Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Ceny zakupu/sprzedaży użytków rolnych w IV kwartale 2014 r. w województwie dolnośląskim

(do wykorzystania przy sporządzaniu planów inwestycji na potrzeby kredytów, które będą udzielane na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Dz. U. 2015 poz. 187)

 

Grunty ogółem 34 038,00 zł/ha
Grunty dobre 41 488,00 zł/ha
Grunty średnie 34 275,00 zł/ha
Grunty słabe 27 222,00 zł/ha

 

 

  • Grunty dobre - grunty klas I, II, IIIa
  • Grunty średnie - grunty klas IIIb, IV
  • Grunty słabe - grunty klas V, VI
  • Łąki oraz pastwiska klasy I i II zalicza się do gruntów dobrych
  • Łąki oraz pastwiska klasy III i IV zalicza się do gruntów średnich
  • Łąki oraz pastwiska klasy V i VI zalicza się do gruntów słabych

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w 2014 roku w województwie dolnośląskim wynosi:  16,22 ha.

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju w 2014 roku wynosi: 10,48 ha.

 

Na podstawie www.arimr.gov.pl

Zmodyfikowano: 10.03.2015