Biogazownie - inwestycje z przyszłością

Rosnące zapotrzebowanie na energię odnawialną sprawia, że popyt na inwestycje produkujące biogaz będzie coraz powszechniejszy. 

W Niemczech istnieje około 4 000 biogazowni i powstają kolejne. W Polsce również, coraz częściej są budowane. Szacuje się, że powinno powstawać około 600 biogazowni rocznie. Wśród rolników istnieje duże zainteresowanie budową biogazowi. Na terenie gminy Chojnów są rolnicy, którzy w celu pogłębienia posiadanej wiedzy o funkcjonowaniu biogazowni, planują wyjazd do zakładów produkujących biogaz (Dolna Saksonia - Niemcy). Aby ułatwić rolnikom z terenu Dolnego Śląska w podjęciu decyzji, Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu współorganizuje wyjazd szkoleniowy. Celem wyjazdu jest zapoznanie rolników z planowaną inwestycją oraz z technologią produkcji biogazu.

Składnikami do produkcji biogazu są produkty uboczne z gospodarstwa oraz biomasa z kukurydzy. Pan Mariusz Tatys (gmina Chojnów) jest hodowcą bydła. Posiada pomieszczenia inwentarskie, w których utrzymuje bydło w ilości 1400 szt. Produkcją uboczną chowu bydła jest obornik. Mieszkający w tej samej okolicy Pan Grzegorz Rudziak, zajmuje się chowem kur niosek (20 000 szt. kur). Pomiot kurzy stanowi produkcję uboczną utrzymania kur. W celu wykorzystania (zagospodarowania) tych ubocznych produktów rolnicy-hodowcy bydła i kur uważają, że działająca na tym terenie biogazownia rozwiązałaby ten problem. Do produkcji biogazu oprócz wykorzystania produkcji ubocznych z gospodarstwa, tj. obornika i pomiotu kurzego, konieczna jest biomasa z kukurydzy, która jest jej głównym surowcem. Analizując zawartość chemiczną składników kukurydzy oraz ich właściwości, należy stwierdzić, że jest to najlepszy produkt do produkcji biogazu. Kukurydza jest to źródło czystej energii. Wyprodukowany biogaz, rolnicy - hodowcy planują wykorzystać do ogrzewania osiedla mieszkaniowego, położonego obok gospodarstw rolnych. W przyszłości będzie powstawało coraz więcej inwestycji produkujących biogaz, jako źródła taniej energii. 


Tadeusz Orlański
DODR we Wrocławiu