Wykaz zaplanowanych szkoleń w miesiącu "marcu" 2019r

Temat Termin Miejsce
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Ząbkowicach Śląskich
ul. Daleka 19, 57-200 Ząbkowice Śląskie, tel. 74 815 17 51
Zasady przyznawania płatności obszarowych na 2019r w tym zasady wypełniania wniosków o płatność w formie elektronicznej e-wniosek.  - szkolenie 11.03.2019 r., godz. 10:00  Ząbkowice Śl, Starostwo Powiatowe, ul.Prusa 5, sala konferencyjna 
"Restrukturyzacja małych gospodarstw"  - szkolenie 14.03.2019 r., godz. 10:00   Ząbkowice Śląskie. ul.Waryńskiego 20, sala konferencyjna "BAKAMI". 
Zasady przyznawania płatności obszarowych na rok 2019 w tym zasady wypełniania wniosku o płatności w formie elektronicznej e-wniosek  - szkolenie 20.03.2019 r., godz. 10:00   Ziębice, Urząd Miejski, ul. Przemysłowa 10, sala narad 
Zasady przyznawania płatności obszarowych na rok 2019 w tym zasady wypełniania wniosku o płatności w formie elektronicznej e-wniosek  - Szkolenie 28.03.2019 r., godz. 10:00  Urząd Miejski w Ziębicach, ul. Przemysłowa 10 
______________________________ ____________ ____________________