Wykaz zaplanowanych szkoleń w miesiącu "czerwcu" 2022r

Temat Termin Miejsce
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Wołowie
ul. Ścinawska 24, 56-100 Wołów, tel. 71 389 11 48
1. Upowszechnienie zasad prawidłowej gospodarki nawozowej, w tym propagowanie zasadności badania gleb i ich wapnowania  - szkolenie on-line 07.06.2022 r., godz. 10:00  PZDR Wołów 
1. Racjonalne nawożenie makro i mikroelementami.  - szkolenie on-line 09.06.2022 r., godz. 10:00  PZDR Wołów 
Zasady prowadzenia ewidencji przychodów i rozchodów w gospodarstwie rolnym   - szkolenie on-line 30.06.2022 r., godz. 11:00  PZDR Wołów 
______________________________ ____________ ____________________