Ostatnia aktualizacja: 30.08.2021 12:29:37
Szkolenia wg miejsca realizacji
na terenie powiatu: wszystkie powiaty dolnośląskie
Wersja do druku --
Wybór powiatu


Harmonogram w sierpniu 2021 r.

Lp.TematFormaTerminZgłoszenie
 Miejsce |GminaOdpowiedzialny
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu
ul. Zwycięska 8, 53-033 Wrocław, 071 339 80 21(22)
1Technologie uprawy roślin okopowych (zabiegi pielęgnacyjne, technika uprawy, nawożenie, ochrona). pokaz 2021-08-04 godz. 08:00 
  Święta Katarzyna, Główna 112 | SiechniceJerzy Prószyński

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Bolesławcu
al. Tysiąclecia nr 10AB, 59-700 Bolesławiec, tel. 75 732 69 17
2 Upowszechnianie wiedzy i promocja żywności wysokiej jakości - rolnictwo ekologiczne szkolenie 2021-08-02 godz. 10:00 
  Gospodarstwo rolne Tomisław 126 | OsiecznicaMirosław Ryś

3 Promocja i popularyzacja wiedzy nt. produktów wysokiej jakości szkolenie 2021-08-02 godz. 10:00  
  Kruszyn Dom Ludowy | BolesławiecElżbieta Fularz

4Potrzeba wapnowania gleb . szkolenie 2021-08-02 godz. 9,:00 
  Nowogrodziec biuro doradcy ul. Lubańska 42 | NowogrodziecLesław Maksymowicz

5Upowszechnianie wiedzy i informacji na temat zapobiegania i zwalczania grypy ptaków z uwzglednieniem bioasekuracji szkolenie 2021-08-03 godz. 08:00 
  Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Bolesławcu | BolesławiecKarol Pyrzanowski

6BHP w rolnictwie - KRUS pokaz 2021-08-03 godz. 10:00 
  Gospodarstwo rolne Warta Bolesławiecka 7a | Warta BolesławieckaElżbieta Fularz

7Nowe wymagania w zakresie bioasekuracji w obszarach objętych ograniczeniami dotyczącymi zagrożenia Afrykańskim Pomorem Świń szkolenie 2021-08-06 godz. 10:00 
  Bolesławiec - biuro PZDR | BolesławiecBożena Cichorzewska

8 Bezpieczeństwo żywności oraz ochrona zwierząt w szczególności obowiązujących przy uboju z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią szkolenie 2021-08-09 godz. 10:00 
  Gospodarstwo rolne Ławszowa 69 | OsiecznicaMirosław Ryś

9Dobór roślin na poplony szkolenie 2021-08-09 godz. 9:00  
  Nowogrodziec biuro doradcy ul. Lubańska 42 | NowogrodziecLesław Maksymowicz

10Bilansowanie pasz z wykorzystaniem pasz niemodyfikowanych genetycznie ze uwzglednieniem rodzimych źródeł białka szkolenie 2021-08-10 godz. 08:00  
  KRĘPNICA 4 Gospodarstwo Rolne | BolesławiecKarol Pyrzanowski

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Jeleniej Górze
Aleja Jana Pawła II 13, 58-500 Jelenia Góra, tel. 75 755 30 81
11 Alternatywne źródła dochodu w gospodarstwie rolnym – hodowla jesiotra szkolenie 2021-08-30 godz. 10:00 
  siedziba PZDR | Jelenia GóraMariola Gołąb-Jaworska

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Kłodzku
ul. Okrzei 6, 57-300 Kłodzko, tel. 74 867 38 01
12Mała retencja w gospodarstwach rolnych. szkolenie on-line 2021-08-11 godz. 9:00  
  Kłodzko | KłodzkoJan Dereń

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Miliczu
ul. Kopernika 3, 56-300 Milicz, tel. 71 384 21 59
13Ograniczenia ryzyka związanego ze stosowania środków ochrony roślin szkolenie on-line 2021-08-24 godz. 11:00 
  PZDR Milicz | MiliczTomasz Bieganek

14„Krótkie łańcuchy dostaw w sektorze rolno – spożywczym” szkolenie on-line 2021-08-25 godz. 10:00 
  PZDR Milicz | MiliczKatarzyna Kozioł

15Uwarunkowania prawne prowadzenia działalności agroturystycznej na wsi szkolenie on-line 2021-08-26 godz. 10:00 
  PZDR Milicz | MiliczJanina,Iwona Turowska

16Mała retencja w gospodarstwach rolnych szkolenie on-line 2021-08-27 godz. 10:00 
  PZDR Milicz | MiliczRafał Ozga

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Oleśnicy
ul. Wiejska 2, 56-400 Oleśnica, tel. 71 314 93 63
17Amatorska uprawa ziół szkolenie on-line 2021-08-30 godz. 10.00 
  PZDR Oleśnica | powiat oleśnickiKatarzyna Janicka

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Oławie
ul. 3 Maja 1, 55-200 Oława, tel. 71 313 94 81
18Ochrona wód i powietrza. Wymagania ramowej dyrektywy wodne, dyrektywy azotanowej szkolenie 2021-08-05 godz. 10:00 
  Piskorzów, świetlica wiejska, Piskorzów 33a | DomaniówGrażyna Głogulska

19Możliwości poprawy rentowności gospodarstwa- rzeźni o małej zdolności produkcyjnej położone na terenie gospodarstwa. szkolenie 2021-08-10 godz. 10:00 
  Piskorzów, świetlica wiejska | DomaniówAneta Sowińska

20Upowszechnianie wiedzy o odmianach roślin uprawnych porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego w województwie szkolenie 2021-08-12 godz. 10:00 
  Piskorzów, świetlica wiejska | DomaniówAneta Sowińska

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Strzelinie
ul. Ząbkowicka 31, 57-100 Strzelin, tel. 71 392 04 56
21Upowszechnianie wiedzy o odmianach roślin uprawnych porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego w województwie szkolenie 2021-08-20 godz. 10:00 
  Strzelin, Biuro PZDR Strzelin, ul. Ząbkowicka 31 | StrzelinŁukasz Hołowaty

22Upowszechnianie dobrych praktyk rolniczych mających na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych, programu azotanowego oraz wymagań ramowej dyrektywy wodnej szkolenie 2021-08-30 godz. 13.30  
  Świetlica wiejska, Gęsiniec, 57-100 Strzelin | StrzelinMonika Adam

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Ząbkowicach Śląskich
ul. Daleka 19, 57-200 Ząbkowice Śląskie, tel. 74 815 17 51
23Krótkie łańcuchy dostaw - sprzedaż bezpośrednia, działalność marginalna,lokalna, ograniczona. szkolenie on-line 2021-08-12 godz. 9:00 - 11:00 
  PZDR Ząbkowice Śląskie | Ząbkowice Śląskie505112529

24Ochrona wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych zgodnie z Prawem Wodnym szkolenie 2021-08-30 godz. 09:00 
  Świetlica wiejska Sosnowa | Kamieniec ZąbkowickiAgnieszka Kubińska

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Zgorzelecu
ul. Bohaterów II Armii 8, 59-900 Zgorzelec, tel. 75 778 72 06
25Racjonalne nawożenie makro i mikroelementami szkolenie 2021-08-03 godz. 09:00 
  Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu, sala konferencyjna | powiat zgorzeleckiMarek Wodecki

26Mała retencja w gospodarstwach rolnych szkolenie 2021-08-04 godz. 09:00 
  Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu, sala konferencyjna | powiat zgorzeleckiAgnieszka Nachotko

27Nowe wymagania w zakresie bioasekuracji w obszarach objętych ograniczeniami dotyczącymi zagrożeniami Afrykańskim Pomorem Świń szkolenie 2021-08-04 godz. 10:00  
  Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu, sala konferencyjna | powiat zgorzeleckiAndrzej Winnicki


28  
  |
Ze względu na możliwość zmian w harmonogramie, zainteresowanych prosimy o kontakt z odpowiednim Zespołem Doradców.


Dział Metodyki Doradztwa Szkoleń i Wydawnictw DODR we Wrocław.