Ostatnia aktualizacja: 29.01.2019 17:08:00
Szkolenia wg miejsca realizacji
na terenie powiatu: - rejon wrocławski
Wersja do druku --
Wybór powiatu


Harmonogram w styczniu 2019 r.

Lp.TematFormaTermin
 Miejsce |GminaOdpowiedzialny
Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
ul. Zwycięska 8, 53-033 Wrocław, tel. 71 339 80 21
1 "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" szkolenie 2019-01-17 godz. 10:00
  AGRO obiekt hotelowy, ul. Zwyięska 4 Wrocław, sala nr 10 | Dział ROWKatarzyna Cymbała

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu
ul. Zwycięska 8, 53-033 Wrocław, 071 339 80 21(22)
2Stosowanie środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie szkolenie uzupełniające 2019-01-23 godz. 09:00
  DODR Wrocław, Obiekt hotelowy AGRO, ul. Zwycięska 4, sala nr 10 | WrocławKarolina Kucharska, 71/339-81-85 wew 242

3Stosowanie środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie szkolenie uzupełniające 2019-01-24 godz. 9:00
  DODR Wrocław, Obiekt hotelowy AGRO, ul Zwycięska 4 , sala 10 | WrocławKarolina Kucharska, 71/339-81-85 wew 242

4Stosowanie środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie szkolenie 2019-01-26 godz. 9:30
  Jordanów Śląski, ul. Wrocławska 55 | Jordanów ŚląskiArkadiusz Niemiec

5Stosowanie środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie - podstawowe. Szkolenie 2019-01-29 godz. 09.00
  DODR Wrocław Obiekt Hotelowy AGRO ul.Zwycięska 4 sala nr.10 | WrocławMateusz Duśko 71/339-81-85 wew.242

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Górze
ul. Wrocławska 54, 56-200 Góra, tel. 65 543 24 41
6Ochrona wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych zgodnie z Prawem Wodnym szkolenie 2019-01-03 godz. 09:00
  Świetlica Wiejska w Starej Górze | gmina GóraAngelika Nagła - Jarząb

7Ochrona wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych zgodnie z Dyrektywą Azotanową szkolenie 2019-01-04 godz. 09:00
  PZDR Góra, ul. Wrocławska 54 | gmina GóraAngelika Nagła - Jarząb

8Zwiększanie udziału roślin wysokobiałkowych w strukturze zasiewów oraz zwiększenie ich wykorzystania w przemyśle paszowym szkolenie 2019-01-07 godz. 09:00
  Świetlica Wiejska w Starej Górze | gmina GóraJustyna Kozłowska

9Nawożenie w świetle Prawa Wodnego oraz Programu działań mających na celu ograniczenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczaniu Szkolenie 2019-01-08 godz. 10.00
  Gminny Ośrodek Kultury w Niechlowie ul. Dworcowa 9, sala konferencyjna | NiechlówPaweł Pieniak

10Zarządzanie ryzykiem prosukcyjnym i rynkowym w gospodarstwie szkolenie 2019-01-11 godz. 09:00
  Świetlica wiejska w Cieszkowicach | gmina GóraJustyna Kozłowska

11Upowszechnianie zasad prawidłowej gospodarki nawozowej, w tym propagowanie zasadności badania gleb i ich wapnowania Szkolenie 2019-01-18 godz. 09.00
  PZDR Góra, ul. Wrocławska 54, 56-200 Góra | GóraPaweł Pieniak

12Upowszechnianie wiedzy i informacji na temat zapobiegania i zwalczania ptasiej grypy, z uwzględnieniem bioasekuracji szkolenie 2019-01-21 godz. 10:00
  PZDR Góra, ul. Wrocławska 54 | gmina GóraJustyna Kozłowska

13Upowszechnianie wiedzy i informacji na temat zapobiegania i zwalczania ASF z uwzględnieniem bioasekuracji szkolenie 2019-01-29 godz. 10:00
  Świetlica wiejska Lubów | JemielnoAngelika Nagła - Jarząb

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Miliczu
ul. Kopernika 3, 56-300 Milicz, tel. 71 384 21 59
14"Upowszechnianie wiedzy i informacji na temat zapobiegania i zwalczania ASF,z uwzględnieniem bioasekuracji" szkolenie 2019-01-18 godz. 10:00
  Milicz, Urząd Miejski, ul. Trzebnicka 2, sala konferencyjna | MiliczJanina,Iwona Turowska

15"Upowszechnianie wiedzy na temat przciwdziałania antybiotykooporności u ludzi i zwierząt" szkolenie 2019-01-23 godz. 10:00
  Milicz, Urząd Miejski, ul. Trzebnicka 2, sala konferencyjna | MiliczKatarzyna Kozioł

16Ochrona wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych zgodnie z Dyrektywą Azotanową szkolenie 2019-01-30 godz. 10:00
  Milicz, Urząd Miejski, ul. Trzebnicka 2, sala konferencyjna | MiliczJanina,Iwona Turowska

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Oleśnicy
ul. Wiejska 2, 56-400 Oleśnica, tel. 71 314 93 63
17Nawożenie w świetle Prawa Wodnego oraz Programu działań mających na celu ograniczenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczaniu szkolenie 2019-01-24 godz. 09:00
  Twardogóra UMiG | TwardogóraJerzy Stańczyk

18 Produkty w systemach jakości żywności wspierane w PROW 2014-2020 szkolenie 2019-01-31 godz. 09:00
  Twardogóra UMiG | TwardogóraJerzy Stańczyk

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Oławie
ul. 3 Maja 1, 55-200 Oława, tel. 71 313 94 81
19Ochrona wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych zgodnie z Prawem Wodnym szkolenie 2019-01-02 godz. 10:00
  Domaniów, Urzad Gminy, Domaniów 56, sala konferencyjna | DomaniówGrażyna Głogulska

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Strzelinie
ul. Ząbkowicka 31, 57-100 Strzelin, tel. 71 392 04 56
20PROW 2014-2020. Premie dla młodych rolników. Płatność dla rolników przekazujących małe gospodarstwa. szkolenie 2019-01-31 godz. 10.00
  Trześnia świetlica wiejska | StrzelinMonika Adam

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Środzie Śląskiej
ul. Wrocławska 2, 55-300 Środa Śl., tel. 71 317 29 59
21 Prowadzenie przetwórstwa produktów w ramach działalnosci marginalnej, lokalnej i ograniczonej (MLO) szkolenie 2019-01-07 godz. 09:00
  Środa Śląska, Starostwo Powiatowe ul. Wrocławska 2, sala konferencyjna | Środa ŚląskaMonika Panasiewicz-Pasiut

22 Pozyskiwanie środków finansowych na rozwój gospodarstw rolnych w ramach PROW 2014-2020. szkolenie 2019-01-10 godz. 09:00
  GOK Kostomłoty ul Rynek 25, Kostomłoty sala konferencyjna | KostomłotyAnna Kuriata-Rajska

23 Nawożenie w świetle Prawa Wodnego oraz Programu działań mających na celu ograniczenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczaniu szkolenie 2019-01-24 godz. 09:00
  GOK Kostomłoty ul Rynek 25, Kostomłoty sala konferencyjna | KostomłotyAnna Kuriata-Rajska

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Trzebnicy
ul. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica, tel. 71 312 16 83
24 Nowe systemy uprawy roślin zbożowych. szkolenie 2019-01-18 godz.11:00
  OKSiR Wisznia Mała, sala konferencyjna | Wisznia MałaAleksandra Kwiatkowska

25 Praktyki działań adaptacyjnych w gminach – wykorzystanie małej retencji oraz zachowania bioróżnorodności poprzez zadrzewianie, korytarze ekologiczne, zwiększanie potencjału retencyjnego Szkolenie 2019-01-22 godz. 10.00
  UM Żmigród, sala narad | ŻmigródOlga Kaczmarczyk

26 Praktyki działań adaptacyjnych w gminach – wykorzystanie małej retencji oraz zachowania bioróżnorodności poprzez zadrzewianie, korytarze ekologiczne, zwiększanie potencjału retencyjnego Szkolenie 2019-01-24 godz. 12.00
  UM Trzebnica, sala konferencyjna | TrzebnicaOlga Kaczmarczyk

27 Produkcja żywności w gospodarstwie i wprowadzanie do obrotu rynkowego szkolenie 2019-01-25 godz. 10.00
  UM Trzebnica sala konferencyjna | TrzebnicaWioletta Olejniczak

28Zwiększanie udziału roślin wysokobiałkowych w strukturze zasiewów oraz zwiększanie ich wykorzystania w przemyśle paszowym szkolenie 2019-01-25 godz. 11:00
  Urząd Miasta Trzebnica,sala konferencyjna | TrzebnicaDanuta Matusz-Stańczyk

29Pozyskiwanie środków finansowych na rozwój gospodarstw rolnych w ramach PROW 2014-2020. Szkolenie 2019-01-29 godz. 10.00
  Barkowo, świetlica wiejska | ŻmigródOlga Kaczmarczyk

30 Nawożenie w świetle Prawa Wodnego oraz Programu działań mających na celu ograniczenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczaniu szkolenie 2019-01-31 godz. 10:00
  Urząd Gminy -Zawonia szla narad | ZawoniaDanuta Matusz-Stańczyk

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Wołowie
Plac Piastowski 2, 56-100 Wołów, tel. 71 389 11 48
31Zarządzanie ryzykiem produkcyjnym i rynkowym w gospodarstwie. szkolenie 2019-01-04 godz. 10:00
  Starostwo Powiatowe w Wołowie | WołówKarolina Łabudzińska

32Upowszechnianie wiedzy na temat przeciwdziałania antybiotykooporności u ludzi i zwierząt Szkolenie 2019-01-17 godz. 10:00
  Gminny Ośrodek Kultury w Wińsku | WińskoMichał Woźny

33 Upowszechnianie wiedzy i informacji na temat zapobiegania i zwalczania ASF, z uwzględnieniem bioasekuracji szkolenie 2019-01-18 godz. 10:00
  Wołów, Starostwo powiatowe sala 18 | WołówEwelina Zamojska

34Zwiększenie udziału roślin wysokobiałkowych w strukturze zasiewów w tym ( groch pastewny, bobik, soja bez GMO) oraz zwiększenie ich wykorzystania w przemyśle paszowym. Szkolenie 2019-01-22 godz. 10:00
  Starostwo Powiatowe w Wołowie, sala nr. 18 | WołówMichał Woźny
Ze względu na możliwość zmian w harmonogramie, zainteresowanych prosimy o kontakt z odpowiednim Zespołem Doradców.


Dział Metodyki Doradztwa Szkoleń i Wydawnictw DODR we Wrocław.