Wykaz zaplanowanych szkoleń w miesiącu "sierpniu" 2022r

Temat Termin Miejsce
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Bolesławcu
al. Tysiąclecia nr 10AB, 59-700 Bolesławiec, tel. 75 732 69 17
Nowe działania PROW 2021-2027  - szkolenie 01.08.2022 r., godz. 09:00  Siedziba Pzdr 
- Dobre praktyki dotyczące emisji gazów cieplarnianych   - szkolenie 02.08.2022 r., godz. 10:00  Gospodarstwo rolne Osieczów 91 
Europejski Nowy Zielony Ład - nowe wyzwania w polskim rolnictwie - produkcja roślinna   - szkolenie 29.08.2022 r., godz. 10:00  Warta Bolesławiecka 7a 
Nowe działania PROW 2021-2027  - szkolenie 30.08.2022 r., godz. 08:00  PZDR w Bolesławcu al. Tysiąclecia nr 10AB 
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Chojnowie
ul. Reja 8, 59-225 Chojnów, tel. 76 818 84 00
Współpraca oraz wymiana wiedzy pomiędzy nauką a praktyka – upowszechnianie rozwiązań nowych oraz innowacyjnych w produkcji roślinnej   - szkolenie wyjazdowe 11.08.2022 r., godz. 10:00  Czerwony Kościół k/Legnicy. Gospodarstwo Rolne Tatys Helena. 
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Górze
ul. Wrocławska 54, 56-200 Góra, tel. 65 543 24 41
Nowe działania PROW 2021-2027  - szkolenie on-line 03.08.2022 r., godz. 09:00   PZDR Góra,ul. Wrocławska 54  
Bezpieczeństwo żywności oraz ochrona zwierząt w szczególności obowiązujących przy uboju z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnia   - szkolenie on-line 04.08.2022 r., godz. 10:00   PZDR Góra,ul. Wrocławska 54  
Ochrona i sposoby utrzymywania żyzności gleb  - szkolenie on-line 05.08.2022 r., godz. 10:00  PZDR Góra ul.Wrocławska54,56-200 Góra 
Upowszechnianie wiedzy i informacji na temat zapobiegania i zwalczania grypy ptaków , z uwzględnieniem bioasekuracji  - szkolenie on-line 08.08.2022 r., godz. 10:00  PZDR Góra,ul. Wrocławska 54  
Wdrożenia nowego WPR w zakresie ochrony środowiska i klimatu oraz płatności bezpośrednich powiązanych z ekoprogramami.  - szkolenie on-line 09.08.2022 r., godz. 10:00  PZDR Góra ul.Wrocławska54,56-200 Góra 
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Jeleniej Górze
Aleja Jana Pawła II 13, 58-500 Jelenia Góra, tel. 75 755 30 81
Adaptacja do zmian klimatu.Wpływ produkcji rolnej na zmiany klimatu.  - szkolenie 05.08.2022 r., godz. 09:00  siedziba PZDR 
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Lubinie
ul. Kisielewskiego 6, 59-300 Lubin, tel. 76 844 74 07
Zapewnienie dobrostanu oraz konsekwencje ich nieprzestrzegania  - szkolenie 01.08.2022 r., godz. 10:00  siedziba PZDR 
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Miliczu
ul. Kopernika 3, 56-300 Milicz, tel. 71 384 21 59
Krótkie łańcuchy dostaw-sprzedaż bezpośrednia,działalność marginalna,lokalna,ograniczona  - szkolenie on-line 30.08.2022 r., godz. 10:00  PZDR Milicz 
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Oleśnicy
ul. Wiejska 2, 56-400 Oleśnica, tel. 71 314 93 63
Założenia programowania rozwoju obszarów wiejskich ze środków WPR na lata 2021-2027.  - szkolenie on-line 26.08.2022 r., godz. 10:00  siedziba PZDR 
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Oławie
ul. 3 Maja 1, 55-200 Oława, tel. 71 313 94 81
Ochrona wód i powietrza. Wymagania ramowej dyrektywy wodne, dyrektywy azotanowej, dyrektywy NEC  - szkolenie 24.08.2022 r., godz. 09:00   Domaniów, Urząd Gminy, Domaniów 56, sala konferencyjna 
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Środzie Śląskiej
ul. Wrocławska 2, 55-300 Środa Śl., tel. 71 317 29 59
Uruchamianie i prowadzenie rolniczego handlu detalicznego  - szkolenie on-line 01.08.2022 r., godz. 10:00  Środa Śląska 
Bilansowanie pasz niemodyfikowanych genetycznie ze szczególnym uwzględnieniem krajowych źródeł białka   - szkolenie on-line 16.08.2022 r., 10:00  Środa Śląska 
Upowszechnianie wiedzy o odmianach roślin uprawnych porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego w województwie  - szkolenie on-line 29.08.2022 r., godz. 10:00  Środa Śląska 
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Wałbrzychu
ul. Mickiewicza 42, 58-300 Wałbrzych, tel. 74 842 62 72 (607-307-673)
Bezpieczeństwo żywności oraz ochrona zwierząt w szczególności obowiązujących przy uboju z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią   - szkolenie on-line 29.08.2022 r., godz. 10:00  PZDR Wałbrzych 
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu
ul. Zwycięska 8, 53-033 Wrocław, 071 339 80 21(22)
Upowszechniania znajomości przepisów ustawy o ochronie zwierząt wśród rolników Województwa Dolnośląskiego   - szkolenie 03.08.2022 r., godz. 08:00   Święta Katarzyna, Główna 112 
______________________________ ____________ ____________________