Wykaz zaplanowanych szkoleń w miesiącu "czerwcu" 2020r

Temat Termin Miejsce
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Głogowie
ul. Morcinka 8, 67-200 Głogów, tel. 76 833 43 88
Zasady przyznawania płatności obszarowych na rok 2020  - szkolenie 17.06.2020 r., godz. 09,00  siedziba PZDR Głogów ul. Morcinka 8 
PROW 2014-2020 - Restrukturyzacja małych gospodarstw.  - szkolenie 22.06.2020 r., godz. 09:00  siedziba PZDR Głogów ul. Morcinka 8 
Ochrona wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych zgodnie z Prawem Wodnym  - szkolenie on-line 24.06.2020 r., godz. 09:00  PZDR Głogów 
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Górze
ul. Wrocławska 54, 56-200 Góra, tel. 65 543 24 41
Zasady przyznawania płatności obszarowych na rok 2020  - szkolenie on-line 19.06.2020 r., godz. 09:30  Siedziba PZDR Góra 
Zasady przyznawania płatności obszarowych na rok 2020  - szkolenie on-line 22.06.2020 r., godz. 09:30  Siedziba PZDR Góra 
Zasady przyznawania płatności obszarowych na rok 2020  - szkolenie on-line 25.06.2020 r., godz. 09:30  Siedziba PZDR Góra 
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Lubinie
ul. Kisielewskiego 6, 59-300 Lubin, tel. 76 844 74 07
Zasady przyznawania płatności obszarowych na rok 2020  - szkolenie on-line 19.06.2020 r., godz. 10:00   siedziba PZDR 
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Miliczu
ul. Kopernika 3, 56-300 Milicz, tel. 71 384 21 59
Wsparcie rolników w podejmowaniu i rozwoju działalności pozarolniczej  - szkolenie on-line 30.06.2020 r., godz. 10:00   
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Świdnicy
ul. Wałbrzyska 25/27, 58-100 Świdnica, tel. 74 852 20 21
PROW 2014-2020 "Dobrostan zwierząt"  - szkolenie on-line 30.06.2020 r., godz.10:30  siedziba PZDR Świdnica, ul.Wałbrzyska 25/27 
______________________________ ____________ ____________________