Wykaz zaplanowanych szkoleń w miesiącu "maju" 2022r

Temat Termin Miejsce
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Wołowie
ul. Ścinawska 24, 56-100 Wołów, tel. 71 389 11 48
1. Zwiększenie udziału roślin wysokobiałkowych w strukturze zasiewów w tym groch pastewny, bobik, soja bez GMO oraz zwiększenie ich wykorzystania w przemyśle paszowym  - szkolenie on-line 25.05.2022 r., godz. 10:00  PZDR Wołów 
2. Ochrona wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzenia ze źródeł rolniczych zgodnie z Prawem Wodnym  - szkolenie on-line 27.05.2022 r., godz. 10:00  PZDR Wołów 
______________________________ ____________ ____________________