Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

Ceny gruntów od 15 października 2009 r.

Średnie ceny gruntów w obrocie prywatnym dla województwa dolnośląskiego w III kwartale 2009 r., wg danych Głównego Urzędu Statystycznego (obowiązują dla działania "Inwestycje w gospodarstwach rolnych" i przy ubieganiu się o kredyty preferencyjne na zakup gruntów rolnych z dopłatą ARiMR do oprocentowania) od 15 października 2009 r. do dnia udostępnienia przez ARiMR danych za kolejny kwartał wynoszą:

 

Grunty ogółem 17 159,60 zł/ha
Grunty dobre 21 825,90 zł/ha
Grunty średnie 17 300,90 zł/ha
Grunty słabe 9 647,70 zł/ha
  • Grunty dobre - grunty klas I, II, IIIa
  • Grunty średnie - grunty klas IIIb, IV
  • Grunty słabe - grunty klas V, VI
  • Łąki oraz pastwiska klasy I i II zalicza się do gruntów dobrych
  • Łąki oraz pastwiska klasy III i IV zalicza się do gruntów średnich
  • Łąki oraz pastwiska klasy V i VI zalicza się do gruntów słabych

Przeciętna powierzchnia użytków rolnych przypadająca na 1 gospodarstwo rolne wg danych GUS, w województwie dolnośląskim wynosi 15,52 ha.

Zmodyfikowano: 04.07.2013