Ostatnia aktualizacja: 26.06.2017 11:55:10
Szkolenia wg miejsca realizacji
na terenie powiatu: - rejon świdnicki
Wersja do druku --
Wybór powiatu


Harmonogram w czerwcu 2017 r.

Lp.TematFormaTermin
 Miejsce |GminaOdpowiedzialny
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Dzierżoniowie
ul. Świdnicka 38, 58-200 Dzierżoniów, tel. 74 831 28 92
1Prowadzenie działalności rolniczej na obszarach chronionych, w tym na obszarze Natura 2000. szkolenie 2017-06-14 godz. 10:00
  Oleszna, ul. Wesoła 2 | ŁagiewnikiRyszard Hubisz

2Upowszechnianie zasad prawidłowej gospodarki nawozowej, w tym propagowanie zasadności badania gleb i ich wapnowania szkolenie 2017-06-19 godz. 10:00
  Oleszna, ul. Wesoła 2 | ŁagiewnikiRyszard Hubisz

3Ocena kondycji upraw. Stan przezimowania, odżywienia oraz skuteczność zabiegów chemicznych. szkolenie 2017-06-20 godz. 09:30
  Mościsko, ul. Kolejowa 12b, biblioteka | DzierżoniówMarzena Zboińska

4Integrowana produkcja roślin zbożowych. szkolenie 2017-06-22 godz. 10:00
  Oleszna, ul. Wesoła 2 | ŁagiewnikiRyszard Hubisz

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Świdnicy
ul. Wałbrzyska 25/27, 58-100 Świdnica, tel. 74 852 20 21 (wew. 251)
5VAT w rolnictwie szkolenie 2017-06-07 godz. 10:00
  Marcinowice, Urząd Gminy,ul.Tuwima 2,sala konferencyjna | MarcinowiceJózef Witkowski - PZDR Świdnica

6Wyjazdy szkoleniowe na Regionalne Wystawy Zwierząt i Maszyn - np. Opolagra, Polagra, Sielinko, Bednary. szkolenie wyjazdowe 2017-06-09 godz. 07:00
  Kamień Śląski | ŻarówIwona Polak

7Wyjazdy szkoleniowe na Regionalne Wystawy Zwierząt i Maszyn - np. Opolagra, Polagra, Sielinko, Bednary. szkolenie wyjazdowe 2017-06-09 godz. 7:00
  Kamień Śląski | ŚwidnicaBarbara Kot

8Wyjazdy szkoleniowe na Regionalne Wystawy Zwierząt i Maszyn - np. Opolagra, Polagra, Sielinko, Bednary. szkolenie wyjazdowe 2017-06-09 godz. 06:00
  Kamień Śląski k. Opola | DobromierzMarta Domeracka

9Ochrona roślin uprawnych - integrowana ochrona roślin (rozpoznawanie agrofagów, progi szkodliwości, technika ochrony roślin). Pokaz polowy 2017-06-20 godz.10:00
  Stachowice | ŚwidnicaBarbara Kot

10Ochrona roślin uprawnych - integrowana ochrona roślin (rozpoznawanie agrofagów, progi szkodliwości, technika ochrony roślin). pokaz polowy 2017-06-21 godz.10:00
  Imbramowice | ŻarówIwona Polak

11Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych w gospodarstwie rolnym. szkolenie 2017-06-23 godz. 10:00
  Centrum Technologii Energetycznych w Świdnicy, ul.Stalowa 2 | Bogdan Sucharski

12XXXVII Dni Otwarte Doradztwa Rolniczego szkolenie wyjazdowe 2017-06-25 godz. 09:00
  Piotrowice | DobromierzMarta Domeracka

13Gospodarska wodno-ściekowa oraz postępowanie z odpadami. szkolenie 2017-06-27 godz. 10:00
  siedziba PZDR w Świdnicy ul. Wałbrzyska 25/27 | powiat ŚwidnickiBożena Pospiszyl

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Wałbrzychu
ul. B. Chrobrego 14, 58-300 Wałbrzych, tel. 74 842 62 72
14Ochrona roślin uprawnych - integrowana ochrona roślin (rozpoznawanie agrofagów, progi szkodliwości, technika ochrony roślin). szkolenie 2017-06-20 godz. 10:00
  Stare Bogaczowice - Gminne Centrum Biblioteczno-Kulturalne, Stare Bogaczowice, ul. Główna 148 | Stare BogaczowiceDanuta Węgłowska

15Produkty regionalne i tradycyjne szansą rozwoju wsi dolnośląskiej Konkurs 2017-06-24 godz. 14:00
  Walim - Park Jordanowski | WalimDanuta Szczęśniak

16XXII Dolnośląska Wystawa Zwierząt Hodowlanych Piotrowce szkolenie wyjazdowe 2017-06-25 godz. 09:00
  Piotrowice | Jadwiga Kamińska

17XXII Dolnośląska Wystawa Zwierząt Hodowlanych Piotrowce szkolenie wyjazdowe 2017-06-25 godz. 09:00
  Piotrowice | Agnieszka Kusyk

18Tradycyjne wiejskie ogrody szkolenie 2017-06-26 godz. 11:00
  Rybnica Leśna 78 | MieroszówMałgorzata Hrehoruk

19Estetyzacja wiejskiej zagrody szkolenie wyjazdowe 2017-06-28 godz. 07:00
  Lubomierz,Sucha-zamek Czocha | Jelenia GóraMałgorzata Hrehoruk

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Ząbkowicach Śląskich
ul. Daleka 19, 57-200 Ząbkowice Śląskie, tel. 74 815 17 51
20Zasady prowadzenia rejestru w działaniu rolnośrodowiskowo-klimatycznym szkolenie 2017-06-07 godz. 10:00
  Ziębice, Urząd Gminy, ul.Przemysłowa 10, sala konferencyjna | ZiębiceA.Wacławik

21Nowe technologie i trendy w produkcji roślinnej. Komputeryzacja rolnictwa. Rolnictwo precyzyjne. wyjazd szkoleniowy 2017-06-10 godz.8:00
  Kamień Śląski k/Opola | Stanisław Rozenbajger

22Innowacyjne rozwiązania w rolnictwie. Maszyny i urządzenia rolnicze - mechanizacja rolnictwa. szkolenie wyjazdowe 2017-06-10 godz. 07:00
  Kamień Śląski/k.Opola | Henryka Studnicka

23Nowe technologie i trendy w produkcji roślinnej. Komputeryzacja rolnictwa. Rolnictwo precyzyjne. szkolenie wyjazdowe 2017-06-10 godz. 7:00
  Kamień Śląski k. Opola | Agnieszka Kubińska

24Racjonalne nawożenie makro i mikroelementami. szkolenie 2017-06-14 godz. 09:00
  Zbiórka - Rolnicze Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe Ziębice ul.Przemysłowa 34 | ZiębiceStanisław Rozenbajger

25XXII Dolnośląska Wystawa Zwierząt Hodowlanych Piotrowce szkolenie wyjazdowe 2017-06-24 godz. 07:00
  Piotrowice /k.Chojnowa | Henryka Studnicka

26XXII Dolnośląska Wystawa Zwierząt Hodowlanych Piotrowce szkolenie wyjazdowe 2017-06-24 godz. 7:00
  Piotrowice | ChojnówAgnieszka Kubińska

27Aktywizacja społeczno - kulturalna mieszkańców wsi i promowanie dziedzictwa kulturowego. szkolenie wyjazdowe 2017-06-25 godz. 09:30
  Arboretum Wojsławice | NiemczaTeresa Babik

28Technologia produkcji roślinnej - wybrane elementy uprawy, nawożenia i ochrony roślin szkolenie 2017-06-28 godz. 09:00
  Zakład Doświadczalny Oceny Odmian Tarnów 13 | Ząbkowice Śl.Stanisław Rozenbajger
Ze względu na możliwość zmian w harmonogramie, zainteresowanych prosimy o kontakt z odpowiednim Zespołem Doradców.


Dział Metodyki Doradztwa Szkoleń i Wydawnictw DODR we Wrocław.