EIP-AGRI - nabór ekspertów do 5 nowych Grup Fokusowych

Europejskie partnerstwo innowacyjne na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa (EIP-AGRI) rozpoczęło nabór ekspertów do 5 nowych Grup Fokusowych:

Wildlife and agricultural production

  • Sustainable industrial crops in Europe: new market opportunities and business models which do not replace food production
  • Reducing the plastic footprint of agriculture
  • Sustainable beef production systems
  • Climate-smart (sub)tropical food crops in the EU

 
Osoby posiadające wiedzę oraz doświadczenie w powyższych zakresach tematycznych mogą składać aplikacje do 23 stycznia 2020 r. (czwartek) do końca dnia.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://www.kpk.gov.pl/?p=50828

W KPK kontakt do: Pan Tomasza Mróz tel. +48 502 572 902, +48 22 828 74 83.