Wykaz zaplanowanych szkoleń w miesiącu "marcu" 2022r

Temat Termin Miejsce
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Wołowie
ul. Ścinawska 24, 56-100 Wołów, tel. 71 389 11 48
Bilansowanie pasz z wykorzystaniem pasz niemodyfikowanych genetycznie ze szczególnym uwzględnieniem krajowych źródeł białka  - szkolenie on-line 04.03.2022 r., godz. 10:00   PZDR Wołów 
Krótkie łańcuchy dostaw – sprzedaż bezpośrednia, działalność marginalna, lokalna, ograniczona  - szkolenie on-line 08.03.2022 r., godz.11:00  PZDR Wołów 
Zasady wypełniania wniosku o przyznanie płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego oraz płatności w ramach wybranych działań PROW na rok 2022  - szkolenie on-line 11.03.2022 r., godz. 10:00  PZDR Wołów 
Nowoczesne technologie uprawy zbóż w województwie dolnośląskim  - szkolenie on-line 11.03.2022 r., godz. 11:30  PZDR Wołów 
Ochrona wód przed zanieczyszczeniami azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych zgodnie z Dyrektywą Azotanową  - szkolenie on-line 18.03.2022 r., godz. 10:00   PZDR Wołów 
Upowszechnianie wiedzy na temat przeciwdziałania antybiotykooporności u ludzi i zwierząt   - szkolenie on-line 21.03.2022 r., godz. 10:00  PZDR Wołów 
Zapewnienie dobrostanu oraz konsekwencje ich nieprzestrzegania   - szkolenie on-line 31.03.2022 r., godz. 10:00  PZDR Wołów 
______________________________ ____________ ____________________