DODR Wrocław

 
Ostatnia aktualizacja: 29.03.2022 9:00:51
Szkolenia wg miejsca realizacji
na terenie powiatu: wszystkie powiaty dolnośląskie
Wersja do druku --
Wybór powiatu


Harmonogram w marcu 2022 r.

Lp.TematFormaTerminZgłoszenie
 Miejsce |GminaOdpowiedzialny
Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
ul. Zwycięska 8, 53-033 Wrocław, tel. 71 339 80 21
1Wspólna Polityka Rolna po 2022 r. dla działań rolno-środowiskowo-klimatycznego i ekologicznego. szkolenie on-line 2022-03-10 godz. 10:00 
  Wrocław | DODR Dział REiOŚUrszula Bogusiewicz, Monika Miniewska tel. 71 33 98 185(6) wew. 183, 162

2Zmiany w przepisach prawnych w ramach Działania Rolnictwo ekologiczne w 2022 roku. Zmiany w przepisach prawnych w ramach Działania Rolno-środowiskowo-klimatycznego w 2022 roku. szkolenie on-line 2022-03-10 godz. 11.30  
  DODR we Wrocławiu ul. Zwycięska | Dział Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony ŚrodowiskaUrszula Bogusiewicz, Monika Miniewska tel 71 3398185(5) wew. 183, 162

3Koncepcja i funkcjonowanie Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych szkolenie on-line 2022-03-16 godz. 10:00-12:00 
  internet, platforma szkoleniowa Zoom | Dział Rozwoju Obszarów WiejskichAgnieszka Kowalczuk-Misek, tel. 609 657 199, e-mail: agnieszka.kowalczuk@dodr.pl

4Prawne uwarunkowania prowadzenia działalności edukacyjnej na wsi szkolenie on-line 2022-03-17 godz. 10:00-12:00 
  internet, platforma szkoleniowa Zoom | Dział Rozwoju Obszarów WiejskichAgnieszka Kowalczuk-Misek, tel. 609 657 199, e-mail: agnieszka.kowalczuk@dodr.pl

5Spotkanie Zespołu Tematycznegow ramach operacji Europejski Zielony Ład kierunkiem rozwoju rolnictwa ekologicznego szkolenie 2022-03-29 godz. 10.00 
  DODR we Wrocławiu, ul. Zwycięska 4 | Dział Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony ŚrodowiskaUrszula Kozaczuk, Urszula Bogusiewicz, Monika Miniewska tel. 71 33 98 185(6)

6 Dobre praktyki produkcyjne w gospodarstwach ekologicznych szkolenie 2022-03-29 godz. 12.00 
  DODR we Wrocławiu ul. Zwycięska 4, sala nr 10 | REiOŚMonika Miniewska,Urszula Bogusiewicz, Urszula Kozaczuk tel 71 3398185(5) wew. 162, 183, 185

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu
ul. Zwycięska 8, 53-033 Wrocław, 071 339 80 21(22)
7Stosowanie środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie szkolenie 2022-03-02 godz. 9:00  
  PZDR Wrocław | Maria Semenowicz

8Stosowanie środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie szkolenie 2022-03-04 godz. 09:00 
  PZDR Wrocław | Maria Semenowicz

9Założenia programowania rozwoju obszarów wiejskich ze środków WPR na lata 2021-2027 szkolenie 2022-03-07 godz. 08:00 
  Święta Katarzyna, Główna 112 | SiechniceJerzy Prószyński

10Mała retencja w gospodarstwach rolnych szkolenie on-line 2022-03-31 godz. 10:00  
  DODR we Wrocławiu | powiat wrocławskiArtur Dir

11Zasady wypełniania wniosku o przyznanie płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego oraz płatności w ramach wybranych działań PROW na rok 2022 szkolenie on-line 2022-03-31 godz. 10:00  
  Wrocław | KobierzyceDorota Lidzba

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Bolesławcu
al. Tysiąclecia nr 10AB, 59-700 Bolesławiec, tel. 75 732 69 17
12Nowe działania PROW 2021-2027 szkolenie 2022-03-01 godz. 09:00" 
  Gospodarstwo rolne Krepnica 4 | BolesławiecKarol Pyrzanowski

13Zasady wypełniania wniosku o przyznanie płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego oraz płatności w ramach wybranych działań PROW na rok 2022 szkolenie 2022-03-01 godz. 10:00 
  Gospodarstwo rolne Ławszowa 69 A | OsiecznicaMirosław Ryś

14Upowszechnianie dobrych praktyk rolniczych mających na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych, programu azotanowego oraz wymagań ramowej dyrektywy wodnej szkolenie 2022-03-07 godz. 09:00 
  siedziba PZDR Aleja Tysiąclecia 10AB | gmina GromadkaJulita Łukasiewicz

15Zasady wypełniania wniosku o przyznanie płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego oraz płatności w ramach wybranych działań PROW na rok 2022 szkolenie 2022-03-09 godz. 10:00 
  Warta Bolesławiecka 29b,GCK | Warta BolesławieckaElżbieta Fularz

16 Upowszechnianie wiedzy i informacji na temat zapobiegania i zwalczania ASF, szczególnie w zakresie przestrzegania zasad bioasekuracji . szkolenie 2022-03-14 godz. 09:00  
  Nowogrodziec ul.Lubańska 42 | NowogrodziecLesław Maksymowicz

17Zasady wypełniania wniosku o przyznanie płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego oraz płatności w ramach wybranych działań PROW na rok 2022 szkolenie 2022-03-18 godz. 9:00 
  Nowogrodziec ul. Lubańska 42a | NowogrodziecLesław Maksymowicz

18Zasady wypełniania wniosku o przyznanie płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego oraz płatności w ramach wybranych działań PROW na rok 2022 szkolenie 2022-03-22 godz. 10:00 
  Warta Bolesławiecka 29b,GCK | Warta BolesławieckaBożena Cichorzewska

19Zasady wypełniania wniosku o przyznanie płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego oraz płatności w ramach wybranych działań PROW na rok 2022 szkolenie 2022-03-28 godz. 09:00  
  siedziba PZDR Aleja Tysiąclecia 10AB | gmina GromadkaJulita Łukasiewicz

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Chojnowie
ul. Reja 8, 59-225 Chojnów, tel. 76 818 84 00
20Zasady wypełniania wniosku o przyznanie płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego oraz płatności w ramach wybranych działań PROW na rok 2022 szkolenie on-line 2022-03-08 godz. 10:00 
  PZDR Chojnów, ul. M. Reja 8 | powiat legnickiDorota Gawron tel. 768188400

21Zasady wypełniania wniosku o przyznanie płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego oraz płatności w ramach wybranych działań PROW na rok 2022 szkolenie on-line 2022-03-09 godz. 10:00  
  PZDR Chojnów, ul. M. Reja 8 | powiat legnickiKrystyna Wojtyto tel. 768188400

22Zasady wypełniania wniosku o przyznanie płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego oraz płatności w ramach wybranych działań PROW na rok 2022 szkolenie on-line 2022-03-10 godz. 10:00 
  PZDR Chojnów, ul. Reja 8 | powiat legnickiDanuta Jung tel. 768188400

23Zasady wypełniania wniosku o przyznanie płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego oraz płatności w ramach wybranych działań PROW na rok 2022 szkolenie on-line 2022-03-11 godz. 10:00 
  PZDR Chojnów, ul. Reja 8 | powiat legnickiMałgorzata Rucińska tel. 768188400

24Adaptacja do zmian klimatu. Wpływ produkcji rolnej na zmiany klimatu. szkolenie on-line 2022-03-11 godz. 12:30 
  PZDR Chojnów, ul. M. Reja 8 | powiat legnickiMarian Karasek tel. 768188400

25Zasady wypełniania wniosku o przyznanie płatności w ramach wsparcia bezpośredniego oraz płatności w ramach wybranych działań PROW 2022. szkolenie on-line 2022-03-14 godz. 10:00  
  PZDR Chojnów, ul. Reja 8 | powiat legnickiAndrzej Rokitnicki tel. 768188400

26Zasady wypełniania wniosku o przyznanie płatności w ramach wsparcia bezpośredniego oraz płatności w ramach wybranych działań PROW 2022. szkolenie on-line 2022-03-15 godz. 10:00  
  PZDR Chojnów, ul. Reja 8 | powiat legnickiBarbara Piechowicz tel. 768188400

27 Zasady wypełniania wniosku o przyznanie płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego oraz płatności w ramach wybranych działań PROW na rok 2022 szkolenie on-line 2022-03-17 godz. 10:00  
  PZDR Chojnów, ul. Reja 8 | powiat legnickiLucyna Kozak tel. 768188400

28Upowszechnianie wiedzy na temat przeciwdziałania antybiotykooporności u ludzi i zwierząt szkolenie on-line 2022-03-25 godz. 11:30 
  PZDR Chojnów, ul. Reja 8 | powiat legnickiBarbara Piechowicz tel. 768188400

29Zasady wypełniania wniosku o przyznanie płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego oraz płatności w ramach wybranych działań PROW na rok 2022 szkolenie on-line 2022-03-29 godz. 11:30  
  PZDR Chojnów, ul. M. Reja 8 | powiat legnickiMarian Karasek tel. 768188400

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Dzierżoniowie
ul. Świdnicka 38, 58-200 Dzierżoniów, tel. 74 831 28 92
30Zasady wypełniania wniosku o przyznanie płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego oraz płatności w ramach wybranych działań PROW na rok 2022. szkolenie on-line 2022-03-01 godz. 09:00  
  ul. Świdnicka 38, 58-200 Dzierżoniów | DzierżoniówBarbara Staciwa

31Zasady wypełniania wniosku o przyznanie płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego oraz płatności w ramach wybranych działań PROW na rok 2022 szkolenie on-line 2022-03-02 godz. 9:00 
  ul. Świdnicka 38, 58-200 Dzierżoniów | DzierżoniówMałgorzata Wójcik

32Promocja oraz wsparcie współpracy i różnych form wspólnego działania na obszarach wiejskich szkolenie on-line 2022-03-07 godz. 9:00 
  ul. Świdnicka 38, 58-200 Dzierżoniów | DzierżoniówDominik Wołoszyn

33Upowszechnianie wiedzy na temat przeciwdziałania antybiotykooporności u ludzi i zwierząt. szkolenie on-line 2022-03-11 godz. 9:00 
  ul. Świdnicka 38, 58-200 Dzierżoniów | DzierżoniówDominik Wołoszyn

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Głogowie
ul. Morcinka 8, 67-200 Głogów, tel. 76 833 43 88
34Bioasekuracja fitosanitarna w aspekcie chorób ziemniaka, w tym bakteriozy pierścieniowej ziemniaka – zagrożenia, infekowanie, eliminacja szkolenie on-line 2022-03-02 godz. 09:00  
  PZDR Głogów, ul. Morcinka 8, 67-200 Głogów | GłogówMałgorzata Szychowska

35Jak prowadzić ewidencję przychodów i rozchodów na potrzeby własnego gospodarstwa rolnego szkolenie on-line 2022-03-07 godz. 09:00  
  PZDR Głogów, ul. Morcinka 8, 67-200 Głogów | GłogówMałgorzata Szychowska

36Zasady wypełniania wniosku o przyznanie płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego oraz płatności w ramach wybranych działań PROW na rok 2022 szkolenie on-line 2022-03-15 godz.09:00 
  PZDR Głogów, ul. Morcinka 8, 67-200 Głogów | GłogówMałgorzata Szychowska

37Zasady wypełniania wniosku o przyznanie płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego oraz płatności w ramach wybranych działań PROW na rok 2022 szkolenie on-line 2022-03-16 godz. 09:00 
  Siedziba PZDR | GłogówAnna Kasprów

38Innowacyjność w gospodarce pasiecznej w kontekście Zielonego Ładu szkolenie on-line 2022-03-17 godz. 09:00 
  PZDR Głogów ul. Morcinka 8 | GłogówKatarzyna Stec

39Zasady wypełniania wniosku o przyznanie płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego oraz płatności w ramach wybranych działań PROW na rok 2022 szkolenie on-line 2022-03-24 godz. 09.00 
  biuro PZDR Głogów | GłogówJustyna Chodorowska-Konieczna

40Zasady wypełniania wniosku o przyznanie płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego oraz płatności w ramach wybranych działań PROW na rok 2022 szkolenie on-line 2022-03-25 godz. 09:00 
  PZDR Głogów ul. Morcinka 8 | GłogówKatarzyna Stec

41Upowszechnianie dobrych praktyk rolniczych mających na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych, programu azotanowego oraz wymagań ramowej dyrektywy wodnej szkolenie on-line 2022-03-28 godz. 09:00  
  PZDR Głogów, ul. Morcinka 8, 67-200 Głogów | GłogówMałgorzata Szychowska

42Plan Strategiczny dla WPR na lata 2023-2027 – Interwencje rolnośrodowiskowo-klimatyczne szkolenie on-line 2022-03-29 godz. 09:00 
  Siedziba PZDR | GłogówAnna Kasprów

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Górze
ul. Wrocławska 54, 56-200 Góra, tel. 65 543 24 41
43Upowszechnianie wiedzy i promocja żywności wysokiej jakości - rolnictwo ekologiczne szkolenie on-line 2022-03-01 godz. 10:00 
  PZDR Góra ul.Wrocławska54,56-200 Góra | GóraJustyna Kozłowska

44Zasady wypełniania wniosku o przyznanie płatności w ramach wsparcia bezpośredniego oraz płatności w ramach wybranych działań PROW 2022 szkolenie on-line 2022-03-15 godz. 09:00  
  Siedziba PZDR | GóraMarcin Hołtra

45Stosowanie środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie szkolenie 2022-03-16 godz. 08:00  
  Sala "Parkowa-Bis", ul.Mickiewicza 17, 56-200 Góra | GóraMarcin Hołtra

46Stosowanie środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie szkolenie 2022-03-17 godz. 08:00 
  Sala "Parkowa-Bis", ul.Mickiewicza 17, 56-200 Góra | GóraMarcin Hołtra

47Bilansowanie pasz z wykorzystaniem pasz niemodyfikowanych genetycznie ze szczególnym uwzględnieniem krajowych źródeł białka szkolenie on-line 2022-03-18 godz. 09:00 
  Siedziba PZDR | GóraMarcin Hołtra

48Dobre praktyki dotyczące emisji gazów cieplarnianych szkolenie on-line 2022-03-21 godz. 08:00  
  PZDR Góra,ul. Wrocławska 54 | GóraAngelika Nagła- Nagła- Jarząb

49Upowszechnianie wiedzy o odmianach roślin uprawnych porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego w województwie szkolenie on-line 2022-03-22 godz. 09:00 
  Siedziba PZDR | GóraMarcin Hołtra

50Adaptacja do zmian klimatu. Wpływ produkcji rolnej na zmiany klimatu szkolenie on-line 2022-03-23 godz. 9:00 
  PZDR Góra ul.Wrocławska54,56-200 Góra | GóraJustyna Kozłowska

51Stosowanie środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie szkolenie 2022-03-25 godz. 08:00 
  Sala "Parkowa-Bis", ul.Mickiewicza 17, 56-200 Góra | GóraMarcin Hołtra

52 Zasady wypełniania wniosku o przyznanie płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego oraz płatności w ramach wybranych działań PROW na rok 2022 szkolenie on-line 2022-03-28 godz. 09:00  
  PZDR Góra,ul. Wrocławska 54 | GóraAngelika Nagła- Nagła- Jarząb

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Jaworze
ul. Kardynała Wyszyńskiego 5, 59-400 Jawor, tel. 76 870 32 64
53 Zasady wypełniania wniosku o przyznanie płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego oraz płatności w ramach wybranych działań PROW na rok 2022 szkolenie on-line 2022-03-17 godz. 11.00 
  Jawor, ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 5, siedziba PZDR | JaworRyszard Rzeszowski

54Upowszechnianie wiedzy i informacji na temat zapobiegania i zwalczania ASF, szczególnie w zakresie przestrzegania zasad bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie oraz konsekwencji związanych z pojawieniem się choroby w stadzie szkolenie on-line 2022-03-24 godz. 10:00 
  Jawor siedziba PZDR ul.Wyszyńskiego 5 | JaworWiesław Tomaszek

55Zasady wypełniania wniosku o przyznanie płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego oraz płatności w ramach wybranych działań PROW na rok 2022 szkolenie on-line 2022-03-25 godz. 12:00 
  Jawor, ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 5, siedziba PZDR | JaworGrzegorz Urbanowski

56 Zasady wypełniania wniosku o przyznanie płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego oraz płatności w ramach wybranych działań PROW na rok 2022 szkolenie on-line 2022-03-28 godz. 11:00 
  Jawor, ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 5, siedziba PZDR | JaworMirosław Filewski

57Zapewnienie dobrostanu oraz konsekwencje ich nieprzestrzegania szkolenie on-line 2022-03-29 godz. 11:00 
  Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Jaworze, siedziba PZDR | JaworGrzegorz Urbanowski

58 Ograniczenia ryzyka związanego ze stosowania środków ochrony roślin szkolenie on-line 2022-03-30 godz. 10.00 
  Jawor, ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 5, siedziba PZDR | JaworRyszard Rzeszowski

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Jeleniej Górze
Aleja Jana Pawła II 13, 58-500 Jelenia Góra, tel. 75 755 30 81
59 Bezpieczeństwo żywności oraz ochrona zwierząt w szczególności obowiązujących przy uboju z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią szkolenie on-line 2022-03-17 godz. 09:00 
  siedziba PZDR | Jelenia GóraBeata Gąsiewska

60Zasady wypełniania wniosku o przyznanie płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego oraz płatności w ramach wybranych działań PROW na rok 2022 szkolenie on-line 2022-03-22 godz. 09:00 
  siedziba PZDR Jelenia Góra | Jelenia GóraAnna Sołtysiak

61Wspólna Polityka Rolna po 2022 r. dla działań rolno-środowiskowo-klimatycznego i ekologicznego szkolenie 2022-03-23 godz. 10:00 
  siedziba PZDR | Jelenia GóraMariola Gołąb-Jaworska

62Zasady wypełniania wniosku o przyznanie płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego oraz płatności w ramach wybranych działań PROW na rok 2022 szkolenie on-line 2022-03-24 godz. 09:00 
  siedziba PZDR Jelenia Góra | Jelenia GóraAgnieszka Leśniak

63Zasady wypełniania wniosku o przyznanie płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego oraz płatności w ramach wybranych działań PROW na rok 2022 szkolenie on-line 2022-03-25 godz. 12:30 
  siedziba PZDR | Jelenia GóraWaldemar Ciesielski

64”Zasady wypełniania wniosku o przyznanie płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego oraz płatności w ramach wybranych działań PROW na rok 2022”. szkolenie on-line 2022-03-29 godz. 9 00 
  siedziba PZDR | Jelenia GóraAnna Dudzik

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Kamiennej Górze
ul. Papieża Jana Pawła II 11 A , 58-400 Kamienna Góra, tel. 75 744 78 52
65Ograniczenie rozprzestrzeniania się bakteriozy pierścieniowej ziemniaka oraz agrofagów kwarantannowych ziemniaka szkolenie on-line 2022-03-01 godz. 12:00 
  Kamienna Góra, ul. Jana Pawła II 11A, siedziba PZDR | Kamienna GóraMonika Korkuć

66Ochrona wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych zgodnie z Prawem Wodnym szkolenie on-line 2022-03-02 godz. 09:00  
  Kamienna Góra, ul. Jana Pawła II 11A, "Siedziba PZDR". | Kamienna GóraBożena Zajdel

67Ochrona wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych zgodnie z Prawem Wodnym szkolenie on-line 2022-03-02 godz. 09:00  
  Kamienna Góra, ul. Jana Pawła II 11A, "Siedziba PZDR". | Kamienna GóraBożena Zajdel

68Promocja oraz wsparcie współpracy i różnych form wspólnego działania na obszarach wiejskich szkolenie on-line 2022-03-07 godz. 12:00  
  Kamienna Góra, ul. Jana Pawła II 11A, siedziba PZDR | Kamienna GóraMonika Korkuć

69Bezpieczeństwo żywności oraz ochrona zwierząt w szczególności obowiązujących przy uboju z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią szkolenie on-line 2022-03-10 godz. 10:00 
  PZDR Kamienna Góra, ul.J.Pawła II 11A | Kamienna GóraAnna Charewicz

70 Zasady wypełniania wniosku o przyznanie płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego oraz płatności w ramach wybranych działań PROW na rok 2022 szkolenie on-line 2022-03-16 godz. 12:00 
  Kamienna Góra, ul. Jana Pawła II 11A, siedziba PZDR | Kamienna GóraMonika Korkuć

71Zasady wypełniania wniosku o przyznanie płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego oraz płatności w ramach wybranych PROW na rok 2022 szkolenie on-line 2022-03-17 godz. 12:00 
  PZDR Kamienna Góra, ul.J.Pawła II 11A | Kamienna GóraAnna Charewicz

72Ograniczenia ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin szkolenie on-line 2022-03-21 godz. 12:30 
  Kamienna Góra, ul. Jana Pawła II 11A, "Siedziba PZDR". | Kamienna GóraBożena Zajdel

73Upowszechnianie wiedzy i promocja żywności wysokiej jakości - rolnictwo ekologiczne szkolenie on-line 2022-03-25 godz. 10:00 
  PZDR Kamienna Góra | Kamienna GóraKatarzyna Banaś

74Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach produkcji rolne szkolenie on-line 2022-03-25 godz. 8:00 
  PZDR Kamienna Góra | Kamienna GóraKatarzyna Banaś

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Kłodzku
ul. Okrzei 6, 57-300 Kłodzko, tel. 74 867 38 01
75Upowszechnianie wiedzy i informacji na temat zapobiegania i zwalczania ASF, szczególnie w zakresie przestrzegania zasad bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie oraz konsekwencji związanych z pojawieniem się choroby w stadzie szkolenie on-line 2022-03-03 godz.08.00-10.00 
  PZDR Klodzko | KłodzkoDanuta Cybulska

76Zasady wypełniania wniosku o przyznanie płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego oraz płatności w ramach wybranych działań PROW na rok 2022 szkolenie 2022-03-29 godz. 10:00  
  Centrum Inicjatyw Wiejskich, Ścinawka Górna 18 A | RadkówJan Dereń

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Lubaniu
ul. Karola Miarki 1, 59-800 Lubań, 75 722 34 61
77Upowszechnianie wiedzy i promocja żywności wysokiej jakości - rolnictwo ekologiczne szkolenie 2022-03-02 godz. 10:00 
  siedziba PZDR | LubańDanuta Łuksza

78Zasady wypełniania wniosków o przyznanie płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego oraz płatności w ramach wybranych działań PROW na rok 2022. szkolenie 2022-03-17 godz. 09:00 
  siedziba PZDR | OlszynaAngelika Zaleśna

79Ochrona i sposoby utrzymania żyzności gleby. szkolenie 2022-03-21 godz. 09:00  
  siedziba PZDR | OlszynaAngelika Zaleśna

80Upowszechnianie znajomości przepisów ustawy o ochronie zwierząt wśród rolników Województwa Dolnośląskiego. szkolenie 2022-03-29 godz. 09:00 
  siedziba PZDR | OlszynaAngelika Zaleśna

81Uruchamianie i prowadzenie rolniczego handlu detalicznego szkolenie 2022-03-30 godz. 12:30 
  Siedziba PZDR | LubańAnna Pasternak

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Lubinie
ul. Kisielewskiego 6, 59-300 Lubin, tel. 76 844 74 07
82Ochrona wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych zgodnie z Prawem Wodnym szkolenie 2022-03-29 godz. 10:00 
  Świetlica wiejska – Obora, ul. Tulipanowa 2, 59-335 Lubin | LubinMagdalena Charytanowicz

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Lwówku Śląskim
ul. Wojska Polskiego 25c, 59-600 Lwówek Śląski, tel. 75 782 21 36
83Zasady prowadzenia ewidencji przychodów i rozchodów w gospodarstwie rolnym szkolenie on-line 2022-03-15 godz. 09:00 
  siedziba PZDR | Lwówek ŚląskiHenryk Didyk

84Zasady wypełniania wniosku o przyznanie płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego oraz płatności w ramach wybranych działań PROW na rok 2022. szkolenie on-line 2022-03-15 godz. 12:00  
  siedziba PZDR | Lwówek ŚląskiAndrzej Larek

85Zasady wypełniania wniosku o przyznanie płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego oraz płatności w ramach wybranych działań PROW na rok 2022. szkolenie on-line 2022-03-18 godz. 09:00  
  siedziba PZDR | Lwówek ŚląskiHenryk Didyk

86Bilansowanie pasz z wykorzystaniem pasz niemodyfikowanych genetycznie ze szczególnym uwzględnieniem krajowych źródeł białka szkolenie on-line 2022-03-18 godz. 12:00 
  Siedziba PZDR Lwówek Śl. | WleńJan Jaśkieiwcz

87Zasady wypełniania wniosku o przyznanie płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego oraz płatności w ramach wybranych działań PROW na rok 2022 szkolenie on-line 2022-03-22 godz. 09:00 
  siedziba PZDR Lwówek Śląski | LubomierzMariusz Kadela

88Upowszechnianie wiedzy i informacji na temat zapobiegania i zwalczania ASF, szczególnie w zakresie przestrzegania zasad bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie oraz konsekwencji związanych z pojawieniem się choroby w stadzie szkolenie on-line 2022-03-22 godz. 12:00  
  siedziba PZDR Lwówek Śląski | Lwówek ŚląskiAndrzej Larek

89Zasady wypełniania wniosku o przyznanie płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego oraz płatności w ramach wybranych działań PROW na rok 2022. szkolenie on-line 2022-03-25 godz. 09:00 
  siedziba PZDR Lwówek ŚL. | MirskPietraszek Mirosław

90Uruchamianie i prowadzenie rolniczego handlu detalicznego szkolenie on-line 2022-03-25 godz. 12:00  
  Siedziba PZDR Lwówek Śl. | WleńJan Jaśkieiwcz

91Zasady wypełniania wniosku o przyznanie płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego oraz płatności w ramach wybranych działań PROW na rok 2022. szkolenie on-line 2022-03-29 godz. 09:00 
  siedziba PZDR | Gryfów ŚląskiTeresa Polesiak

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Miliczu
ul. Kopernika 3, 56-300 Milicz, tel. 71 384 21 59
92Ochrona i sposoby utrzymania żyzności gleb szkolenie on-line 2022-03-15 godz. 11:00 
  PZDR Milicz | MiliczTomasz Bieganek

93Szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie szkolenie 2022-03-17 godz. 09:00 
  Krośnice,CETS, ul. Sanatoryjna 19 | KrośniceRafał Ozga

94Wspólna Polityka Rolna po 2022 r. dla działań rolno-środowiskowo-klimatycznego i ekologicznego szkolenie on-line 2022-03-18 godz. 10:00 
  PZDR Milicz | MiliczJanina,Iwona Turowska

95Zasady wypełniania wniosku o przyznanie płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego oraz płatności w ramach wybranych działań PROW na rok 2022 szkolenie on-line 2022-03-25 godz. 10:00 
  PZDR Milicz | MiliczJanina,Iwona Turowska

96Zasady wypełniania wniosku o przyznanie płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego oraz płatności w ramach wybranych działań PROW na rok 2022 szkolenie on-line 2022-03-28 godz. 10:00 
  PZDR Milicz | MiliczRafał Ozga

97Upowszechnianie wiedzy na temat przeciwdziałania antybiotykooporności u ludzi i zwierząt szkolenie on-line 2022-03-30 godz. 10:00 
  PZDR Milicz | MiliczRafał Ozga

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Oleśnicy
ul. Wiejska 2, 56-400 Oleśnica, tel. 71 314 93 63
98BHP w gospodarstwach rolnych szkolenie on-line 2022-03-03 godz. 10:00 
  Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Oleśnicy ul. Wiejska 2 | PZDR OleśnicaKatarzyna Janicka

99Upowszechnianie wiedzy na temat przeciwdziałania antybiotykoporniści u ludzi i zwierząt szkolenie on-line 2022-03-07 godz. 11:00 
  PZDR Oleśnica, ul. Wiejska 2 | Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego OleśnicaCzesław Teleszko

100Bilansowanie pasz z wykorzystaniem pasz niemodyfikowanych genetycznie zeszczególnym uwzglednieniem krajowych źródeł białka szkolenie on-line 2022-03-14 godz. 10:00 
  Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Oleśnicy | PZDR OleśnicaCzesław Teleszko

101Zapewnienie dobrostanu oraz konsekwencje ich nieprzestrzegania szkolenie on-line 2022-03-18 godz. 12:30 
  Powiatowy Zespoół Doradztwa Rolniczego w Oleśnicy, ul. Wiejska 2 | PZDR OleśnicaEugenia Cieśla

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Polkowicach
ul. Spółdzielcza 2, 59-100 Polkowice, tel. 76 845 46 93
102Ograniczenia ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin. szkolenie 2022-03-22 godz. 10:00 
  Centrum Aktywności Społecznej, 59-150 Grębocice ul. Kościelna 2. | GrębociceWanda Żuchowska.

103Zasady prowadzenia ewidencji przychodów i rozchodów w gospodarstwie rolnym szkolenie 2022-03-24 godz. 11:00 
  siedziba PZDR Polkowice, ul. Spółdzielcza 2, 59-101 Polkowice | PolkowicePaulina Dobrowolska

104Zasady wypełniania wniosku o przyznanie płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego oraz płatności w ramach wybranych działań PROW na rok 2022. szkolenie 2022-03-25 godz. 10:00  
  Jędrzychówek - świetlica wiejska, 59-170 Przemków | PrzemkówWanda Żuchowska.

105Zasady wypełniania wniosku o przyznanie płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego oraz płatności w ramach wybranych działań PROW na rok 2022 szkolenie wyjazdowe 2022-03-29 godz. 11:00 
  Świetlica wiejska w Nowej Wsi Lubińskiej, Nowa Wieś Lubińska 21A, 59-101 Nowa Wieś Lubińska | PolkowicePaulina Dobrowolska

106Zasady wypełniania wniosku o przyznanie płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego oraz płatności w ramach wybranych działań PROW na rok 2022 szkolenie 2022-03-30 godz. 10:00 
  Wiejski Ośrodek Kultury Chocianowiec 101A, 59-140 Chocianów | ChocianówPyrcz Grzegorz

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Strzelinie
ul. Ząbkowicka 31, 57-100 Strzelin, tel. 71 392 04 56
107Ochrona i sposoby utrzymania żyzności gleb szkolenie 2022-03-09 godz. 10:00 
  świetlica wiejska Krzywina | PrzewornoMaria Mysza

108Mała retencja w gospodarstwach rolnych szkolenie 2022-03-16 godz. 10:00 
  Świetlica Wiejska - Suchowice | BorówMarta Dudek

109Zasady wypełniania wniosku o przyznanie płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego oraz płatności w ramach wybranych działań PROW na rok 2022 szkolenie 2022-03-24 godz. 10:00 
  GOK Kondratowice, ul. Długa 22, 57-150 Prusy | KondratowiceDorota Fornal

110Dobre praktyki dotyczące emisji gazów cieplarnianych szkolenie 2022-03-25 godz. 13:30  
  Świetlica wiejska w Gęsińcu | StrzelinMonika Adam

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Środzie Śląskiej
ul. Wrocławska 2, 55-300 Środa Śl., tel. 71 317 29 59
111Ograniczenia ryzyka związanego ze stosowania środków ochrony roślin szkolenie on-line 2022-03-23 godz. 10:00 
  Siedziba PZDR Środa Śląska | Środa ŚląskaZbigniew Plesowicz

112Ochrona wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych zgodnie z Prawem Wodnym szkolenie on-line 2022-03-29 godz.10.00  
  PZDR Środa Sląska | powiat średzkiAdriana Krzywkowska

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Świdnicy
ul. Wałbrzyska 25/27, 58-100 Świdnica, tel. 74 852 20 21
113Plan Strategiczny dla WPR na lata 2023-2027 – Ekoschematy szkolenie 2022-03-01 godz. 10:00  
  Nowice, świetlica wiejska | Jaworzyna ŚląskaBożena Pospiszyl

114Innowacyjność w gospodarce pasiecznej w kontekście Zielonego Ładu szkolenie 2022-03-07 godz. 09:00  
  CKU ul. Wałbrzyska | ŚwidnicaJan Burblis

115Ochrona i sposoby utrzymania żyzności gleb szkolenie 2022-03-08 godz. 10:00  
  Witków, sala wiejska | powiat świdnickiBożena Pospiszyl

116Szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin szkolenie 2022-03-10 godz. 09:00  
  Świdnica, siedziba PZDR, ul. Wałbrzyska 25/27 | powiat świdnickiBożena Pospiszyl

117Ochrona wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych zgodnie z Prawem Wodnym szkolenie 2022-03-18 godz. 09:00  
  Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego Mokrzeszów 111 | ŚwidnicaJan Burblis

118Zasady wypełniania wniosku o przyznanie płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego oraz płatności w ramach wybranych działań PROW na rok 2022 szkolenie 2022-03-21 godz. 09:00  
  Świdnica, siedziba PZDR, ul. Wałbrzyska 25/27 | powiat świdnickiBożena Pospiszyl

119Upowszechnianie wiedzy i informacji na temat zapobiegania i zwalczania grypy ptaków, z uwzględnieniem bioasekuracji. szkolenie 2022-03-24 godz. 09:00  
  Zespół Szkół Centrum Kształcenia Mokrzeszów | ŚwidnicaJan Burblis

120Szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin szkolenie 2022-03-28 godz. 09:00  
  Siedziba PZDR Świdnica, ul Wałbrzyska 25/27 | ŚwidnicaJan Burblis

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Trzebnicy
ul. Milicka 23, 55-100 Trzebnica, tel. 71 312 16 83
121Promocja i sprzedaż produktów regionalnych i tradycyjnych szkolenie on-line 2022-03-03 godz. 10:00  
  Trzebnica | ŻmigródWioletta Olejniczak 71 312-16-83

122Ochrona wódprzed zanieczyszczeniami azotanami pochodzącymi ze żródeł rolniczych zgodnie z Prawem Wodnym szkolenie on-line 2022-03-04 godz. 9:00  
  Siedziba PZDR Trzebnica | Oborniki ŚląskieMarian kuczyński

123Zielony Ład w rolnictwie - szansą dla gospodarstw ekologicznych szkolenie on-line 2022-03-11 godz. 10:00  
  Trzebnica | ZawoniaDanuta Matusz-Stańczyk

124Zasady wypełniania wniosków o przyznaniepłatności w ramach wsparcia bezpośredniego oraz płatności w ramach wybranych działań PROW szkolenie on-line 2022-03-11 godz. 12:30 
  Trzebnica | Oborniki ŚląskieMarian Kuczyński

125Nowe działania PROW 2021-2027 szkolenie on-line 2022-03-16 godz. 10:30  
  Trzebnica | ŻmigródWioletta Olejniczak 71 312-16-83

126Zasady wypełniania wniosku o przyznanie płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego oraz płatności w ramach wybranych działań PROW na rok 2022 szkolenie on-line 2022-03-18 godz. 11:30  
  Trzebnica | Wisznia MałaAmelia Prorok

127Nowe działania PROW 2021-2027 szkolenie on-line 2022-03-23 godz. 10:00 
  Trzebnica | Wisznia MałaAmelia Prorok

128Ograniczenie rozprzestrzeniania się bakteriozy pierścieniowej ziemniaka oraz agrofagów kwarantannowych ziemniaka szkolenie 2022-03-24 godz. 10:00 
  Trzebnica | ZawoniaDanuta Matusz-Stańczyk

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Wałbrzychu
ul. Mickiewicza 42, 58-300 Wałbrzych, tel. 74 842 62 72 (607-307-673)
1291. Zasady wypełniania wniosku o przyznanie płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego oraz płatności w ramach wybranych działań PROW na rok 2022 szkolenie on-line 2022-03-21 godz. 10:00 
  siedziba PZDR | WałbrzychKatarzyna Hofman

130Ochrona wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych zgodnie z Prawem Wodnym szkolenie on-line 2022-03-21 godz. 12:00 
  siedziba PZDR | WałbrzychKatarzyna Hofman

131Nowe działania PROW 2021-2027 szkolenie on-line 2022-03-22 godz. 11:30 
  PZDR Wałbrzych | WałbrzychAgnieszka Kusyk

132Jak prowadzić ewidencję przychodów i rozchodów na potrzeby własnego gospodarstwa rolnego szkolenie on-line 2022-03-30 godz. 10:00 
  PZDR Wałbrzych | WałbrzychAgnieszka Kusyk

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Wołowie
ul. Ścinawska 24, 56-100 Wołów, tel. 71 389 11 48
133Bilansowanie pasz z wykorzystaniem pasz niemodyfikowanych genetycznie ze szczególnym uwzględnieniem krajowych źródeł białka szkolenie on-line 2022-03-04 godz. 10:00  
  PZDR Wołów | WołówAneta Jasinowska

134 Krótkie łańcuchy dostaw – sprzedaż bezpośrednia, działalność marginalna, lokalna, ograniczona szkolenie on-line 2022-03-08 godz.11:00 
  PZDR Wołów | WołówKarolina Łabudzińska

135Zasady wypełniania wniosku o przyznanie płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego oraz płatności w ramach wybranych działań PROW na rok 2022 szkolenie on-line 2022-03-11 godz. 10:00 
  PZDR Wołów | WołówMichał Woźny

136Nowoczesne technologie uprawy zbóż w województwie dolnośląskim szkolenie on-line 2022-03-11 godz. 11:30 
  PZDR Wołów | WołówAneta Jasinowska

137Ochrona wód przed zanieczyszczeniami azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych zgodnie z Dyrektywą Azotanową szkolenie on-line 2022-03-18 godz. 10:00  
  PZDR Wołów | WołówAneta Jasinowska

138Upowszechnianie wiedzy na temat przeciwdziałania antybiotykooporności u ludzi i zwierząt szkolenie on-line 2022-03-21 godz. 10:00 
  PZDR Wołów | WołówKarolina Łabudzińska

139Zapewnienie dobrostanu oraz konsekwencje ich nieprzestrzegania szkolenie on-line 2022-03-31 godz. 10:00 
  PZDR Wołów | WołówMichał Woźny

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Ząbkowicach Śląskich
ul. Daleka 19, 57-200 Ząbkowice Śląskie, tel. 74 815 17 51
140Nowe działania PROW 2021-2027 szkolenie 2022-03-09 godz. 09:00 
  PZDR Ząbkowice Śląskie | Ząbkowice ŚląskieAgnieszka Kubińska

141Promocja i sprzedaż produktów lokalnych i regionalnych szkolenie 2022-03-11 godz. 09:00  
  Biuro PZDR - ul Daleka 19, Ząbkowice Śl. | Ząbkowice Śl.Henryka Studnicka

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Zgorzelcu
ul. Bohaterów II Armii 8, 59-900 Zgorzelec, tel. 75 778 72 06
142Ochrona wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych zgodnie z Prawem Wodnym szkolenie 2022-03-09 godz. 09:00 
  Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu, sala konferencyjna | powiat zgorzeleckiMarek Wodecki

143Zasady wypełniania wniosku o przyznanie płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego oraz płatności w ramach wybranych działań PROW na rok 2022 szkolenie 2022-03-14 godz. 09:00 
  Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu, sala konferencyjna | powiat zgorzeleckiAndrzej Winnicki

144Upowszechnianie wiedzy na temat przeciwdziałania antybiotykooporności u ludzi i zwierząt szkolenie 2022-03-18 godz. 09:00 
  Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu, sala konferencyjna | powiat zgorzeleckiAgnieszka Nachotko

145Mała retencja w gospodarstwach rolnych szkolenie 2022-03-25 godz. 09:00 
  Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu, sala konferencyjna | powiat zgorzeleckiAgnieszka Nachotko

146Ochrona i sposoby utrzymania żyzności gleb szkolenie 2022-03-28 godz. 09:00 
  Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu, sala konferencyjna | powiat zgorzeleckiMarek Wodecki

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Złotoryi
ul. Basztowa 12, 59-500 Złotoryja, tel. 76 878 35 42
147Zasady wypełniania wniosku o przyznanie płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego oraz płatności w ramach wybranych działań PROW na rok 2022. szkolenie 2022-03-03 godz. 10:00 
  Gospodarstwo rolne, Grodziec 22 | ZagrodnoTeresa Dubicka

148Zasady wypełniania wniosku o przyznanie płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego oraz płatności w ramach wybranych działań PROW na rok 2022 szkolenie 2022-03-16 godz. 09:00  
  PZDR Złotoryja | ZłotoryjaCelina Galik

149Zasady wypełniania wniosku o przyznanie płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego oraz płatności w ramach wybranych działań PROW na rok 2022 szkolenie 2022-03-16 godz. 11:00 
  Siedziba PZDR Złotoryja | ZłotoryjaGrażyna Konarska

150Zasady wypełniania wniosku o płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego oraz płatności w ramach wybranych działań PROW na rok 2022 szkolenie 2022-03-25 godz. 09:00  
  Biuro Powiatowe PZDR Złotoryja | ZłotoryjaCelina Galik

151Nowe działania PROW 2021-2027 szkolenie 2022-03-25 godz. 12:00  
  Gierałtowiec 13A, 59-500 Złotoryja | ZłotoryjaGrażyna Konarska

152Racjonalne gospodarowanie wodą w gospodarstwie szkolenie 2022-03-29 godz. 12:00  
  Modlikowice 13A | ZagrodnoTeresa Dubicka


153  
  |
Ze względu na możliwość zmian w harmonogramie, zainteresowanych prosimy o kontakt z odpowiednim Zespołem Doradców.


Dział Metodyki Doradztwa Szkoleń i Wydawnictw DODR we Wrocław.