Ostatnia aktualizacja: 26.02.2020 12:28:17
Szkolenia wg miejsca realizacji
na terenie powiatu: wszystkie powiaty dolnośląskie
Wersja do druku --
Wybór powiatu


Harmonogram w lutym 2020 r.

Lp.TematFormaTerminZgłoszenie
 Miejsce |GminaOdpowiedzialny
Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
ul. Zwycięska 8, 53-033 Wrocław, tel. 71 339 80 21
1Koncepcja Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych szkolenie 2020-02-04 godz. 10:00 - 14:00 
  siedziba PZDR Świdnica, ul. Wałbrzyska 25/27, sala konferencyjna I piętro | Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich DODR we WrocławiuAgnieszka Kowalczuk-Misek, zastępca kierownika Działu ROW, tel 609 657 199

2Technologia produkcji roślinnej - wybrane elementy uprawy, nawożenia i ochrony roślin szkolenie wyjazdowe 2020-02-06 godz. 09:00  
  Wrocław, Stadion Wrocław, Aleja Śląska 1 | Dział TPRArkadiusz Niemiec, Amelia Prorok

3Technologia uprawy zbóż. Choroby i szkodniki zagrażające wiosennym uprawom roślin zbożowych Szkolenie 2020-02-10 godz. 10:00  
  DODR we Wrocławiu, ul. Zwycięska 4, 53-033 Wrocław sala nr 10 | DTPRAgnieszka Krzeszewska, Małgorzata Kaczmarek

4Podstawy żywienia krów mlecznych szkolenie 2020-02-17 godz. 11:00  
  Średzina 5 | Dział TPRAmelia Prorok

5Innowacyjne metody chowu bydła mięsnego w celu uzyskania wysokiej jakości dolnośląskiej wołowiny. Wołowina z Zielonej Doliny. Szanse i zagrożenia. Konferencja 2020-02-25 godz. 10:30  
  Wrocław, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, pl. Grunwaldzki 24A, Aula Jana Pawła II | Dział TPRAmelia Prorok, Arkadiusz Niemiec

6Prawidłowa technologia uprawy–poletka demonstracyjne z rzepakiem ozimym. Technologia uprawy rzepaku w aspekcie zmian klimatycznych – susza szkolenie 2020-02-26 godz. 10:00 
  DODR Wrocław, Obiekt Hotelowy Agro, ul. Zwycięska 4, s.9 | Dział TPRAgnieszka Krzeszewska

7Rola wapnowania w procesie produkcji rolniczej. Upowszechnianie wiedzy nt. ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie. Upowszechnianie dobrych praktyk rolniczych mających na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych, programu azotanowego oraz wymagań ramowej dyrektywy wodnej szkolenie 2020-02-27 godz. 10  
  DODR we Wrocławiu, ul. Zwycięska 4, sala nr 10 | DODR we Wrocławiu, Dział Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony ŚrodowiskaMonika Miniewska tel. 71 33 98 185(6) wew. 162, monika.miniewska@dodr.pl

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu
ul. Zwycięska 8, 53-033 Wrocław, 071 339 80 21(22)
8Stosowanie środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie szkolenie uzupełniające 1- dniowe 2020-02-03 godz. 09:00 
  DODR Wrocław, Obiekt hotelowy AGRO, ul. Zwycięska 4, sala nr 10 | PZDR WrocławKatarzyna Janicka tel. 71/339-81-85 wew 242

9Zasady przyznawania płatności obszarowych na rok 2020 szkolenie 2020-02-25 godz. 10:00 
  GCK w Żórawinie, al. Niepodległości 6 | ŻórawinaArtur Dir

10 Upowszechnianie wiedzy i informacji na temat zapobiegania i zwalczania ASF, szczególnie w zakresie przestrzegania zasad bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie oraz konsekwencji związanych z pojawieniem się choroby w stadzie szkolenie 2020-02-25 godz. 13:00  
  Kobierzyce, Punkt konsultacyjny, ul. Witosa 15, I p. | KobierzyceDorota Lidzba, tel. 605 565 292

11Stosowanie środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie szkolenie uzupełniające 1- dniowe 2020-02-27 godz. 09:00 
  DODR Wrocław, Obiekt hotelowy AGRO, ul. Zwycięska 4, sala nr 10 | PZDR WrocławKatarzyna Janicka tel. 71/339-81-85 wew 242

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Bolesławcu
ul. Sierpnia 80 nr 17/203, 59-700 Bolesławiec, tel. 75 732 69 17
12 Racjonalne gospodarowanie wodą w gospodarstwie Szkolenie 2020-02-03 godz. 10:00 
  Ołobok 18 | OsiecznicaMirosław Ryś

13- Ochrona wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych zgodnie z Dyrektywą Azotanową szkolenie 2020-02-04 godz. 09:00  
  Bolesławiec PZDR ul.Sierpnia 80 nr 17 | BolesławiecKarol Pyrzanowski

14Integrowana produkcja roślin zbożowych. szkolenie 2020-02-04 godz. 9:00 
  GCK Warta Bolesławiecka 29 B | Warta BolesławieckaBożena Cichorzewska

15Upowszechnianie dobrych praktyk rolniczych mających na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych, programu azotanowego oraz wymagań ramowej dyrektywy wodnej szkolenie 2020-02-10 godz. 09:00 
  siedziba PZDR Bolesławiec | BolesławiecJulita Łukasiewicz

16Zasady przyznawania płatności obszarowych na rok szkolenie 2020-02-25 godz. 09:00  
  GCK Warta Bolesławiecka 29 B | Warta BolesławieckaElżbieta Fularz

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Chojnowie
ul. Reja 8, 59-570 Chojnów, tel. 76 818 19 41
17Szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin szkolenie 2020-02-07 godz. 08:00  
  sala narad w budynku PZDR Chojnów ul. Reja 8, 59-570 Chojnów | ChojnówDanuta Jung tel. 768188400

18Mała retencja w gospodarstwach rolnych szkolenie gminne 2020-02-11 godz. 10:00 
  Ruja sala w remizie | RujaAndrzej Rokitnicki

19Upowszechnianie wiedzy i promocja żywności wysokiej jakości - rolnictwo ekologiczne szkolenie 2020-02-12 godz. 10:00 
  Miłkowice, świetlica wiejska | MiłkowiceTeresa Hapon

20Współpraca oraz wymiana wiedzy pomiędzy nauką a praktyka – upowszechnianie rozwiązań nowych oraz innowacyjnych w produkcji roślinnej szkolenie 2020-02-13 godz. 10:00 
  sala narad w budynku PZDR Chojnów ul. Reja 8, 59-570 Chojnów | ChojnówTadeusz Orlański tel. 768188400

21Ochrona wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych zgodnie z Dyrektywą Wodną szkolenie 2020-02-14 godz. 10:00  
  sala UG Kunice, ul. Gwarna 1 | KuniceLucyna Kozak 768627343

22Racjonalna gospodarka zasobami w rolnictwie i na obszarach wiejskich szkolenie 2020-02-14 godz. 11:00  
  sala Urzędu Gminy w Kunicach | KuniceLucyna Kozak 768627343

23Upowszechnianie wiedzy na temat produkcji żywności na niewielką skalę szkolenie 2020-02-20 godz. 16:00 
  świetlica wiejska w Szczytnikach N/K | KuniceLucyna Kozak 768627343

24Zasady przyznawania płatności obszarowych na rok 2020 szkolenie 2020-02-20 godz. 17:00  
  Szczytniki n/K, świetlica wiejska | KuniceTeresa Hapon

25Szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin. szkolenie 2020-02-24 godz. 08:00 
  sala narad w budynku PZDR Chojnów ul. Reja 8, 59-570 Chojnów | ChojnówDanuta Jung tel. 768188400

26Ochrona wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych zgodnie z Prawem Wodnym. szkolenie 2020-02-25 godz. 10:00  
  Miejska-Gminna Biblioteka Publiczna - w Prochowicach, Rynek 8 | ProchowiceMarian Karasek

27Propagowanie wybranych elementów technologii chowu ryb słodkowodnych i organizmów wodnych szkolenie 2020-02-26 godz. 10:00 
  sala konferencyjna w Urzędzie Gminy w Miłkowicach | MiłkowiceDanuta Jung tel. 768188400

28 Zasady przyznawania płatności obszarowych na rok 2020 szkolenie 2020-02-27 godz. 10:00 
  sala narad w budynku PZDR Chojnów ul. Reja 8, 59-570 Chojnów | ChojnówTadeusz Orlański tel. 768188400

29 149 - Bezpieczeństwo żywności oraz ochrona zwierząt w szczególności obowiązujących przy uboju z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią szkolenie 2020-02-27 godz. 11:30  
  PZDR Chojnów, ul Reja 8, sala narad | ChojnówBarbara Piechowicz

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Dzierżoniowie
ul. Świdnicka 38, 58-200 Dzierżoniów, tel. 74 831 28 92
30PROW 2014-2020 - Restrukturyzacja małych gospodarstw. szkolenie 2020-02-04 godz. 10:00  
  Owiesno nr 88 - sala wiejska, 58-262 Ostroszowice | DzierżoniówBarbara Staciwa

31Adaptacja do zmian klimatu. Wpływ produkcji rone 2020-02-06 godz. 07:58  
  |

32Wsparcie rolników w podejmowaniu i rozwoju działalności pozarolniczej. szkolenie 2020-02-06 godz. 10:00 
  Ostroszowice, ul. Bielawska 55 - sala wiejska, 58-262 Ostroszowice | DzierżoniówBarbara Staciwa

33Ochrona wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych zgodnie z Prawem Wodnym. szkolenie 2020-02-12 godz. 10:00 
  UMiG Pieszyce ul.Kościuszki 2 sala konferencyjna | PieszyceAlicja Walczak - Dul

34Rozwój działalności pozarolniczej w oparciu o potencjał regionu. szkolenie 2020-02-14 godz. 10:00  
  Mościsko ul. Kolejowa 12b | DzierżoniówMarzena Zboińska

35Zasady przyznawania płatności obszarowych na rok 2020 szkolenie 2020-02-20 godz. 10:00 
  Mościsko ul. Kolejowa 12b | DzierżoniówMarzena Zboińska

36PROW 2014-2020 "Dobrostan zwierząt". szkolenie 2020-02-24 godz. 10:00 
  Gminny Ośrodek Kultury, Bibliotek i Sportu, ul. Wrocławska 1, 58-210 Łagiewniki | ŁagiewnikiMałgorzata Pęczuła

37Pozyskiwanie środków finansowych na rozwój gospodarstw rolnych w ramach PROW 2014-2020. szkolenie 2020-02-25 godz. 10:00 
  UMiG Pieszyce ul. Kościuszki 2 sala konferencyjna | PieszyceAlicja Walczak - Dul

38Bezpieczeństwo żywności oraz ochrona zwierząt w szczególności obowiązujących przy uboju z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią szkolenie 2020-02-26 godz. 10:00 
  Urząd Miasta i Gminy Niemcza, Rynek 10, Sala Posiedzeń | NiemczaTadeusz Dul

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Głogowie
ul. Morcinka 8, 67-200 Głogów, tel. 76 833 43 88
39Mała retencja w gospodarstwach rolnych szkolenie 2020-02-03 godz. 09:00 
  PZDR Głogów | GłogówMaria Borsukiewicz

40Racjonalne gospodarowanie wodą w gospodarstwie. szkolenie 2020-02-06 godz. 09:00  
  siedziba PZDR Głogów | GłogówAnna Kasprów

41Wsparcie rolników w podejmowaniu i rozwoju działalności pozarolniczej szkolenie 2020-02-10 godz. 09:00 
  PZDR Głogów, ul. G.Morcinka 8, 67-200 Głogów | GłogówJustyna Chodorowska-Konieczna

42 Uruchamianie i prowadzenie rolniczego handlu detalicznego szkolenie 2020-02-11 godz. 09:00  
  siedziba PZDR Głogów | GłogówAnna Kasprów

43Dyrektywa NEC - upowszechnianie dobrych praktyk rolniczych dotyczących ograniczenia emisji amoniaku do powietrza szkolenie 2020-02-25 godz. 08.00 
  siedziba PZDR Głogów | GłogówKatarzyna Stec

44Pozyskiwanie środków finansowych na rozwój gospodarstw rolnych w ramach PROW 2014-2020. szkolenie 2020-02-26 godz. 09:00  
  PZDR Głogów | GłogówMaria Borsukiewicz

45Rola wapnowania w procesie produkcji rolniczej. Upowszechnianie wiedzy nt. ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie Szkolenie 2020-02-27 godz. 09:00  
  Siedziba PZDR Głogów, ul. G. Morcinka 8, 67- 200 Głogów | GłogówMałgorzata Szychowska

46 Wsparcie rolników w podejmowaniu i rozwoju działalności pozarolniczej szkolenie 2020-02-28 godz. 09:00  
  siedziba PZDR Głogów | GłogówAnna Kasprów

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Górze
ul. Wrocławska 54, 56-200 Góra, tel. 65 543 24 41
47PROW 2014-2020 Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa szkolenie 2020-02-05 godz. 10:00 
  Świetlica wiejska w Wiosce, Wioska, 56-215 Niechlów | NiechlówPaweł Pieniak

48Ochrona wód i powietrza. Wymagania ramowej dyrektywy wodnej, dyrektywy azotanowej szkolenie 2020-02-10 godz. 10:00 
  PZDR Góra ul.Wrocłaawska 54 | GóraJustyna Kozłowska

49Bilansowanie pasz z wykorzystaniem pasz niemodyfikowanych genetycznie ze szczególnym uwzględnieniem rodzimych źródeł białka szkolenie 2020-02-12 godz. 10:00 
  siedziba PZDR Góra | GóraMarcin Hołtra

50Bezpieczeństwo żywności oraz ochrona zwierząt w szczególności obowiązujących przy uboju z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią szkolenie 2020-02-13 godz. 10:00  
  siedziba PZDR Góra, ul.Wrocławska 54, Góra | GóraAngelika Nagła- Jarząb

51Stosowanie środków ochrony roślin sprzętem naziemnym z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie szkolenie 2020-02-20 godz. 08:00  
  Starostwo Powiatowe w Górze, ul. Mickiewicza 1 | GóraMarcin Hołtra

52Stosowanie środków ochrony roślin sprzętem naziemnym z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowychoraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie szkolenie 2020-02-21 godz. 08:00  
  Starostwo Powiatowe w Górze, Mickiewicza 1 | GóraMarcin Hołtra

53Upowszechnianie dobrych praktyk rolniczych mających na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniami azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych, programu azotanowego oraz wymagań ramowej Dyrektywy Wodnej szkolenie 2020-02-24 godz. 10:00  
  Siedziba PZDR Góra | GóraMarcin Hołtra

54Stosowanie środków ochrony roślin sprzętem naziemnym z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie szkolenie 2020-02-25 godz. 08:00 
  Starostwo Powiatowe w Górze, ul. Mickiewicza 1 | GóraJustyna Kozłowska

55Stosowanie środków ochrony roślin sprzętem naziemnym z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie szkolenie 2020-02-27 godz. 08:00  
  Starostwo Powiatowe w Górze | GóraAngelika Nagła - Jarząb

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Jaworze
ul. Kardynała Wyszyńskiego 5, 59-400 Jawor, tel. 76 870 32 64
56 Rola wapnowania w procesie produkcji rolniczej. Upowszechnianie wiedzy nt. ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie szkolenie 2020-02-12 godz. 10:00 
  Jawor, ul. Kardynała Wyszyńskiego 5, siedziba PZDR | JaworRyszard Rzeszowski

57Rozwój przedsiębiorczości w ramach PROW 2014-2020 szkolenie 2020-02-14 godz. 10:00 
  Jawor, ul. Kardynała Wyszyńskiego 5, siedziba PZDR. | JaworWiesław Gołuch

58Upowszechnianie wiedzy i informacji na temat zapobiegania i zwalczania ASF, szczególnie w zakresie przestrzegania zasad bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie oraz konsekwencji związanych z pojawieniem się choroby w stadzie szkolenie 2020-02-19 godz. 10:00 
  Siedziba PZDR | JaworMirosław Filewski

59Bilansowanie pasz z wykorzystaniem pasz niemodyfikowanych genetycznie ze szczególnym uwzględnieniem rodzimych źródeł białka szkolenie 2020-02-21 godz. 12:00  
  Jawor, ul. Kardynała Wyszyńskiego 5, siedziba PZDR. | JaworWiesław Gołuch

60 Upowszechnianie wiedzy i promocja żywności wysokiej jakości - rolnictwo ekologiczne szkolenie 2020-02-24 godz. 10:00 
  Jawor, ul. Kardynała Wyszyńskiego 5, siedziba PZDR | JaworRyszard Rzeszowski

61 Wsparcie rolników w podejmowaniu i rozwoju działalności pozarolniczej szkolenie 2020-02-26 godz. 10:00  
  Wierzchosławice świetlica wiejska | BolkówWiesław Tomaszek

62Ochrona wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych zgodnie z Prawem Wodnym szkolenie 2020-02-28 godz. 10:00  
  Jawor, ul. Kardynała Wyszyńskiego 5, siedziba PZDR | JaworKatarzyna Wojciechowska

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Jeleniej Górze
Aleja Jana Pawła II 13, 58-500 Jelenia Góra, tel. 75 755 30 81
63Bezpieczeństwo żywności oraz ochrona zwierząt w szczególności obowiązujących przy uboju z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią szkolenie 2020-02-05 godz. 09:00 
  siedziba PZDR | Jelenia GóraBeata Gąsiewska

64Upowszechnianie wiedzy o zakładaniu i prowadzeniu grup producenckich oraz innych form współpracy szkolenie 2020-02-05 godz. 10:00 
  Janowice Wielkie, Urząd Gminy, ul. Kolejowa 2 | Janowice WielkieMariola Gołąb-Jaworska

65Ochrona wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych zgodnie z Prawem Wodnym szkolenie 2020-02-17 godz. 10:00 
  siedziba PZDR | Jelenia GóraAnna Dudzik

66Upowszechnianie dobrych praktyk rolniczych mających na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych, programu azotanowego oraz wymagań ramowej dyrektywy wodnej szkolenie 2020-02-20 godz. 09:00 
  siedziba PZDR | Jelenia GóraAgnieszka Leśniak

67Ochrona wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych zgodnie z Prawem Wodnym szkolenie 2020-02-24 godz. 09:00 
  siedziba PZDR | Jelenia GóraWaldemar Ciesielski

68Mała retencja w gospodarstwach rolnych szkolenie 2020-02-26 godz. 09:00 
  siedziba PZDR | Jelenia GóraTadeusz Czopor

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Kamiennej Górze
ul. Sienkiewicza 6a, 58-400 Kamienna Góra, tel. 75 744 78 52
69Działanie Rolno-środowiskowo-klimatyczne w ramach PROW 2014-2020. szkolenie 2020-02-14 godz. 11:00  
  Lubawka, Dom Kultury, ul. Kamiennogórska 19 | LubawkaKatarzyna Banaś

70Pomoc finansowa w ramach działania „ Dobrostan zwierząt”. Zasady przyznawania płatności obszarowych w 2020r szkolenie 2020-02-18 godz. 10:00  
  Dom Kultury w Lubawce, ul. Kamiennogórska 19 | Kamienna GóraKatarzyna Banaś

71Upowszechnianie dobrych praktyk rolniczych mających na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych, programu azotanowego oraz wymagań ramowej dyrektywy wodnej szkolenie 2020-02-28 godz. 10:00 
  Siedziba PZDR w Kamiennej Górze | Kamienna GóraKatarzyna Banaś

72Upowszechnienie wiedzy na temat antybiotykooporności u ludzi i zwierząt. szkolenie 2020-02-28 godz. 10:00  
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kamiennej Górze, ul Wałbrzyska 2c, sala konferencyjna | Kamienna GóraBożena Zajdel

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Lubaniu
ul. Karola Miarki 1, 59-800 Lubań, 75 722 34 61
73Uruchamianie i prowadzenie rolniczego handlu detalicznego. szkolenie 2020-02-03 godz. 09:00  
  gospodarstwo rolne Siekierczyn 205 | SiekierczynDorota Demiańczuk

74Rola wapnowania w procesie produkcji rolniczej. Upowszechnianie wiedzy na temat ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie. szkolenie 2020-02-11 godz. 09:00 
  PZDR Lubań ul. Karola Miarki 1 | LubańDonata Kusiak - Maciaszek

75Ochrona wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych zgodnie z Dyrektywą Azotanową szkolenie 2020-02-19 godz. 09:00 
  siedziba PZDR | LubańDanuta Łuksza

76Bezpieczeństwo żywności oraz ochrona zwierząt w szczególności obowiązujących przy uboju z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią. szkolenie 2020-02-27 godz. 09:00 
  PZDR Lubań ul. Karola Miarki 1 | LeśnaMarta Ignatowicz

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Lubinie
ul. Kisielewskiego 6, 59-300 Lubin, tel. 76 844 74 07
77Upowszechnianie wiedzy na temat przeciwdziałania antybiotykooporności u ludzi i zwierząt szkolenie 2020-02-12 godz. 10:00 
  Obora, Świetlica wiejska, ul. Tulipanowa 2 | LubinJadwiga Zajączkowska

78Mała retencja w gospodarstwach rolnych szkolenie 2020-02-20 godz. 10:00 
  siedziba PZDR | LubinArkadiusz Dulemba

79Upowszechnianie wiedzy i informacji na temat zapobiegania i zwalczania ASF, szczególnie w zakresie przestrzegania zasad bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie oraz konsekwencji związanych z pojawieniem się choroby w stadzie szkolenie 2020-02-25 godz. 10:00 
  siedziba PZDR | LubinArkadiusz Dulemba

80Adaptacja do zmian klimatu. Wpływ produkcji rolnej na zmiany klimatu szkolenie 2020-02-26 godz. 10:00 
  Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Rudnej, Kolejowa 5, 59-305 Rudna | RudnaJadwiga Zajączkowska

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Lwówku Śląskim
ul. Wojska Polskiego 25c, 59-600 Lwówek Śląski, tel. 75 782 21 36
81 Mała retencja w gospodarstwach rolnych szkolenie 2020-02-06 godz. 10:00  
  siedziba PZDR | Lwówek ŚląskiHenryk Didyk

82Racjonalne gospodarowanie wodą w gospodarstwie szkolenie 2020-02-10 godz. 09:00 
  Lubomierz, Urząd Gminy i Miasta, plac Wolności 1 | LubomierzMariusz Kadela

83Wsparcie rolników w podejmowaniu i rozwoju działalności pozarolniczej szkolenie 2020-02-13 godz. 09:00 
  Lubomierz, Urząd Gminy i Miasta, plac Wolności 1 | LubomierzMariusz Kadela

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Miliczu
ul. Kopernika 3, 56-300 Milicz, tel. 71 384 21 59
84Bilansowanie pasz z wykorzystaniem pasz niemodyfikowanych genetycznie ze szczególnym uwzględnieniem rodzimych źródeł białka szkolenie 2020-02-11 godz. 10:00 
  Milicz,Restauracja Parkowa,ul.Marszałka Józefa Piłsudskiego 2, 56-300 Milicz | MiliczJanina,Iwona Turowska

85 Rola wapnowania w procesie produkcji rolniczej. Upowszechnianie wiedzy nt. ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie szkolenie 2020-02-25 godz. 10:00 
  Sułów,Ośrodek Kultury,Rynek 12 | MiliczKatarzyna Kozioł

86Upowszechnienie wiedzy i promocja żywności wysokiej jakości-rolnictwo ekologiczne szkolenie 2020-02-27 godz. 10:00 
  Milicz, Urząd Miejski, ul. Trzebnicka 2, sala konferencyjna | MiliczJanina,Iwona Turowska

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Oleśnicy
ul. Wiejska 2, 56-400 Oleśnica, tel. 71 314 93 63
87Upowszechnianie dobrych praktyk rolniczych mających na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych, programu azotanowego oraz wymagań ramowej dyrektywy wodnej szkolenie 2020-02-10 godz. 10.00  
  UMiG Syców ul.Mickiewicza 1 | UMiG SycówAnna Niemier ul.Mickiewicza 1

88Bilansowanie pasz z wykorzystaniem pasz niemodyfikowanych genetycznie ze szczególnym uwzglednieniem rodzimych źródeł białka szkolenie 2020-02-10 godz. 12:00 
  Sala narad Urzedu Miejskiego w Bierutowie | BierutówCzesław Teleszko

89Wsparcie rolników w podejmowaniu i rozwoju działalności pozarolniczej szkolenie 2020-02-10 godz. 12:00  
  PZDR Oleśnica ul.Wiejska 2 | OleśnicaJezry Stańczyk

90Racjonalne gospodarowanie wodą w gospodarstwie szkolenie 2020-02-19 godz. 10:00 
  Dziadowa Kłoda GOK ul. 1 Maja 11 | Dziadowa KłodaKatarzyna Walczak

91Upowszechnianie wiedzy i promocja żywności wysokiej jakości - rolnictwo ekologiczne. szkolenie 2020-02-24 godz. 10:00  
  Międzybórz, Urząd Miasta i Gminy, ul. Kolejowa 13, sala konferencyjne | MiędzybórzEugenia Cieśla

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Oławie
ul. 3 Maja 1, 55-200 Oława, tel. 71 313 94 81
92Ocena kondycji upraw. Stan przezimowania, odżywienia oraz skuteczność zabiegów chemicznych. szkolenie 2020-02-03 godz. 10:00 
  siedziba PZDR | OławaGrażyna Głogulska

93Wsparcie rolników w podejmowaniu i rozwoju działalności pozarolniczej. szkolenie 2020-02-10 godz. 10:00  
  siedziba PZDR | OławaWierzbicka Małgorzata

94PROW 2014-2020 Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa Szkolenie 2020-02-17 godz. 10:00 
  Domaniów, Urząd Gminy Domaniów, Domaniów 56, sala konferencyjna | DomaniówAneta Sowińska

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Polkowicach
ul. Spółdzielcza 2, 59-100 Polkowice, tel. 76 845 46 93
95Wsparcie rolników w podejmowaniu i rozwoju działalności pozarolniczej Szkolenie 2020-02-21 godz. 09:00 
  PZDR Polkowice, ul. Spółdzielcza 2, 59-100 Polkowice | PolkowiceGrzegorz Pyrcz

96Działanie Rolno-środowiskowo-klimatyczne w ramach PROW 2014-2020 Szkolenie 2020-02-27 godz. 09:00 
  Wiejski Ośrodek Kultury w Chocianowcu 101A, 59-140 Chocianów | ChocianówGrzegorz Pyrcz

97Upowszechnianie dobrych praktyk rolniczych mających na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych, programu azotanowego oraz wymagań ramowej dyrektywy wodnej. szkolenie 2020-02-27 godz. 10:00  
  Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej, 59-170 Przemków ul. Kościuszki 4a. | Przemków.Wanda Żuchowska.

98Adaptacja do zmian klimatu. Wpływ produkcji rolnej na zmiany klimatu szkolenie 2020-02-28 godz. 09:00 
  siedziba PZDR Polkowice, ul.Spółdzielcza 2, 59-101 Polkowice | PolkowiceIzabela Skut

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Strzelinie
ul. Ząbkowicka 31, 57-100 Strzelin, tel. 71 392 04 56
99Krótkie łańcuchy dostaw-sprzedaż bezpośrednia,działalność marginalna,lokalna,ograniczona. szkolenie 2020-02-18 godz. 10:00  
  Urząd Gminy Borów ul. Konstytucji 3 Maja 22 57-160 Borów | BorówTomasz Mrukowicz

100Rola wapnowania w procesie produkcji rolniczej. Upowszechnianie wiedzy nt. ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie szkolenie 2020-02-20 godz. 10:00 
  Urząd Gminy Kondratowice ul. Nowa 1 57-150 Prusy | KondratowiceDorota Fornal

101Ochrona wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych zgodnie z Prawem Wodnym. szkolenie 2020-02-21 godz. 10:00  
  Brożec,sala dydaktyczna przy OSP w Brożcu | StrzelinMagdalena Olejnik

102Ochrona wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych zgodnie z Prawem Wodnym szkolenie 2020-02-26 godz. 10:00  
  Urząd Gminy Przeworno, ul. Kolejowa 4A. sala obrad | PrzewornoŁukasz Hołowaty

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Środzie Śląskiej
ul. Wrocławska 2, 55-300 Środa Śl., tel. 71 317 29 59
103 Rola wapnowania w procesie produkcji rolniczej. Upowszechnianie wiedzy nt. ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie szkolenie 2020-02-03 godz. 09:00 
  Środa Śląska, Starostwo Powiatowe, ul. Wrocławska 2, sala konferencyjna | Środa ŚląskaMonika Panasiewicz-Pasiut

104Upowszechnianie dobrych praktyk rolniczych mających na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych, programu azotanowego oraz wymagań ramowej dyrektywy wodnej szkolenie 2020-02-17 godz. 09:00 
  Udanin, Urząd Gminy, Udanin 26, sala konferencyjna | UdaninZbigniew Plesowicz

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Świdnicy
ul. Wałbrzyska 25/27, 58-100 Świdnica, tel. 74 852 20 21
105Upowszechnianie wiedzy i promocja żywności wysokiej jakości rolnictwa ekologicznej Szkolenie 2020-02-04 godz. 10.:00 
  Kalno sala wiejska | ŻarówIwona Polak

106Upowszechnianie wiedzy z zakresu stosowania środków ochrony roślin Szkolenie 2020-02-10 godz. 08:00  
  Świdnica, ul. Wałbrzyska 25, siedziba PZDR Świdnica | ŚwidnicaIwona Polak

107Upowszechnianie wiedzy z zakresu stosowania Środków ochrony roślin Szkolenie 2020-02-18 godz. 8:00  
  Strzegomskie Centrum Kultury Strzegom ul. Kościuszki 1 ,,Karmel" | ŚwidnicaJan Burblis

108Upowszechnianie wiedzy z zakresu stosowania Środków ochrony roślin Szkolenie 2020-02-19 godz. 08:00  
  Strzegomskie Centrum Kultury Strzegom ul. Kościuszki 1 | Strzegom Jan Burblis

109Stosowanie środków ochrony roslin sprzętem naziemnym z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie szkolenie 2020-02-24 godz. 08:00 
  Świdnica, siedziba PZDR, ul. Wałbrzyska 25/27 | powiat świdnickiBożena Pospiszyl

110PROW 2014-2020 Dobrostan zwierząt Szkolenie 2020-02-25 godz. 09:00  
  Strzegomskie Centrum Kultury Strzegom ul. Kościuszki 1 ,,Karmel" | StrzegomJan Burblis

111Wdrażanie programu azotanowego szkolenie 2020-02-25 godz. 10:00  
  Świdnica, ul.Wałbrzyska 25, siedziba PZDR Świdnica | świdnicaIwona Polak

112Upowszechnianie wiedzy i promocja produkcji zdrowej żywności. Sprzedaż w ramach Rolniczego Handlu Detalicznego Szkolenie 2020-02-28 godz. 10:00  
  siedziba PZDR ul. Wałbrzyska 25/27 Świdnica | ŚwidnicaJan Burblis

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Trzebnicy
ul. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica, tel. 71 312 16 83
11373 - Pozyskiwanie środków finansowych na rozwój gospodarstw rolnych w ramach PROW 2014-2020. szkolenie 2020-02-11 godz. 10:00  
  Żmigród Urząd Gminy Pl.Wojska Polskiego 2-3, sala narad nr 12 | ŻmigródWioletta Olejniczak

114Uruchamianie i prowadzenie rolniczego handlu detalicznego szkolenie 2020-02-11 godz. 12  
  Laskowa -świetlica | ŻmigródWioletta Olejniczak

115 Bilansowanie pasz z wykorzystaniem pasz niemodyfikowanych genetycznie ze szczególnym uwzględnieniem rodzimych źródeł białka . szkolenie 2020-02-19 godz. 10:00  
  Trzebnica , Urząd Gminy, pl. J.Piłsudskiego 1 , sala konferencyjna nr 48 | TrzebnicaAndrzej Radziejewski

116Mała retencja w gospodarstwach rolnych szkolenie 2020-02-19 godz. 11:00 
  Gminna Biblioteka Publiczna-Multiteka w Prusicach ul. Żmigrodzka 43 a | PrusiceJan Mostek

117Ochrona wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze żródeł rolniczych zgodnie z Prawem Wodnym szkolenie 2020-02-19 godz. 9:30 
  Urząd Miejski Oborniki Śl.ul.Trzebnicka 1 | Oborniki Śl.M.Kuczyński

118 Dyrektywa NEC - upowszechnianie dobrych praktyk rolniczych dotyczących ograniczenia emisji amoniaku do powietrza . szkolenie 2020-02-20 godz. 10:00  
  Trzebnica , Urząd Gminy, pl. J.Piłsudskiego 1 , sala konferencyjna nr 48 | TrzebnicaAndrzej Radziejewski

119Bezpieczeństwo żywności oraz ochrona zwierząt w szczególności obowiązujących przy uboju z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią. szkolenie 2020-02-21 godz. 10:00 
  Trzebnica , Urząd Gminy, pl. J.Piłsudskiego 1 , sala konferencyjna nr 48 | TrzebnicaAndrzej Radziejewski

120Ochrona wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych zgodnie z Prawem Wodnym szkolenie 2020-02-26 godz. 11:00 
  Gminna Biblioteka Publiczna-Multiteka w Prusicach ul. Żmigrodzka 43 a | PrusiceJan Mostek

121Krótkie łańcuchy dostaw – sprzedaż bezpośrednia, działalność marginalna, lokalna, ograniczona szkolenie 2020-02-27 godz. 09:00 
  Zawonia, Urząd Gminy ,sala narad | ZawoniaDanuta Matusz-Stańczyk

122Racjonalne gospodarowanie wodą w gospodarstwie szkolenie 2020-02-28 godz. 10:00 
  Kuraszków klub Rolnika ul.Lipowa 31 | Oborniki Śl.M.Kuczyński

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Wołowie
Plac Piastowski 2, 56-100 Wołów, tel. 71 389 11 48
123Adaptacja do zmian klimatu. Wpływ produkcji rolnej na zmiany klimatu Szkolenie 2020-02-13 godz. 10:00 
  Gminny Ośrodek Kultury w Wińsku | WińskoMichał Woźny

124Upowszechnianie wiedzy na temat produkcji żywności na niewielką skalę szkolenie 2020-02-20 godz. 10:00  
  Wińsko GOK ul.Piłsudskiego | WińskoElzbieta Derejczyk

125Bezpieczeństwo żywności oraz ochrona zwierząt w szczególności obowiązujących przy uboju z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią szkolenie 2020-02-27 godz. 10:00 
  Wołów, Starowstwo Powiatowe | WołówKarolina Łabudzińska

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Zgorzelecu
ul. Bohaterów II Armii 8, 59-900 Zgorzelec, tel. 75 778 72 06
126PROW 2014-2020 - Restrukturyzacja małych gospodarstw. szkolenie 2020-02-03 godz. 10:00 
  Siedziba PZDR Zgorzelec | ZgorzelecAgnieszka Nachotko

127PROW 2014-2020 - Modernizacja gospodarstw rolnych. szkolenie 2020-02-11 godz. 10:00 
  Siedziba PZDR Zgorzelec | ZgorzelecAndrzej Winnicki

128Ochrona roślin uprawnych - integrowana ochrona roślin, rozpoznawanie agrofagów, progi szkodliwości, technika ochrony roślin szkolenie 2020-02-13 godz. 10:00 
  Siedziba PZDR Zgorzelec | ZgorzelecAneta Klimowicz

129Działanie Rolno-środowiskowo-klimatyczne w ramach PROW 2014-2020. szkolenie 2020-02-27 godz. 10:00 
  Siedziba PZDR Zgorzelec | ZgorzelecAneta Klimowicz

130Zwiększenie udziału roślin wysokobiałkowych w strukturze zasiewów w tym ( groch pastewny, bobik, soja bez GMO) oraz zwiększenie ich wykorzystania w przemyśle paszowym. szkolenie 2020-02-28 godz. 10:00 
  Siedziba PZDR Zgorzelec | ZgorzelecMarek Wodecki

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Złotoryi
ul. Basztowa 12, 59-500 Złotoryja, tel. 76 878 35 42
131Ochrona wód i powietrza. Wymagania ramowej dyrektywy wodne, dyrektywy azotanowej. szkolenie 2020-02-04 godz. 10:00 
  Złotoryja, Urząd Gminy, ul. Miła 4, sala konferencyjna | ZagrodnoTeresa Dubicka

132 Ochrona wód i powietrza. Wymagania ramowej dyrektywy wodne, dyrektywy azotanowej szkolenie 2020-02-13 godz.12:00  
  Urząd Gminy Złotoryja, Al.Miła 4 sala konferencyjna | ZłotoryjaGrażyna Konarska

133Współpraca oraz wymiana wiedzy pomiędzy nauką a praktyką - upowszechnianie rozwiazań nowych oraz innowacyjnych w produkcji roślinnej. szkolenie 2020-02-13 godz. 10:00  
  Złotoryja, Urząd Gminy Aleja Miła 4 | ZłotoryjaCelina Galik


134  
  |
Ze względu na możliwość zmian w harmonogramie, zainteresowanych prosimy o kontakt z odpowiednim Zespołem Doradców.


Dział Metodyki Doradztwa Szkoleń i Wydawnictw DODR we Wrocław.