Ostatnia aktualizacja: 18.04.2018 8:50:44
Szkolenia wg miejsca realizacji
na terenie powiatu: oleśnickiego
Wersja do druku --
Wybór powiatu


Harmonogram w kwietniu 2018 r.

Lp.TematFormaTermin
 Miejsce |GminaOdpowiedzialny
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Oleśnicy
ul. Wiejska 2, 56-400 Oleśnica, tel. 71 314 93 63
1- Upowszechnianie wiedzy i informacji na temat zapobiegania i zwalczania ASF, z uwzględnieniem bioasekuracji
- Zasady przyznawania płatności bezpośrednich na rok 2018 w tym zasady wypełniania wniosku o płatności
  w formie elektronicznej e-wniosek

- PROW 2014-2020 - Modernizacja gospodarstw rolnych.
2018-04-01 godz. 08:44
  | BierutówTeleszko Czesław 71 314 93 63

2- Upowszechnianie wiedzy i informacji na temat zapobiegania i zwalczania ASF, z uwzględnieniem bioasekuracji
- Zasady przyznawania płatności bezpośrednich na rok 2018 w tym zasady wypełniania wniosku o płatności
  w formie elektronicznej e-wniosek

- Wprowadzanie produktów rolniczych na rynek - sprzedaż bezpośrednia
szkolenia 2018-04-25 godz. 10:00
  Międzybórz, Urząd Miasta i Gminy, ul. Kolejowa 13, sala posiedzeń | MiędzybórzEugenia Cieśla

3- Upowszechnianie wiedzy i informacji na temat zapobiegania i zwalczania ASF, z uwzględnieniem bioasekuracji
- Zasady przyznawania płatności bezpośrednich na rok 2018 w tym zasady wypełniania wniosku o płatności
  w formie elektronicznej e-wniosek

- Dobór roślin na poplony.
szkolenie 2018-04-25 godz. 10:00
  Radzowice,Świetlica wiejska | Dziadowa KłodaHenryk Prusiewicz tel.691567053

4- Upowszechnianie wiedzy i informacji na temat zapobiegania i zwalczania ASF, z uwzględnieniem bioasekuracji
- Zasady przyznawania płatności bezpośrednich na rok 2018 w tym zasady wypełniania wniosku o płatności
  w formie elektronicznej e-wniosek

- Dobór roślin na poplony.
szkolenie 2018-04-26 godz. 10:00
  Miłowice,Świetlica wiejska | Dziadowa KłodaHenryk Prusiewicz tel.691567053
Ze względu na możliwość zmian w harmonogramie, zainteresowanych prosimy o kontakt z odpowiednim Zespołem Doradców.


Dział Metodyki Doradztwa Szkoleń i Wydawnictw DODR we Wrocław.