Wykaz zaplanowanych szkoleń w miesiącu "wrześniu" 2019r

Temat Termin Miejsce
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Ząbkowicach Śląskich
ul. Daleka 19, 57-200 Ząbkowice Śląskie, tel. 74 815 17 51
Kukurydza w Labiryncie  - szkolenie wyjazdowe 04.09.2019 r., godz. 10:00   Kobierzyce, poletka Małopolskiej Hodowli Roślin w Kobierzycach. 
______________________________ ____________ ____________________