Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Reklama

Ceny zakupu/sprzedaży użytków rolnych w IV kwartale 2015 r. w województwie dolnośląskim

Ceny zakupu/sprzedaży użytków rolnych w IV kwartale 2015 r. w województwie dolnośląskim obowiązujące od 22.02.2016 r.

 

Informacje o średnich cenach gruntów ornych wykorzystywane są przez banki w procesie udzielania kredytów z następujących linii:

  1. Kredyty na inwestycje w rolnictwie i rybactwie śródlądowym (linia RR).
  2. Kredyty na zakup użytków rolnych (linia Z).
  3. Kredyty z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników (linia MRcsk).

Oceniając plany inwestycji bierze się pod uwagę ceny z uwzględnieniem jakości gruntów, przyjmując że:

  • grunty dobre - grunty klas I, II, IIIa
  • grunty średnie - grunty klas IIIb, IV
  • grunty słabe - grunty klas V, VI
  • Łąki oraz pastwiska klasy I i II zalicza się do gruntów dobrych
  • Łąki oraz pastwiska klasy III i IV zalicza się do gruntów średnich
  • Łąki oraz pastwiska klasy V i VI zalicza się do gruntów słabych

 

Ceny zakupu/sprzedaży użytków rolnych w IV kw. 2015 r. obowiązujące od 22.02.2016 r.

Grunty ogółem 37 409,00 zł/ha
Grunty dobre 54 500,00 zł/ha
Grunty średnie 34 741,00 zł/ha
Grunty słabe 30 055,00 zł/ha

 

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w 2015 roku w województwie dolnośląskim wynosi:  16,21 ha.

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju w 2015 roku wynosi: 10,49 ha.

Zmodyfikowano: 05.04.2016