Wykaz zaplanowanych szkoleń w miesiącu "wrześniu" 2022r

Temat Termin Miejsce
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Wołowie
ul. Ścinawska 24, 56-100 Wołów, tel. 71 389 11 48
Adaptacja do zmian klimatu. Wpływ produkcji rolnej na zmiany klimatu  - szkolenie on-line 09.09.2022 r., godz. 10:00  PZDR Wołów 
Ograniczenie rozprzestrzeniania się bakteriozy pierścieniowej ziemniaka oraz agrofagów kwarantannowych ziemniaka  - szkolenie on-line 16.09.2022 r., godz. 10:00  PZDR Wołów 
Nowe działania PROW 2021-2027  - szkolenie on-line 21.09.2022 r., godz.11:00  PZDR Wołów 
______________________________ ____________ ____________________