Wykaz zaplanowanych szkoleń w miesiącu "lutym" 2022r

Temat Termin Miejsce
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Wołowie
ul. Ścinawska 24, 56-100 Wołów, tel. 71 389 11 48
Bezpieczeństwo żywności oraz ochrona zwierząt w szczególności obowiązujących przy uboju z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią  - szkolenie on-line 11.02.2022 r., godz. 10:00   PZDR Wołów 
Wykorzystanie danych rachunkowych w zarządzaniu gospodarstwem rolnym, analiza wyników finansowych gospodarstw rolnych na podstawie prowadzonej przez rolników rachunkowości  - szkolenie on-line 21.02.2022 r., godz. 11:30  PZDR Wołów 
Upowszechnianie wiedzy i promocja żywności wysokiej jakości - rolnictwo ekologiczne   - szkolenie on-line 24.02.2022 r., godz. 12:00   PZDR Wołów 
Upowszechnianie zasad prawidłowej gospodarki nawozowej, w tym propagowanie zasadności badania gleb i ich wapnowanie  - szkolenie on-line 25.02.2022 r., godz. 09:00  PZDR Wołów 
Ochrona i sposoby utrzymania żyzności gleb  - szkolenie on-line 25.02.2022 r., godz. 10:00  PZDR Wołów 
Nowe technologie i trendy w produkcji roślinnej. Komputeryzacja rolnictwa. Rolnictwo precyzyjne  - szkolenie on-line 27.02.2022 r., godz. 11:00  PZDR Wołów 
Europejski Nowy Zielony Ład - nowe wyzwania w polskim rolnictwie - produkcja roślinna  - szkolenie on-line 28.02.2022 r., godz. 10:00  PZDR Wołów 
______________________________ ____________ ____________________