Ostatnia aktualizacja: 27.02.2018 12:12:37
Szkolenia wg miejsca realizacji
na terenie powiatu: górawskiego
Wersja do druku --
Wybór powiatu


Harmonogram w lutym 2018 r.

Lp.TematFormaTermin
 Miejsce |GminaOdpowiedzialny
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Górze
ul. Wrocławska 54, 56-200 Góra, tel. 65 543 24 41
1Prowadzenie przetwórstwa produktów w ramach działalnosci marginalnej, lokalnej i ograniczonej (MLO) szkolenie 2018-02-01 godz. 09:00
  PZDR Góra | GóraJan Rewers

2PROW 2014-2020 - Restrukturyzacja małych gospodarstw. szkolenie 2018-02-02 godz. 08:00
  PZDR Góra | GóraJan Rewers

3Ochrona roślin uprawnych - integrowana ochrona roślin, rozpoznawanie agrofagów, progi szkodliwości, technika ochrony roślin szkolenie 2018-02-05 godz. 09:00
  PZDR Góra | GóraAngelika Nagła-Jarząb

4Zasady przyznawania płatności bezpośrednich na rok 2018 w tym zasady wypełniania wniosku o płatności w formie elektronicznej e-wniosek szkolenie 2018-02-06 godz. 09:15
  siedziba PZDR Góra | GóraMaria Grymm

5VAT w rolnictwie szkolenie 2018-02-07 godz. 08:00
  PZDR Góra | GóraJan Rewers

6BHP w gospodarstwach rolnych szkolenie 2018-02-08 godz. 09:00
  PZDR GÓRA | GÓRAJustyna Kozłowska

7Zwiększanie udziału roślin wysokobiałkowych w strukturze zasiewów oraz zwiększanie ich wykorzystania w przemyśle paszowym szkolenie 2018-02-09 godz. 09:00
  PZDR GÓRA | GÓRAJustyna Kozłowska

8Prowadzenie działalności pozarolniczej szkolenie 2018-02-12 godz. 09:00
  PZDR GÓRA | GÓRAAngelika Nagła Jarząb

9Technologie uprawy roślin okopowych (zabiegi pielęgnacyjne, technika uprawy, nawożenie, ochrona). szkolenie 2018-02-13 godz. 10:00
  siedziba PZDR Góra | GóraMaria Grymm

10Zarządzanie ryzykiem produkcyjnym i rynkowym w gospodarstwie. szkolenie 2018-02-14 godz. 09:00
  PZDR GÓRA | GÓRAJustyna Kozłowska

11PROW 2014-2020 Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa szkolenie 2018-02-16 godz. 09:00
  PZDR Góra | GóraJan Rewers

12Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych w gospodarstwie rolnym. szkolenie 2018-02-19 godz. 09:00
  PZDR Góra | GóraAngelika Nagła-Jarząb

13szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzetu stosowanego w kolejnictwie szkolenie uzupełniające 2018-02-20 godz. 08:00
  Góra | GóraMarcin Hołtra

14szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzetu stosowanego w kolejnictwie szkolenie uzupełniające 2018-02-21 godz. 08:00
  | GóraJustyna Kozłowska

15VAT w rolnictwie szkolenie 2018-02-22 godz. 09:00
  siedziba PZDR Góra | GóraMaria Grymm

16Upowszechnianie zasad prawidłowej gospodarki nawozowej, w tym propagowanie zasadności badania gleb i ich wapnowania szkolenie 2018-02-23 godz. 09:00
  PZDR GÓRA | GÓRAMarcin Hołtra

17szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzetu stosowanego w kolejnictwie szkolenie uzupełniające 2018-02-26 godz. 08:00
  Góra | GóraAngelika Nagła-Jarząb

18Przetwórstwo w gospodarstwie ekologicznym. szkolenie 2018-02-27 godz. 09:00
  PZDR GÓRA | GÓRAMarcin Hołtra
Ze względu na możliwość zmian w harmonogramie, zainteresowanych prosimy o kontakt z odpowiednim Zespołem Doradców.


Dział Metodyki Doradztwa Szkoleń i Wydawnictw DODR we Wrocław.