Informacje o średnich cenach gruntów ornych wykorzystywane są przez banki w procesie udzielania kredytów z następujących linii:

  1. Kredyty na inwestycje w rolnictwie i rybactwie śródlądowym (linia RR).
  2. Kredyty na zakup użytków rolnych (linia Z).
  3. Kredyty z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników (linia MRcsk).

Oceniając plany inwestycji bierze się pod uwagę ceny z uwzględnieniem jakości gruntów, przyjmując że:

  • grunty dobre - grunty klas I, II, IIIa
  • grunty średnie - grunty klas IIIb, IV
  • grunty słabe - grunty klas V, VI
  • Łąki oraz pastwiska klasy I i II zalicza się do gruntów dobrych
  • Łąki oraz pastwiska klasy III i IV zalicza się do gruntów średnich
  • Łąki oraz pastwiska klasy V i VI zalicza się do gruntów słabych

 

Ceny zakupu/sprzedaży użytków rolnych w I kw. 2016 r. były niższe średnio o 3,6% w porównaniu  z cenami z IV kwartału 2015. Obniżyły się średnie  ceny gruntów dobrych o 4,3% i słabych o 6,2%  a  nieznacznie o około 1,5% wzrosły ceny  gruntów średnich

Ceny  użytków  rolnych  obowiązujące od 16.05.2016 r.

Grunty ogółem

36 068,00  zł/ha

Grunty dobre

52 157,00 zł/ha

Grunty średnie

35 259,00 zł/ha

Grunty słabe

28 218,00 zł/ha

 

Zmodyfikowano: 17.05.2016