Ostatnia aktualizacja: 06.11.2020 8:55:30
Szkolenia wg miejsca realizacji
na terenie powiatu: wszystkie powiaty dolnośląskie
Wersja do druku --
Wybór powiatu


Harmonogram w październiku 2020 r.

Lp.TematFormaTerminZgłoszenie
 Miejsce |GminaOdpowiedzialny
Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
ul. Zwycięska 8, 53-033 Wrocław, tel. 71 339 80 21
1II Wielkie SERwowanie konferencja 2020-10-09 godz. 10:00 
  Obiekt Hotelowy Agro, ul. Zwycięska 4, Wrocław | Dział Rozwoju Obszarów WiejskichIzabela Michniewicz

2Uwarunkowania prawne prowadzenia działalności agroturystycznej na wsi szkolenie on-line 2020-10-20 godz. 10:00  
  internet | Dział Rozwoju Obszarów WiejskichAgnieszka Kowalczuk-Misek, tel. kom 609 657 199

3konferencja pt. Propagowanie, rozwój i promocja zagród edukacyjnych szkolenie on-line 2020-10-21 godz. 10:00-14:00 
  internet | Dział Rozwoju Obszarów WiejskichAgnieszka Kowalczuk-Misek, tel. 609 657 199, e-mail: agnieszka.kowalczuk@dodr.pl

4IV Spotkanie Zespołu Tematycznego związanego z zagadnieniami hodowli bydła mięsnego szkolenie on-line 2020-10-21 godz. 10:00 
  Wrocław | Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich SIRIzabela Michniewicz

5Prawne uwarunkowania prowadzenia działalności edukacyjnej w gospodarstwach rolnych szkolenie on-line 2020-10-22 godz. 10:00  
  internet | Dział Rozwoju Obszarów WiejskichAgnieszka Kowalczuk-Misek, tel. kom 609 657 199

6konferencja pt. Propagowanie, rozwój i promocja zagród edukacyjnych szkolenie on-line 2020-10-29 godz. 10:00-14:30 
  internet | Dział Rozwoju Obszarów WiejskichAgnieszka Kowalczuk-Misek, zastępca kierownika Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich, tel. 609 657 199, e-mail: agnieszka.kowalczuk@dodr.pl

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu
ul. Zwycięska 8, 53-033 Wrocław, 071 339 80 21(22)
7BHP w gospodarstwach rolnych szkolenie on-line 2020-10-09 godz. 10:00  
  PZDR Wrocław | PZDR Wrocław Dorota Lidzba

8 Rola wapnowania w procesie produkcji rolniczej. Upowszechnianie wiedzy nt. ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie szkolenie on-line 2020-10-15 godz. 10 
  PZDR Wrocław | WrocławDorota Ziobro 607307786

9Dolnośląska Kukurydza pokaz 2020-10-22 godz. 08:00  
  Święta Katarzyna, Główna 112A | SiechniceJerzy Prószyński

10Adaptacja do zmian klimatu. Wpływ produkcji rolnej na zmiany klimatu szkolenie 2020-10-23 godz. 8:00  
  Jordanów Śląski, ul.Wrocławska 55 | Jordanów ŚląskiArkadiusz Niemiec

11Nowe odmiany roślin zbożowych - postęp hodowlany. Charakterystyka i porównanie odmianowe. szkolenie wyjazdowe 2020-10-27 godz. 08:00  
  Święta Katarzyna, Główna 112a | SiechniceJerzy Prószyński

12Zasady przyznawania płatności obszarowych na rok 2020 szkolenie on-line 2020-10-28 godz. 10:00  
  PZDR Wrocław | WrocławDorota Ziobro 607307786

13Zasady przyznawania płatności obszarowych na rok 2020 szkolenie on-line 2020-10-30 godz. 10:00  
  PZDR Wrocław | PZDR WrocławDorota Lidzba

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Bolesławcu
ul. Sierpnia 80 nr 17/203, 59-700 Bolesławiec, tel. 75 732 69 17
14Uruchamianie i prowadzenie rolniczego handlu detalicznego szkolenie 2020-10-01 godz. 09:00  
  siedziba PZDR Aleja Tysiąclecia 10AB | BolesławiecJulita Łukasiewicz

15Upowszechnianie wiedzy na temat produkcji żywności na niewielką skalę szkolenie 2020-10-01 godz. 10:00 
  Gospodarstwo rolne Tomisław 119B Wiesław Hyjek | OsiecznicaMirosław Ryś

16Dobrostan zwierząt szkolenie 2020-10-02 godz. 9:00 
  Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego Bolesławiec al.Tysiąclecia 10 AB | BolesławiecKarol Pyrzanowski

17Wsparcie rolników w podejmowaniu i rozwoju działalności pozarolniczej szkolenie 2020-10-05 godz. 09:00 
  siedziba PZDR Aleja Tysiąclecia 10AB | BolesławiecJulita Łukasiewicz

18Zasady przyznawania płatności obszarowych. szkolenie 2020-10-13 godz. 8.00 
  PZD Bolesławiec al.Tysiąclecia nr 10AB | BolesławiecKarol Pyrzanowski

19 Pielęgnowanie tradycji ludowych i promocja dziedzictwa kulturowego Dolnego Śląska pokaz 2020-10-14 godz. 10:00 
  Warta Bolesławiecka 7a | Warta BolesławieckaElżbieta Fularz

20Wsparcie rolników w podejmowaniu i rozwoju działalności pozarolniczej szkolenie 2020-10-19 godz. 10:00  
  Warta Bolesławiecka 7a | Warta BolesławieckaElżbieta Fularz

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Chojnowie
ul. Reja 8, 59-570 Chojnów, tel. 76 818 19 41
21Nowe odmiany roślin zbożowych, postęp hodowlany. Charakterystyka i porównanie odmianowe. szkolenie wyjazdowe 2020-10-03 godz. 10:00 
  Agro-Farm Sp. z o.o. Pisarzowice 204, gmina Lubań Śląski | LubańMarian Karasek

22"Upowszechnianie wiedzy na temat produkcji żywności na niewielką skalę" szkolenie 2020-10-12 godz. 10:00  
  Witków 60 | ChojnówDanuta Jung

23Rola wapnowania w procesie produkcji rolniczej. Upowszechnianie wiedzy nt. ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie szkolenie 2020-10-12 godz. 11:00  
  Groble 24G | ChojnówMałgorzata Rucińska

24 Pozyskiwanie środków finansowych na rozwój gospodarstw rolnych w ramach PROW 2014-2020. szkolenie 2020-10-13 godz. 10:00  
  Grzymalin 103 | MiłkowiceMałgorzata Rucińska

25Bilansowanie pasz z wykorzystaniewm pasz niemodyfikowanych genetycznie ze szczególnym uwzglednieniem rodzimych żródeł białka szkolenie 2020-10-13 godz. 11:00 
  Niedzwiedzice 23 | ChojnówDanuta Jung

26Wsparcie rolników w podejmowaniu działalności pozarolniczej. szkolenie 2020-10-21 godz. 17:30  
  świetlica wiejska w Grzybianach | KuniceLucyna Kozak

27 Zasady przyznawania płatności obszarowych na rok 2020 szkolenie 2020-10-23 godz. 10:00  
  Chojnów ul. Reja 8, 59-517 Chojnów | ChojnówAndrzej Olszański tel. 768188400

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Dzierżoniowie
ul. Świdnicka 38, 58-200 Dzierżoniów, tel. 74 831 28 92
28Racjonalne gospodarowanie wodą w gospodarstwie . szkolenie 2020-10-12 godz. 13:00 
  Gminny Ośrodek Kultury, Bibliotek i Sportu, Łagiewniki | ŁagiewnikiMałgorzata Pęczuła

29Wsparcie rolników w podejmowaniu i rozwoju działalności pozarolniczej. szkolenie 2020-10-13 godz. 10:00 
  Sala wiejska Piskorzów 48 | PieszyceAlicja Walczak - Dul

30Upowrzechnianie wiedzy na temat produkcji żywności na niewielką skalę. szkolenie 2020-10-15 godz. 10:00  
  Mościsko ul. Kolejowa 12 (biblioteka) | DzierżoniówMarzena Zboińska

31Rolnictwo społeczne jako dodatkowa działalność w gospodarstwie rolnym. szkolenie 2020-10-19 godz. 13:00 
  Gminny Ośrodek Kultury, Bibliotek i Sportu, Łagiewniki | ŁagiewnikiMałgorzata Pęczuła

32Któtkie łńcuchy dostaw - sprzedaż bezpośrenia, działalność marginalna, lokalna, ograniczona. szkolenie 2020-10-20 godz. 10:00  
  Sala wiejska Piskorzów 48 | PieszyceAlicja Walczak - Dul

33Upowrzechnianie dorych praktyk rolniczych mających na cele ochronę wód przed zanieczyszczeniami azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych szkolenie 2020-10-22 godz. 10:00 
  Mościsko ul. Kolejowa 12 (biblioteka) | DzierżoniówMarzena Zboińska

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Głogowie
ul. Morcinka 8, 67-200 Głogów, tel. 76 833 43 88
34- Ochrona wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych zgodnie z Prawem Wodnym szkolenie 2020-10-01 godz. 9:00 
  siedziba PZDR Głogów | GłogówAnna Kasprów

35Wsparcie rolników w podejmowaniu i rozwoju działalności pozarolniczej szkolenie 2020-10-02 godz. 09:00  
  Siedziba PZDR Głogów, ul. G. Morcinka 8, 67- 200 Głogów | GłogówMałgorzata Szychowska

36Restrukturyzacja Małych gospodarstw szkolenie 2020-10-05 godz. 08:00 
  Siedziba PZDR Głogów, ul. G. Morcinka 8, 67- 200 Głogów | GłogówMałgorzata Szychowska

37Upowszechnianie wiedzy i promocja produkcji zdrowej żywności szkolenie 2020-10-06 godz. 9:00 
  siedziba PZDR Głogów | GłogówAnna Kasprów

38Integrowana ochrona roślin szkolenie 2020-10-12 godz. 08.00 
  PZDR Głogów, ul. G.Morcinka 8, 67-200 Głogów | GłogówJustyna Chodorowska-Konieczna

39Wsparcie rolników w podejmowaniu i rozwoju działalności pozarolniczej szkolenie 2020-10-13 godz. 08.00 
  PZDR Głogów, ul. G.Morcinka 8, 67-200 Głogów | GłogówJustyna Chodorowska-Konieczna

40Zasady przyznawania płatności obszarowych na rok 2020 szkolenie 2020-10-16 godz. 09.00 
  siedziba PZDR Głogów ul. Morcinka 8 | GłogówKatarzyna Stec

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Górze
ul. Wrocławska 54, 56-200 Góra, tel. 65 543 24 41
41Rozwój działalności pozarolniczej w oparciu o potencjał regionu szkolenie on-line 2020-10-01 godz. 10:00  
  PZDR Góra, ul. Wrocławska 54, 56-200 Góra | GóraPaweł Pieniak

42 Upowszechnianie wiedzy na temat przeciwdziałania antybiotykooporności u ludzi i zwierząt szkolenie on-line 2020-10-05 godz. 10:00  
  PZDR Góra,ul. Wrocławska 54 | GóraAngelika Nagła- Nagła- Jarząb

43Upowszechnianie wiedzy i informacji na temat zapobiegania i zwalczania ASF, szczególnie w zakresie przestrzegania zasad bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie oraz konsekwencji związanych z pojawieniem się choroby w stadzie szkolenie on-line 2020-10-07 godz. 10:00 
  PZDR Góra,ul. Wrocławska 54 | GóraJustyna Kozłowska

44PROW 2014-2020 szkolenie 2020-10-09 godz. 10:00  
  Siedziba PZDR Góra | GóraMarcin Hołtra

45Rolnictwo społeczne jako dodatkowa działalność w gospodarstwie rolnym szkolenie on-line 2020-10-15 godz. 10:00  
  PZDR Góra,ul. Wrocławska 54 | GóraAngelika Nagła- Nagła- Jarząb

46Racjonalne gospodarowanie wodą w gospodarstwie szkolenie 2020-10-16 godz. 10:00  
  Siedziba PZDR Góra | GóraMarcin Hołtra

47Wsparcie rolników w podejmowaniu i rozwoju działalności pozarolniczej szkolenie on-line 2020-10-19 godz. 10:00 
  PZDR Góra,ul. Wrocławska 54 | GóraJustyna Kozłowska

48Rola wapnowania w procesie produkcji rolniczej. Upowszechnianie wiedzy nt. ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie szkolenie on-line 2020-10-20  
  PZDR Góra, ul. Wrocławska 54, 56-200 Góra |

49Uruchamianie i prowadzenie Rolniczego Handlu Detalicznego szkolenie 2020-10-23 godz. 10:00 
  Siedziba PZDR Góra | GóraMarcin Hołtra

50PROW 2014-2020 - Modernizacja gospodarstw rolnych. szkolenie on-line 2020-10-26 godz. 10:00 
  PZDR Góra,ul. Wrocławska 54 | GóraAngelika Nagła- Nagła- Jarząb

51Upowszechnianie wiedzy o zakładaniu i prowadzeniu grup producenckich oraz innych form współpracy szkolenie 2020-10-29 godz. 10:00  
  Siedziba PZDR Góra | GóraMarcin Hołtra

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Jaworze
ul. Kardynała Wyszyńskiego 5, 59-400 Jawor, tel. 76 870 32 64
52Upowszechnianie wiedzy na temat produkcji żywności na niewielką skalę szkolenie 2020-10-20 godz. 09:00 
  Przybyłowice 22, gospodarstwo rolne Zdzisława Dąbrowskiego | MęcinkaWiesław Gołuch

53Wsparcie rolników w podejmowaniu i rozwoju działalności pozarolniczej. szkolenie 2020-10-21 godz. 10:00  
  siedziba PZDR ul. Kardynała Wyszyńskiego 5, | JaworMirosław Filewski

54Upowszechnianie wiedzy na temat produkcji żywności na niewielką skalę szkolenie on-line 2020-10-28 godz. 10:00  
  Jawor, ul. Kardynała Wyszyńskiego 5, siedziba PZDR | JaworKatarzyna Wojciechowska

55Upowszechnianie dobrych praktyk rolniczych mających na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych, programu azotanowego oraz wymagań ramowej dyrektywy wodnej szkolenie on-line 2020-10-30 godz. 12:30  
  Jawor siedziba PZDR | JaworWiesław Tomaszek

56Upowszechnianie wiedzy i promocja produkcji zdrowej żywności szkolenie on-line 2020-10-30 godz. 13:30  
  Jawor, ul. S. Wyszyńskiego 5, siedziba PZDR | JaworWiesław Gołuch

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Jeleniej Górze
Aleja Jana Pawła II 13, 58-500 Jelenia Góra, tel. 75 755 30 81
57Uruchamianie i prowadzenie rolniczego handlu detalicznego szkolenie 2020-10-12 godz. 10.00 
  siedziba PZDR | Jelenia GóraAnna Dudzik

58Wsparcie rolników w podejmowaniu i rozwoju działalności pozarolniczej szkolenie 2020-10-20 godz. 09:00 
  siedziba PZDR | Jelenia GóraAnna Sołtysiak

59Zasady przyznawania płatności obszarowych na rok 2020 szkolenie 2020-10-21 godz. 09:00 
  siedziba PZDR | Jelenia GóraBeata Gąsiewska

60 Wsparcie rolników w podejmowaniu i rozwoju działalności pozarolniczej szkolenie 2020-10-22 godz. 09:00 
  siedziba PZDR | Jelenia GóraWaldemar Ciesielski

61Upowszechnianie wiedzy i promocja produkcji zdrowej żywności szkolenie 2020-10-27 godz. 09:00 
  siedziba PZDR | Jelenia GóraAgnieszka Leśniak

62Upowszechnianie wiedzy na temat przeciwdziałania antybiotykooporności u ludzi i zwierząt szkolenie 2020-10-28 godz. 09:00 
  siedziba PZDR | Jelenia GóraBeata Gąsiewska

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Kamiennej Górze
ul. Sienkiewicza 6a, 58-400 Kamienna Góra, tel. 75 744 78 52
63Uruchamianie i prowadzenie rolniczego handlu detalicznego szkolenie 2020-10-02 godz. 10.00 
  Kamienna Góra, siedziba biura PZDR | Kamienna GóraMonika Korkuć

64Zasady przyznawania płatności na rok 2020 szkolenie 2020-10-09 godz. 10:00 
  Kamienna Góra, siedziba biura PZDR | Kamienna GóraMonika Korkuć

65Zasady przyznawania płatności obszarowych na rok 2020 szkolenie 2020-10-16 godz. 09:00 
  siedziba PZDR Kamienna Góra, ul.Jana Pawła II 11A | Kamienna GóraAnna Charewicz

66 Krótkie łańcuchy dostaw – sprzedaż bezpośrednia, działalność marginalna, lokalna, ograniczona szkolenie 2020-10-16 godz. 11:00 
  Kamienna Góra, siedziba PZDR | Kamienna GóraKatarzyna Banaś

67Pozyskiwanie środków finansowych na rozwój gospodarstw rolnych w ramach PROW 2014-2020 szkolenie on-line 2020-10-27 godz. 10:30  
  Kamienna Góra, ul. Jana Pawła II 11A, "Siedziba PZDR". | Kamienna GóraBożena Zajdel

68Wsparcie rolników w podejmowaniu i rozwoju działalności pozarolniczej szkolenie on-line 2020-10-28 godz. 12.00  
  Kamienna Góra, siedziba biura PZDR | Kamienna GóraMonika Korkuć

69Ochrona wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych zgodnie z Dyrektywą Azotanową szkolenie on-line 2020-10-29 godz. 10:00  
  Kamienna Góra, ul. Jana Pawła II 11A, | Kamienna GóraBożena Zajdel

70Adaptacja do zmian klimatu. Wpływ produkcji rolnej na zmiany klimatu szkolenie on-line 2020-10-30 09:30 
  siedziba PZDR Kamienna Góra, ul.Jana Pawła II 11A | Kamienna GóraAnna Charewicz

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Lubaniu
ul. Karola Miarki 1, 59-800 Lubań, 75 722 34 61
71Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych szkolenie 2020-10-01 godz. 09:00  
  Siekierczyn 205 | SiekierczynDorota Demiańczuk

72PROW 2014-2020 - Modernizacja gospodarstw rolnych szkolenie 2020-10-07 godz. 09:00  
  Stankowice 105 | LeśnaCzesław Kalinowski

73Ochrona wód i powietrza. Wymagania ramowej dyrektywy wodnej, dyrektywy azotanowej. szkolenie 2020-10-09 godz. 09:00  
  Siekierczyn 205 | SiekierczynDorota Demiańczuk

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Lubinie
ul. Kisielewskiego 6, 59-300 Lubin, tel. 76 844 74 07
74Ochrona wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych zgodnie z Prawem Wodnym szkolenie 2020-10-21 godz. 09:00 
  siedziba PZDR | LubinArkadiusz Dulemba

75Uruchamianie i prowadzenie rolniczego handlu detalicznego szkolenie 2020-10-22 godz. 09:00 
  siedziba PZDR | LubinMagdalena Charytanowicz

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Lwówku Śląskim
ul. Wojska Polskiego 25c, 59-600 Lwówek Śląski, tel. 75 782 21 36
76PROW 2014-2020 Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa szkolenie 2020-10-01 godz. 08:00 
  Lubomierz, Urząd Gminy i Miasta, pl. Wolności 1 | LubomierzMariusz Kadela

77Zasady przyznawania płatności obszarowych na rok 2020 szkolenie 2020-10-05 godz. 09:00 
  Mirsk, Urząd Miasta i Gminy, Pl. Wolności 40, biuro gminne PZDR | MirskPietraszek Mirosław

78Zasady przyznawania płatności obszarowych na rok 2020 szkolenie 2020-10-05 godz. 09:00  
  Wleń, ul.Chopina 2, OKSiT | WleńJan Jaśkieiwcz

79Upowszechnianie wiedzy i promocja żywności wysokiej jakości - rolnictwo ekologiczne szkolenie 2020-10-07 godz. 09:00  
  Gryfów Śląski, Urząd Gminy i Miasta ,ul.Rynek 1, sala konferencyjna organizacji pozarządowych | Gryfów ŚląskiTeresa Polesiak, 75/78 11 264

80Bilansowanie pasz z wykorzystaniem pasz niemodyfikowanych genetycznie ze szczególnym uwzględnieniem rodzimych źródeł białka szkolenie 2020-10-07 godz. 10:00 
  siedziba PZDR | Lwówek ŚląskiHenryk Didyk

81Krótkie łańcuchy dostaw - sprzedaż bezposrednia, działalność marginalna, lokalna, ograniczona szkolenie 2020-10-07 godz. 10:00 
  Mirsk, Urząd Miasta i Gminy, Pl. Wolności 40, biuro gminne PZDR | MirskPietraszek Mirosław

82Działanie Rolno-środowiskowo-klimatyczne w ramach PROW 2014-2020 szkolenie 2020-10-08 godz. 09:00 
  Wleń, ul.Chopina 2, OKSiT | WleńJan Jaśkiewicz

83Ochrona wód przed zanieczyszczeniami azotanymi pochodzących ze źródeł rolniczych zgodnie z Prawem Wodnym szkolenie 2020-10-08 godz. 09:00  
  Gryfów Śląski, Urząd Gminy i Miasta, ul, Rynek 1, sala organizacji pozarządowych | Gryfów ŚląskiTeresa Polesiak, 75/78 11 264

84Rola wapnowania w procesie produkcji rolniczej. Upowszechnianie wiedzy nt. ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie szkolenie 2020-10-09 godz. 09:00  
  Lwówek Śląski, Al. Wojska Polskiego 25 C, siedziba PZDR | Lwówek ŚląskiAndrzej Larek

85Program upowszechniania znajomości przepisów ustawy o ochronie zwierząt wśród rolników województwa dolnośląskiego na lata 2014 - 2020 szkolenie 2020-10-12 godz. 09:00 
  Mirsk, Urząd Miasta i Gminy, Pl. Wolności 40, biuro gminne PZDR | MirskPietraszek Mirosław

86Restrukturyzacja małych gospodarstw szkolenie 2020-10-14 godz. 10:00 
  Mirsk, Urząd Miasta i Gminy, Pl. Wolności 40, biuro gminne PZDR | MirskPietraszek Mirosław

87Krótkie łańcuchy dostaw – sprzedaż bezpośrednia, działalność marginalna, lokalna, ograniczona szkolenie 2020-10-15 godz. 10:00 
  Lubomierz, Urząd Gminy i Miasta, pl. Wolności 1 | LubomierzMariusz Kadela

88Wsparcie rolników w podejmowaniu i rozwoju działalności pozarolniczej szkolenie 2020-10-19 godz. 09:00 
  Mirsk, Urząd Miasta i Gminy, Pl. Wolności 40, biuro gminne PZDR | MirskPietraszek Mirosław

89Zasady przyznawania płatności obszarowych na rok 2020 szkolenie 2020-10-21 godz. 10:00  
  siedziba PZDR | Lwówek ŚląskiHenryk Didyk

90Adaptacja do zmian klimatu. Wpływ produkcji rolnej na zmiany klimatu szkolenie 2020-10-28 godz. 09:00  
  siedziba PZDR | Lwówek ŚląskiAndrzej Larek

91Uruchamianie i prowadzenie rolniczego handlu detalicznego szkolenie 2020-10-29 godz. 09:00  
  Wleń, ul.Chopina 2, OKSiT | WleńJan Jaśkiewicz

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Miliczu
ul. Kopernika 3, 56-300 Milicz, tel. 71 384 21 59
92Ochrona wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych zgodnie z Dyrektywą Azotanową szkolenie 2020-10-06 godz. 09:00 
  Krośnice,Centrum Edukacyjno- Turystyczno- Sportowe,ul. Sanatoryjna 19,sala konferencyjna | KrośniceTomasz Bieganek

93Uruchamianie i prowadzenie rolniczego handlu detalicznego szkolenie 2020-10-14 godz. 10:00 
  Cieszków,Gminne Centrum Kultury, ul Sikorskiego 35 | CieszkówRafał Ozga

94„Wsparcie rolników w podejmowaniu i rozwoju działalności pozarolniczej” szkolenie 2020-10-14 godz. 10:00 
  Sułów,Ośrodek Kultury,Rynek 12 | MiliczKatarzyna Kozioł

95"Działanie Rolno-środowiskowo-klimatyczne w ramach PROW 2014-2020 szkolenie 2020-10-15 godz. 10:00 
  Milicz,Ośrodek Kultury,ul.Marszałka Józefa Piłsudskiego 14 | MiliczJanina,Iwona Turowska

96Pomoc ze środków unijnych i publicznych dla gospodarstw poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych ( PROW 2014-2020, kredyty klęskowe) szkolenie 2020-10-20 godz. 09:00 
  Krośnice,Centrum Edukacyjno- Turystyczno- Sportowe,ul. Sanatoryjna 19,sala konferencyjna | KrośniceTomasz Bieganek

97„Upowszechnianie wiedzy na temat produkcji żywności na niewielką skalę” szkolenie 2020-10-22 godz. 10:00 
  Sułów,Ośrodek Kultury,Rynek 12 | MiliczKatarzyna Kozioł

98„Rozwój przedsiębiorczości w ramach PROW 2014-2020” szkolenie 2020-10-27 godz. 10:00 
  Cieszków,Gminne Centrum Kultury, ul Sikorskiego 35 | CieszkówRafał Ozga

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Oleśnicy
ul. Wiejska 2, 56-400 Oleśnica, tel. 71 314 93 63
99PROW 2014-2020 - Restrukturyzacja małych gospodarstw. szkolenie on-line 2020-10-12 godz. 09:00 
  Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Oleśnicy | OleśnicaAndrzej Słapek

100Zasady przyznawania płatności obszarowych na rok 2020 szkolenie on-line 2020-10-13 godz. 11:00 
  PZDR Oleśnica ul.Wiejska 2 | OleśnicaElżbieta Lewicka

101Zasady przyznawania płatności obszarowych na rok 2020 szkolenie on-line 2020-10-15 godz. 11:00 
  Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Oleśnicy | OleśnicaAndrzej Słapek

102Zasady przyznawania płatności obszarowych na rok 2020 szkolenie on-line 2020-10-16 godz. 12.00  
  Oleśnica | OleśnicaNiemier Anna

103Wsparcie rolników w podejmowaniu i rozwoju działalności pozarolniczej szkolenie on-line 2020-10-19 godz. 09:00 
  Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Oleśnicy | OleśnicaAndrzej Słapek

104PROW 2014-2020 - Modernizacja gospodarstw rolnych. szkolenie on-line 2020-10-20 godz. 11:00 
  PZDR Oleśnica ul.Wiejska 2 | OleśnicaElżbieta Lewicka

105Zasady przyznawania płatności obszarowych na rok 2020 szkolenie on-line 2020-10-30 godz. 09:30 
  Oleśnica | OleśnicaKatarzyna Walczak

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Oławie
ul. 3 Maja 1, 55-200 Oława, tel. 71 313 94 81
106Krótkie łańcuchy dostaw - sprzedaż bezpośrednia, działalność marginalna, lokalna, ograniczona szkolenie 2020-10-02 godz. 10:00  
  Piskorzów, świetlica wiejska, Piskorzów 33a | DomaniówZofia Barabasz

107PROW 2014-2020 - Restrukturyzacja małych gospodarstw. szkolenie 2020-10-02 godz. 8:30 
  Piskorzów, świetlica wiejska, Piskorzów 33a | DomaniówWierzbicka Małgorzata

108Innowacyjne przygotowanie pola- uprawa pasowa i bezorkowa, siew bezpośredni i w mulcz i itp szkolenie 2020-10-06 godz. 10:00  
  Piskorzów, świetlica wiejska, Piskorzów 33a | DomaniówAneta Sowińska

109Rozwój przedsiębiorczości w ramach PROW 2014-2020 szkolenie 2020-10-13 godz. 10:00  
  Piskorzów, świetlica wiejska, Piskorzów 33a | DomaniówZofia Barabasz

110Racjonalne gospodarowanie wodą w gospodarstwie. szkolenie 2020-10-13 godz. 8:30  
  Piskorzów, świetlica wiejska, Piskorzów 33a | DomaniówWierzbicka Małgorzata

111Upowszechnianie wiedzy i informacji na temat zapobiegania i zwalczania ASF, szczególnie w zakresie przestrzegania zasad bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie oraz konsekwencji związanych z pojawieniem się choroby w stadzie szkolenie 2020-10-22 godz. 10:00 
  Piskorzów, świetlica wiejska, Piskorzów 33a | DomaniówGrażyna Głogulska

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Polkowicach
ul. Spółdzielcza 2, 59-100 Polkowice, tel. 76 845 46 93
112Racjonalne gospodarowanie wodą w gospodarstwie. szkolenie 2020-10-16 godz. 10:00  
  Wysoka - świetlica wiejska. | Przemków.Wanda Żuchowska.

113Upowszechnianie wiedzy na temat przeciwdziałania antybiotykooporności u ludzi i zwierząt szkolenie 2020-10-21 godz. 09:00 
  Wiejski Ośrodek Kultury w Chocianowcu 101A, 59-140 Chocianów | ChocianówGrzegorz Pyrcz

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Środzie Śląskiej
ul. Wrocławska 2, 55-300 Środa Śl., tel. 71 317 29 59
114Upowszechnianie wiedzy na temat produkcji żywności na niewielką skalę szkolenie 2020-10-15 godz. 09:00  
  Środa Śląska | Upowszechnianie wiedzy na temat produkcji żywności na niewielką skalę Monika Panasiewicz-Pasiut

115 Dyrektywa NEC - upowszechnianie dobrych praktyk rolniczych dotyczących ograniczenia emisji amoniaku do powietrza szkolenie 2020-10-22 godz. 09:00 
  Udanin 26, Urząd Gminy, sala konferencyjna | UdaninZbigniew Plesowicz

116Rozwój działalności pozarolniczej w oparciu o potencjał regionu szkolenie on-line 2020-10-27 godz. 09:00 
  Środa Śląska | Środa ŚląskaZbigniew Plesowicz

117Pozyskiwanie środków finansowych na rozwój gospodarstw rolnych w ramach PROW 2014-2020. szkolenie on-line 2020-10-29 godz. 09:00 
  Środa Śląska, Starostwo Powiatowe, ul. Wrocławska 2, sala konferencyjna | Środa ŚląskaMonika Panasiewicz-Pasiut

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Świdnicy
ul. Wałbrzyska 25/27, 58-100 Świdnica, tel. 74 852 20 21
118Rola wapnowania w procesie produkcji rolniczej. Upowszechnianie wiedzy nt. ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie szkolenie 2020-10-27 godz. 10:00  
  Świdnica, siedziba PZDR, ul. Wałbrzyska 25/27 | powiat świdnickiBożena Pospiszyl

119Zasadyprzyznawania płatności obszarowych na 2020 szkolenie 2020-10-27 godz. 11:00 
  siedziba PZDR ul. Wałbrzyska 25/27 Świdnica | ŚwidnicaJan Burblis

120Bilansowanie pasz z wykorzystaniem pasz niemodyfikowanych genetycznie ze szczególnym uwzględnieniem rodzimych źródeł białka szkolenie 2020-10-30 godz. 10:00  
  siedziba PZDR ul. Wałbrzyska 25/27 Świdnica | ŚwidnicaJan Burblis

121 Mała retencja w gospodarstwach rolnych szkolenie 2020-10-30 godz. 11:00  
  Świdnica, siedziba PZDR, ul. Wałbrzyska 25/27 | powiat świdnickiBożena Pospiszyl

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Trzebnicy
ul. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica, tel. 71 312 16 83
122Wsparcie rolników w podejmowaniu i rozwoju działalności pozarolniczej. szkolenie on-line 2020-10-23 godz. 12.00  
  PZDR Trzebnica | TrzebnicaWioletta Olejniczak

123Upowszechnienie wiedzy i promocja produkcji zdrowej żywności szkolenie on-line 2020-10-30 godz. 12:00  
  Siedziba PZDR | TrzebnicaWioletta Olejniczak

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Wałbrzychu
ul. Mickiewicza 42, 58-300 Wałbrzych, tel. 74 842 62 72 (607-307-673)
124Adaptacja do zmian klimatu. Wpływ produkcji rolnej na zmiany klimatu. szkolenie 2020-10-13 godz. 10:00 
  Siedziba PZDR | WałbrzychMałgorzata Hrehoruk

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Wołowie
Plac Piastowski 2, 56-100 Wołów, tel. 71 389 11 48
125Uruchamianie i prowadzenie rolniczego handlu detalicznego szkolenie 2020-10-01 godz. 10:00  
  Gminny Ośrodek Kultury w Wińsku | WińskoMichał Woźny

126 „Upowszechnianie wiedzy i informacji na temat zapobiegania i zwalczania ASF, szczególnie w zakresie przestrzegania zasad bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie oraz konsekwencji związanych z pojawieniem się choroby w stadzie. szkolenie 2020-10-02 godz. 13:00  
  Godzięcin, świetlica wiejska | Brzeg DolnyEwelina Zamojska

127Upowszechnianie wiedzy i promocja żywności wysokiej jakości- rolnictwo ekologiczne szkolenie 2020-10-05 godz. 10:00 
  Wołów Starostwo Powiatowe Plac Piastowski 2 | WołówElżbieta Derejczyk

128Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich szkolenie 2020-10-07 godz. 10:00 
  Żerków, świetlia wiejska | Brzeg DolnyEwelina Zamojska

129Ochrona wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych zgodnie z Dyrektywą Azotanową szkolenie 2020-10-13 godz. 10:00 
  Gminny Ośrodek Kultury w Wińsku | WińskoMichał Woźny

130Ochrona wód przed zanieczyszczeniem azotami pochodzącymi ze źródeł rolniczych zgodnie z Dyrektywą Azotanową szkolenie 2020-10-15 godz. 10:00 
  Wołów Starostwo Powiatowe Plac Piastowski 2 | WołówElżbieta Derejczyk

131Wsparcie rolników w podejmowaniu i rozwoju działalności pozarolniczej szkolenie 2020-10-16 godz. 10:00  
  Gminny Ośrodek Kultury w Wińsku | WińskoMichał Woźny

132Premie dla młodych rolników.Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa szkolenie 2020-10-19 godz. 10:00 
  Wołów Starostwo Powiatowe Plac Piastowski 2 | WołówElżbieta Derejczyk

133Działanie Rolno-środowiskowo-klimatyczne w ramach PROW 2014-2020. szkolenie 2020-10-22 godz. 09:00 
  Starostwo Powiatowe w Wołowie | WołówKarolina Łabudzińska

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Ząbkowicach Śląskich
ul. Daleka 19, 57-200 Ząbkowice Śląskie, tel. 74 815 17 51
134Wsparcie rolników w podejmowaniu i rozwoju działalnosci pozarolniczej szkolenie 2020-10-14 godz. 10:00 
  Przedborowa, świetlica wiejska | gmina StoszowiceHenryka Studnicka

135Adaptacja do zmian klimatu. Wpływ produkcji rolnej na zmiany klimatu szkolenie 2020-10-22 godz. 10:00 
  Rososznica, świetlica wiejska | ZiębiceStanisław Rozenbajger

136Krótkie łańcuchy dostaw - sprzedaż bezpośrednia, działalność marginalna, lokalna,ograniczona szkolenie 2020-10-23 godz. 09:00 
  Świetlica wiejska w Sosnowej | Kamieniec ZąbkowickiAgnieszka Kubińska

137Upowszechnianie dobrych praktyk rolniczych mających na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze żródeł rolniczych, programu azotanowego oraz wymagań ramowej dyrektywy wodnej. szkolenie 2020-10-23 godz. 11:00 
  Sosnowa, świetlica wiejska, | Kamieniec ZąbkowickiHenryka Studnicka

138Rola wapnowania w procesie produkcji rolniczej. Upowszechnianie wiedzy na temat ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie szkolenie on-line 2020-10-23 godz. 9:00 
  PZDR Ząbkowice Śl. | Ząbkowice ŚląśkieKrzysztof Dyda

139Upowszechnianie dobrych praktyk rolniczych mających na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych, programu azotanowego oraz wymagań ramowej dyrektywy wodnej szkolenie on-line 2020-10-30 godz. 12:00 
  PZDR Ząbkowice Śl. | Ząbkowice ŚląśkieKrzysztof Dyda

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Zgorzelecu
ul. Bohaterów II Armii 8, 59-900 Zgorzelec, tel. 75 778 72 06
140Ochrona bioróżnorodności na obszarach wiejskich. szkolenie 2020-10-01 godz. 10:00 
  Mała Wieś Dolna 10 | SulikówAneta Klimowicz

141Ochrona wód i powietrza. Wymagania ramowej dyrektywy wodne, dyrektywy azotanowej szkolenie 2020-10-05 godz. 10:00 
  Żarka nad Nysą 18 | PieńskMarek Wodecki

142Propagowanie, rozwój i promocja zagród edukacyjnych szkolenie 2020-10-07 godz. 10:00 
  Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu, sala konferencyjna | ZgorzelecAgnieszka Nachotko

143Współpraca oraz wymiana wiedzy pomiędzy nauką a praktyka – upowszechnianie rozwiązań nowych oraz innowacyjnych w produkcji roślinnej szkolenie 2020-10-09 godz. 10:00 
  Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu, sala konferencyjna | ZgorzelecMarek Wodecki

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Złotoryi
ul. Basztowa 12, 59-500 Złotoryja, tel. 76 878 35 42
144 Pozyskiwanie środków finansowych na rozwój gospodarstw rolnych w ramach PROW 2014-2020. szkolenie 2020-10-07 godz. 10:00 
  Uniejowice 56, Gospodarstwo Rolne | ZagrodnoTeresa Dubicka

145Adaptacja do zmian klimatu. Wpływ produkcji rolnej na zmiany klimatu. szkolenie 2020-10-13 godz. 9:30  
  Nowy Kościół, Dynowice 9, Gospodarstwo Rolne | ŚwierzawaBeata Kobylańska

146Rola wapnowania w procesie produkcji rolniczej. Upowszechnianie wiedzy nt. ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie. szkolenie 2020-10-15 godz. 11:00  
  Grodziec 22, Gospodarstwo Rolne | ZagrodnoTeresa Dubicka

147Upowszechnianie wiedzy na temat produkcji żywności na niewielką skalę. szkolenie 2020-10-15 godz. 9:30 
  Nowy Kościół, Dynowice 9, Gospodarstwo Rolne | ŚwierzawaBeata Kobylańska

148Upowszechnianie wiedzy i promocja żywności wysokiej jakości - rolnictwo ekologiczne szkolenie 2020-10-22 godz. 10:00  
  Sędziszowa, ul. Górna 6, Gospodarstwo Rolne | ŚwierzawaBeata Kobylańska

149Ochrona wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych zgodnie z Prawem Wodnym szkolenie 2020-10-23 godz. 10:00 
  Sędziszowa, ul. Górna 6, Gospodarstwo Rolne | ŚwierzawaBeata Kobylańska

150Korzyści racjonalnego gospodarowania energią, wodą i odpadami szkolenie 2020-10-26 godz. 10.00 
  Gierałtowiec 13A | ZłotoryjaGrażyna Konarska

151Upowszechnianie wiedzy i informacji na temat zapobiegania i zwalczania ASF, szczególnie w zakresie przestrzegania zasad bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie oraz konsekwencji związanych z pojawieniem się choroby w stadzie. szkolenie 2020-10-26 godz. 10:00 
  Modlikowice, Gospodarstwo Rolne | ZagrodnoTeresa Dubicka

152Produkcja żywności w gospodarstwie i wprowadzenie do obrotu rynkowego szkolenie 2020-10-28 godz. 10:00 
  Jadwisin 11, gmina Zagrodno | ZagrodnoGrażyna Konarska

153Rozwój przedsiębiorczości w ramach PROW 2014-2020 szkolenie 2020-10-29 godz. 10:00 
  Wojciechów 59, gmina Zagrodno | ZagrodnoGrażyna Konarska


154  
  |
Ze względu na możliwość zmian w harmonogramie, zainteresowanych prosimy o kontakt z odpowiednim Zespołem Doradców.


Dział Metodyki Doradztwa Szkoleń i Wydawnictw DODR we Wrocław.