Wykaz zaplanowanych szkoleń w miesiącu "styczniu" 2022r

Temat Termin Miejsce
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Wołowie
ul. Ścinawska 24, 56-100 Wołów, tel. 71 389 11 48
Ograniczenia ryzyka związanego ze stosowania środków ochrony roślin   - szkolenie on-line 20.01.2022 r., godz.11:00  PZDR Wołów 
Współpraca oraz wymiana wiedzy pomiędzy nauką a praktyką – upowszechnianie rozwiązań nowych oraz innowacyjnych w produkcji roślinnej  - szkolenie on-line 21.01.2022 r., 10:00  PZDR Wołów 
Ochrona wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych zgodnie z Prawem Wodnym   - szkolenie on-line 27.01.2022 r., godz. 11:00  PZDR Wołów 
Kultywowanie dziedzictwa kulturowego przez Koła Gospodyń Wiejskich  - szkolenie on-line 28.01.2022 r., 10:00  PZDR Wołów 
______________________________ ____________ ____________________