Ostatnia aktualizacja: 07.02.2020 11:22:07
Szkolenia wg miejsca realizacji
na terenie powiatu: - rejon wrocławski
Wersja do druku --
Wybór powiatu


Harmonogram w styczniu 2020 r.

Lp.TematFormaTermin
 Miejsce |GminaOdpowiedzialny
Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
ul. Zwycięska 8, 53-033 Wrocław, tel. 71 339 80 21
1Technologia produkcji roślinnej - wybrane elementy uprawy, nawożenia i ochrony roślin szkolenie wyjazdowe 2020-01-28 godz. 9:00
  Wrocław, Jasek Premium Hotel Wrocław | Dział TPRArkadiusz Niemiec

2Zwiększenie udziału roślin wysokobiałkowych w strukturze zasiewów w tym ( groch pastewny, bobik, soja bez GMO) oraz zwiększenie ich wykorzystania w przemyśle paszowym. szkolenie 2020-01-30 godz. 9:00
  Jordanów Śląski, GOK, ul.Wrocławska 55 | Dział TPRArkadiusz Niemiec

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu
ul. Zwycięska 8, 53-033 Wrocław, 071 339 80 21(22)
3Stosowanie środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie szkolenie 2 dniowe 2020-01-27 godz. 9:00
  Wrocław, ul. Zwycięska 4, Agro-obiekt hotelowy, sala nr 10 | Dorota Lidzba, tel. 605 565 292

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Górze
ul. Wrocławska 54, 56-200 Góra, tel. 65 543 24 41
4Krótkie łańcuchy dostaw – sprzedaż bezpośrednia, działalność marginalna, lokalna, ograniczona szkolenie 2020-01-09 godz. 10:00
  PZDR Góra ul.Wrocławska 54 | GóraPaweł Pieniak

5Upowszechnianie wiedzy i promocja produkcji zdrowej żywności szkolenie 2020-01-14 godz. 10:00
  PZDR Góra ul.Wrocławska 54 | GóraJustyna Kozłowska

6Ochrona wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych zgodnie z Prawem Wodnym szkolenie 2020-01-15 godz. 10:00
  PZDR Góra, ul. Wrocławska 54 | GóraAngelika Nagła- Jarząb

7Upowszechnianie dobrych praktyk rolniczych mających na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych, programu azotanowego oraz wymagań ramowej dyrektywy wodnej szkolenie 2020-01-16 godz. 10:00
  PZDR Góra ul.Wrocławska 54 | GóraPaweł Pieniak

8Mała retencja w gospodarstwach rolnych szkolenie 2020-01-21 godz. 09:00
  PZDR Góra, ul. Wrocławska 54 | GóraAngelika Nagła- Jarząb

9Dyrektywa NEC-upowszechnianie dobrych praktyk rolniczych dotyczących ograniczenia emisji amoniaku do powietrza. Szkolenie 2020-01-27 godz. 10:00
  PZDR Góra | GóraMarcin Hołtra

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Miliczu
ul. Kopernika 3, 56-300 Milicz, tel. 71 384 21 59
10 Upowszechnienie dobrych praktyk rolniczych mających na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych,programu azotanowego oraz wymagań ramowej dyrektywy wodnej” szkolenie 2020-01-21 godz. 10:00
  Milicz, Urząd Miejski, ul. Trzebnicka 2, sala konferencyjna | MiliczJanina,Iwona Turowska

11Upowszechnienie wiedzy i promocja produkcji zdrowej żywności” szkolenie 2020-01-28 godz. 10:00
  Milicz, Urząd Miejski, ul. Trzebnicka 2, sala konferencyjna | MiliczJanina,Iwona Turowska

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Oleśnicy
ul. Wiejska 2, 56-400 Oleśnica, tel. 71 314 93 63
12Ochrona wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych zgodnie z Prawem Wodnym szkolenie 2020-01-15 godz. 10:00
  Dziadowa Kłoda GOK | Dziadowa KłodaKatarzyna Walczak

13Bezpieczeństwo żywności oraz ochrona zwierzat w szczególności z konieczności zwierząt gospodarskichkopytnych poza rzeźnią szkolenie 2020-01-20 godz. 13:00
  Urząd Miejski w Bierutowie, sala narad, ul. Moniuszki 12 | BierutówTeleszko Czesław

14Upowszechnianie dobrych praktyk rolniczych mających na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych, programu azotanowego oraz wymagań ramowej dyrektywy wodnej szkolenie 2020-01-21 godz. 09:00
  Nowa Wieś Goszczańska - Świetlica | TwardogóraJerzy Stańczyk

15Adaptacja do zmian klimatu. Wpływ produkcji rolnej na zmiany klimatu szkolenie 2020-01-22 godz. 10:00
  Dziadowa Kłoda GOK | Dziadowa KłodaKatarzyna Walczak

16wsparcie rolników w podejmowaniu i rozwoju działań pozarolniczych szkolenie 2020-01-29 godz. 10:00
  UMi G ul. Mickiewicza 1 Syców 56-500 | UMi G ul. Mickiewicza 1 Syców 56-500 Niemier Anna

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Oławie
ul. 3 Maja 1, 55-200 Oława, tel. 71 313 94 81
17System ewidencji przychodów i rozchodów szkolenie 2020-01-07 godz. 10:00
  siedziba PZDR | OławaZofia Barabasz

18Upowszechnianie wiedzy na temat przeciwdziałania antybiotykooporności u ludzi i zwierząt szkolenie 2020-01-29 godz. 10:00
  Domaniów, Urzad Gminy, Domaniów 56, sala konferencyjna | DomaniówGrażyna Głogulska

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Środzie Śląskiej
ul. Wrocławska 2, 55-300 Środa Śl., tel. 71 317 29 59
19Ochrona wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych zgodne z Prawem Wodnym. szkolenie 2020-01-13 godz. 09:00
  Środa Śląska, Starostwo Powiatowe, ul. Wrocławska 2, sala konferencyjna | Środa ŚląskaMonika Panasiewicz-Pasiut

20Upowszechnanie wiedzy i promocja produkcji zdrowej żywności. szkolenie 2020-01-23 godz. 09:00
  Środa Śląska, Starostwo Powiatowe, ul. Wrocławska 2, sala konferencyjna | Środa ŚląskaMonika Panasiewicz-Pasiut

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Trzebnicy
ul. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica, tel. 71 312 16 83
21 Szkolenie 2020-01-01 godz. 10:00
  |

22Ochrona wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych zgodnie z Prawem Wodnym szkolenie 2020-01-30 godz. 09:00
  Zawonia, Urząd Gminy ,sala narad | ZawoniaDanuta Matusz-Stańczyk

23Ochrona wód i powietrza. Wymagania ramowej dyrektywy wodne, dyrektywy azotanowej szkolenie 2020-01-30 godz. 13:30
  Żmigród Urząd Gminy Pl.Wojska Polskiego 2-3, sala narad nr 12 | ŻmigródWioletta Olejniczak

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Wołowie
Plac Piastowski 2, 56-100 Wołów, tel. 71 389 11 48
24Rola wapnowania w procesie produkcji rolniczej. Upowszechnianie wiedzy nt. ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie Szkolenie 2020-01-16 godz. 10:00
  Gminny Ośrodek Kultury w Wińsku | WińskoMichał Woźny

25- Upowszechnianie wiedzy o zakładaniu i prowadzeniu grup producenckich oraz innych form współpracy szkolenie 2020-01-30 godz. 10:00
  Wołów, Starowstwo Powiatowe | WołówKarolina Łabudzińska
Ze względu na możliwość zmian w harmonogramie, zainteresowanych prosimy o kontakt z odpowiednim Zespołem Doradców.


Dział Metodyki Doradztwa Szkoleń i Wydawnictw DODR we Wrocław.