Wykaz zaplanowanych szkoleń w miesiącu "kwietniu" 2022r

Temat Termin Miejsce
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Wołowie
ul. Ścinawska 24, 56-100 Wołów, tel. 71 389 11 48
Zasady wypełniania wniosku o przyznanie płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego oraz płatności w ramach wybranych działań PROW na rok 2022  - szkolenie on-line 01.04.2022 r., godz. 10:00   PZDR Wołów 
Zasady wypełniania wniosku o przyznanie płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego oraz płatności w ramach wybranych działań PROW na rok 2022  - szkolenie on-line 05.04.2022 r., godz.10:00  PZDR Wołów 
______________________________ ____________ ____________________