Ostatnia aktualizacja: 28.02.2017 13:26:43
Szkolenia wg miejsca realizacji
na terenie powiatu: - rejon wrocławski
Wersja do druku --
Wybór powiatu


Harmonogram w lutym 2017 r.

Lp.TematFormaTermin
 Miejsce |GminaOdpowiedzialny
Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
ul. Zwycięska 8, 53-033 Wrocław, tel. 71 339 80 21
1Program upowszechniania znajomości przepisów ustawy o ochronie zwierząt wśród rolników województwa dolnośląskiego na lata 2014-2020 szkolenie 2017-02-03 godz.10.00
  DODR Wrocław | Dział Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony ŚrodowiskaDominika Jankowska

2Innowacyjna uprawa zbóz- pszenica, kukurydza szkolenie 2017-02-21 godz.10:00
  DODR Wrocław ul.Zwycięska 4, sala nr. 30 | Dział Technologii Produkcji RolniczejMałgorzata Stempniak tel. 713398021/22 wew. 216, Stanisław Leń tel.713398021/22 wew.180

3Ochrona wód przed zanieczyszczeniami w tym propagowanie zasobności badania gleb i ich wapnowania szkolenie 2017-02-23 godz.10.00
  DODR Wrocław | Dział Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony ŚrodowiskaMonika Miniewska

4Szkolenie Gospodarstwa opekuńcze - budowanie sieci współpracy. szkolenie 2017-02-23 godz.10:00
  PZDR Świdnica, ul. Wałbrzyska 25/27 | Dział Rozwoju Obszarów WiejskichRenata Dyląg, Izabela Michniewicz

5Szkolenie Gospodarstwa opekuńcze - budowanie sieci współpracy. Szkolenie 2017-02-24 godz.10:00
  Gospodarstwo Rolne Agroturystyka Łomniczanka, Świerczewskiego 99, Łomnica k/ Jeleniej Góry | Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich Renata Dyląg, Izabela Michniewicz

6Owoce miękkie- truskawka szkolenie 2017-02-28 godz.10:00
  DODR Wrocław ul. Zwycięska 4 , sala nr.30 | Dział Technologii Produkcji RolniczejMałgorzata Stempniak tel. 713398021/22 wew. 216, Stanisław Leń tel.713398021/22 wew.180

7Szkolenie Gospodarstwa opekuńcze - budowanie sieci współpracy. Szkolenie 2017-02-28 godz.10:00
  Pensjonat Beata, 57-320 Polanica Zdrój, ul Rybna 9 | Dział Rozwoju Obszarów WiejskichRenata Dyląg, Izabela michniewicz

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu
ul. Zwycięska 8, 53-033 Wrocław, 071 339 80 21(22)
8 Pozyskiwanie środków na rozwój gospodarstw rolnych w ramach PROW 2014-2020 szkolenie 2017-02-09 godz.12:00
  UG Długołęka, ul.Robotnicza 12 | DługołękaAgnieszka Mirek, tel. 664419191

9Technologia produkcji roślinnej - wybrane elementy uprawy, nawożenia i ochrony roślin szkolenie wyjazdowe 2017-02-09 godz. 08:30
  Wrocław, Stadion Wrocław, al.Śląska 1 | WrocławArkadiusz Niemiec

10Prawidłowe warunki utrzymania zwierząt -trzoda chlewna szkolenie 2017-02-10 godz.08:00
  Święta Katarzyna ul. Główna 112 | SiechniceJerzy Prószyński

11Upowszechnianie wiedzy i informacji na temat zapobiegania i zwalczania ASF, z uwzględnieniem bioasekuracji. szkolenie 2017-02-10 godz.10:00
  Agro- obiekt hotelowy, Wrocław, ul. Zwycięska 4 | Powiat wrocławskiDorota Lidzba, tel. 605 565 292

12Upowszechnianie wiedzy i informacji na temat zapobiegania i zwalczania ptasiej grypy szkolenie 2017-02-10 godz. 11:00
  Mietków, Urząd Gminy, ul. Kolejowa 35, sala konferencyjna | MietkówEwa Góral tel. 791 463 888

13Racjonalne żywienie i zdrowy styl życia w gospodarstwie domowym Pokaz 2017-02-14 godz.10:00
  Punkt konsultacyjny, ul. W.Witosa 15, Kobierzyce | KobierzyceMonika Kruczek, tel. 609792848

14Szkolenie w zakresie doradztwa i stosowania środków ochrony roślin - podstawowe szkolenie podstawowe 2017-02-14 godz. 11:45
  Wrocław, Obiekt Hotelowy AGRO, ul.Zwycięska 4 | WrocławArkadiusz Niemiec, obowiązują zapisy

15Ubój zwierząt z konieczności w celu pozyskania mięsa do spożycia przez ludzi oraz pozyskiwanie mięsa przeznaczonego na użytek własny szkolenie 2017-02-16 godz.10.00
  Kąty Wrocławskie, punkt konsultacyjny - UMiG Kąty Wrocł. Rynek 1 | Kąty WrocławslkieEdyta Gajos

16Szkolenie w zakresie doradztwa i stosowania środków ochrony roślin - podstawowe szkolenie podstawowe 2017-02-17 godz. 11:45
  Wrocław, Obiekt Hotelowy AGRO, ul.Zwycięska 4 | Wrocław Arkadiusz Niemiec, obowiązują zapisy

17Wprowadzanie produktów rolniczych na rynek - sprzedaż bezpośrednia szkolenie 2017-02-17 godz. 16:00
  Damianowice, Świetlica wiejska, ul. Spółdzielcza 1b | KobierzyceMonika Kruczek, tel. 609792848

18 Integrowana produkcja roślin sadowniczych pokaz 2017-02-22 godz.08:00
  Święta Katarzyna ul. Główna 112 | SiechniceJerzy Prószyński

19 Upowszechnianie zasad prawidłowej gospodarki nawozowej, w tym propagowanie zasadności badania gleb i ich wapnowania szkolenie 2017-02-23 godz10:00
  GCK Żórawina, al. Niepodległości 6 | ŻórawinaArtur Dir

20Ochrona bioróżnorodności na obszarach wiejskich. Epizoocje u pszczół wg OIE oraz zatrucia. szkolenie 2017-02-25 godz. 09:00
  Obiekt Hotelowy AGRO, ul. Zwycięska 4, 53-033 Wrocław | WrocławJ. Grochowska, E. Góral

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Górze
ul. Wrocławska 54, 56-200 Góra, tel. 65 543 24 41
21Sprzedaż bezpośrednia w gospodarstwie agroturystycznym szkolenie 2017-02-03 godz.10:00
  Świetlica wiejska w Cieszkowicach | WąsoszJustyna Kozłowska

22Upowszechnianie wiedzy i informacji na temat zapobiegania i zwalczania ASF , z uwzględnieniem bioasekuracji . szkolenie 2017-02-07 godz.10:00
  Starostwo Powiatowe w Górze | GóraMarcin Hołtra

23Stosowanie środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie(kurs uzupełniający na opryskiwacze szkolenie 2017-02-14 godz.09:00
  Starostwo Powiatowe w Górze | GóraJan Rewers

24Stosowanie środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie(kurs uzupełniający na opryskiwacze szkolenie 2017-02-16 godz.09:00
  Starostwo Powiatowe w Górze | GóraJan Rewers

25Ubój zwierząt z konieczności w celu pozyskania mięsa do spożycia przez ludzi oraz pozyskiwanie mięsa przeznaczonego na użytek własny szkolenie 2017-02-17 godz.10:00
  Starostwo Powiatowe w Górze | GóraAngelika Nagła- Jarząb

26Prawidłowe warunki utrzymania zwierząt -trzoda chlewna szkolenie 2017-02-23 godz.10:00
  Starostwo Powiatowe w Górze | GóraMarcin Hołtra

27Stosowanie środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie(kurs podstawowy na opryskiwacze szkolenie 2017-02-27 godz. 09:00
  Góra,Starostwo Powiatowe , ul. Mickiewicza 1 | GóraJan Rewers

28Rozwój przedsiębiorczości w ramach PROW 2014-2020 szkolenie 2017-02-28 godz.10:00
  PZDR Góra | GóraAnna Kamińska

29Upowszechnianie wiedzy i informacji na temat zapobiegania i zwalczania ptasiej grypy szkolenie 2017-02-28 godz. 08:30
  Stara Góra ,Świetlica Wiejska | GóraAngelika Nagła- Jarząb

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Miliczu
ul. Kopernika 3, 56-300 Milicz, tel. 71 384 21 59
30 Upowszechnianie zasad prawidłowej gospodarki nawozowej, w tym propagowanie zasadności badania gleb i ich wapnowania szkolenie 2017-02-15 godz.11:00
  Milicz-Urząd Miejski-sala nr 4 | MiliczJanina,Iwona Turowska

31 Pozyskiwanie środków na rozwój gospodarstw w ramach PROW 2014-2020 -"Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000", "Premia dla młodych rolników" szkolenie 2017-02-20 godz.10:00
  Cieszków-Urząd Gminy-sala ślubów | CieszkówNatalia Machowska

32Pozyskiwanie środków na rozwój gospodarstw rolnych w ramach PROW 2014-2020"Restrukturyzacja małych gospodarstw" szkolenie 2017-02-22 godz.10:00
  Krośnice-Urząd Gminy | KrośniceAnna Palma

33 Prowadzenie działalności rolniczej na obszarach chronionych, w tym na obszarze Natura 2000. szkolenie 2017-02-27 godz.10:00
  Cieszków-Urząd Gminy-sala ślubów | CieszkówNatalia Machowska

34Pozyskiwanie środków na rozwój gospodarstw rolnych w ramach PROW 2014-2020"Restrukturyzacja małych gospodarstw" szkolenie 2017-02-28 godz.11:00
  Milicz-Urząd Miejski-sala nr 4 | MiliczJanina,Iwona Turowska

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Oleśnicy
ul. Wiejska 2, 56-400 Oleśnica, tel. 71 314 93 63
35Nowe systemy uprawy roslin zbożowych i oleistych.Uprawa bezorkowa.Uprawa uproszczona.Siew w mulcz szkolenie 2017-02-01 godz.10:00
  Gminny Ośrodek Kultury w Dziadowej Klodzie | Dziadowa KłodaHenryk Prusiewicz tel.691567053

36Ubezpieczenia w rolnictwie obowiązkowe i społeczne. szkolenie 2017-02-10 godz.10:00
  Międzybórz - Urząd Miasta i Gminy - sala posiedzeń | MiędzybórzEugenia Cieśla telefon 721963569

37Zasady przyznawania płatności obszarowych i ONW na rok 2017 szkolenie 2017-02-15 godz.10:00
  Smolna - świetlica wiejska | OleśnicaJerzy Stańczyk

38Ochrona roślin uprawnych - integrowana ochrona roślin szkolenie 2017-02-15 godz.18:00
  Siekierowice, świetlica wiejska | DobroszyceAndrzej Słapek

39Upowszechnianie wiedzy i informacji na temat zapobiegania i zwalczania ptasiej grypy szkolenie 2017-02-15 godz. 10:45
  Smolna - świetlica wiejska | OleśnicaJerzy Stańczyk

40Upowszechnianie wiedzy i informacji na temat zapobiegania i zwalczania ptasiej grypy szkolenie 2017-02-15 godz. 19:00
  Siekierowice, świetlica wiejska | DobroszyceAndrzej Słapek

41Nowe rozwiązania w produkcji roślinnej - rośliny alternatywne szkolenie 2017-02-22 godz.10:00
  Gminny Ośrodek Kultury w Dziadowej Kłodzie | Dziadowa KłodaHenryk Prusiewicz tel.691567053

42Dobór roślin na poplony. szkolenie 2017-02-22 godz.17:00
  Łuczyna, świetlica wiejska | DobroszyceAndrzej Słapek

43Ochrona wód przed zanieczyszczeniami zgodnie z Dyrektywą Azotanową szkolenie 2017-02-22 godz.17:00
  Bystre - świetlica wiejska | OleśnicaJerzy Stańczyk

44Upowszechnianie wiedzy i informacji na temat zapobiegania i zwalczania ptasiej grypy szkolenie 2017-02-22 godz. 17:45
  Bystre - świetlica wiejska | OleśnicaJerzy Stańczyk

45Upowszechnianie wiedzy i informacji na temat zapobiegania i zwalczania ptasiej grypy szkolenie 2017-02-22 godz. 18:00
  Łuczyna, świetlica wiejska | DobroszyceAndrzej Słapek

46Pozyskiwanie środków na rozwój gospodarstw rolnych PROW 2014-20120 -Restrukturyzacja małych gospodarstw szkolenie 2017-02-23 godz.10:00
  Twardogóra - Urząd Miasta i Gminy - sala posiedzeń | TwardogóraEugenia Cieśla telefon 721963569

47Upowszechnianie wiedzy i informacji na temat zapobiegania i zwalczania ptasiej grypy 2017-02-23 godz.14:30
  Domasławice | TwardogóraJerzy Stańczyk

48Prowadzenie gospodarstwa ekologicznego - rejestry,dokumentacja oraz zasady kontroli. szkolenie 2017-02-23 godz.14:30
  Domasławice | TwardogóraJerzy Stańczyk

49Dobór roslin na poplony. Zapobieganie wirusowi ptasiej grypy szkolenie 2017-02-27 godz.10:00
  Zawidowice - świetlica wiejska | BierutówTeleszko czesław

50BHP w gospodarstwach rolnych prowadzących hodowlę zwierząt. szkolenie 2017-02-28 godz.10:00
  UMiG Syców,ul.Mickiewicza 1, 56-500 Syców | sycówPaulina Walczak-Grobelna

51Dobór roślin na poplony. Zapobieganie wirusowi ptasiej grypy szkolenie 2017-02-28 godz.10:00
  Wabienice - świetlica KGW | BierutówTeleszko czesław

52Pozyskiwanie środków na rozwój gospodarstw rolnych PROW 2014-2020 -Restrukturyzacja małych gospodarstw. szkolenie 2017-02-28 godz.10:00
  Międzybórz - Urząd Miasta i Gminy - sala posiedzeń | MiędzybórzEugenia Cieśla telefon 721963569

53Upowszechnianie wiedzy i informacji na temat zapobiegania i zwalczania ptasiej grypy szkolenie 2017-02-28 godz.18:00
  Jenkowice - świetlica wiejska | OleśnicaJerzy Stańczyk

54Zasady przyznawania płatności obszarowych i ONW na rok 2017 szkolenie 2017-02-28 godz.18:00
  Jenkowice - świetlica wiejska | OleśnicaJerzy Stańczyk

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Oławie
ul. 3 Maja 1, 55-200 Oława, tel. 71 313 94 81
55Zasady obrotu ziemią szkolenie 2017-02-07 godz.10:00
  Domaniów 56, 55-216 Domaniów | DomaniówJerzy Zieliński

56Sporządzanie wniosków o przyznanie dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany szkolenie 2017-02-17 godz.10:00
  siedziba PZDR Oława | OławaAndrzej Bielawski

57Prowadzenie działalności pozarolniczej przez rolników szkolenie 2017-02-24 godz.10:00
  siedziba PZDR Oława | OławaZofia Barabasz

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Strzelinie
ul. Ząbkowicka 31, 57-100 Strzelin, tel. 71 392 04 56
58 2017-02-22 godz.
  |

59Technologia uprawy roślin -przemysłowych Szkolenie 2017-02-24 godz.10:00
  UMIG Wiązów | WiązówPiotr Chacko

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Środzie Śląskiej
ul. Wrocławska 2, 55-300 Środa Śl., tel. 71 317 29 59
602 - Prowadzenie działalności pozarolniczej przez rolników szkolenie 2017-02-06 godz.09:00
  Środa Śląska, Starostwo Powiatowe, ul Wrocławska 2, sala konferencyjna | Środa ŚląskaMonika Panasiewicz-Pasiut

61Działanie Rolno-środowiskowo-klimatyczne w ramach PROW 2014-2020 szkolenie 2017-02-09 godz.09:00
  Gminny Ośrodek Kultury w Kostomłotach ul.Rynek 25 | KostomłotyAnna Kuriata- Rajska

62Ochrona wód przed zanieczyszczeniami zgodnie z Dyrektywą Azotanową Szkolenie 2017-02-09 godz.09:00
  Malczyce, Urząd Gminy, ul. Traugutta 15, sala konferencyjna | MalczyceZbigniew Plesowicz

63Prowadzenie działalności pozarolniczej przez rolników szkolenie 2017-02-27 godz.09:00
  Miękinia, Urząd Gminy, ul.Kościuszki 41, sala konferencyjna | MiękiniaAdriana Krzywkowska

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Trzebnicy
ul. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica, tel. 71 312 16 83
64Technologie uprawy roślin sadowniczych (zabiegi pielęgnacyjne, technika uprawy, nawożenie, ochrona). Szkolenie 2017-02-09 godz.10:00
  Trzebnica ,Rynek 4 | TrzebnicaAndrzej Radziejewski

65Zasady prowadzenia rejestru w działaniu rolnośrodowiskowo-klimatycznym szkolenie 2017-02-10 2017-02-10 godz.10:00
  Urząd Gminy Trzebnica, sala nr. 12 | TrzebnicaAleksandra Kwiatkowska

66Szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin . Szkolenie 2017-02-15 godz.10:00
  Wisznia Mała ul.Szkolna 1 | Wisznia MałaAndrzej Radziejewski

67Pozyskiwanie środków na rozwój gospodarstw w ramach PROW 2014-2020 - szkolenie 2017-02-21 godz.10:00
  Urząd Gminy Żmigród Pl. Wojska Polskiego2-3 55-140Żmigród/sala narad/ | ŻmigródJolanta Kośmider-Kmita

68Technologie uprawy roślin sadowniczych (zabiegi pielęgnacyjne, technika uprawy, nawożenie, ochrona). Szkolenie 2017-02-22 godz.10:00
  Trzebnica , Rynek 4 | TrzebnicaAndrzej Radziejewski

69Dyrektywa azotanowa-OSN. szkolenie 2017-02-28 godz.10:00
  UG Żmigród Pl. Wojska Polskiego 2-3 55-140 Żmigród/sala narad/ | ŻmigródJolanta Kośmider-Kmita

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Wołowie
Plac Piastowski 2, 56-100 Wołów, tel. 71 389 11 48
70Prowadzenie gospodarstwa ekologicznego – rejestry, dokumentacja i zasady kontroli szkolenie 2017-02-03 godz. 10:00
  Wołów Starostwo Powiatowe Pl.Piastowski 2 | WołówElżbieta Derejczyk

71Wsparcie dla rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich szkolenie 2017-02-08 godz.10:00
  Starostwo Powiatowe w Wołowie sala nr. 18 | WołówKarolina Łabudzińska

72Nowe technologie i trendy w produkcji roślinnej. Komputreryzacja rolnicta. Rolnictwo precyzyjne. szkolenie 2017-02-09 godz.10:00
  Wołów Plac Piastowski 2, sala nr. 18 | WołówEwelina Zamojska

73Dobór roślin na poplony Szkolenie 2017-02-23 godz.10:00
  Gminny Ośrodek Kultury w Wińsku | WińskoMichał Woźny

74Innowacyjne rozwiązania w rolnictwie. Maszyny i urządzenia rolnicze - mechanizacja rolnictwa. szkolenie 2017-02-23 godz.10:00
  Wołów, Plac Piastowski 2, sala 18 | WołówEwelina Zamojska
Ze względu na możliwość zmian w harmonogramie, zainteresowanych prosimy o kontakt z odpowiednim Zespołem Doradców.


Dział Metodyki Doradztwa Szkoleń i Wydawnictw DODR we Wrocław.