Wykaz zaplanowanych szkoleń w miesiącu "lutym" 2019r

Temat Termin Miejsce
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu
ul. Zwycięska 8, 53-033 Wrocław, 071 339 80 21(22)
Stosowanie środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie  - Szkolenie uzupełniające 01.02.2019 r., godz. 09.00  Urząd Gminy Mietków, ul. Kolejowa 35, 55-081 Mietków 
Stosowanie środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie  - szkolenie 02.02.2019 r., godz. 9:30   Jordanów Śląski, ul. Wrocławska 55 
Ochrona wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych zgodnie z Dyrektywą Azotanową  - szkolenie 04.02.2019 r., godz. 17:00   Jordanów Śląski, ul. Wrocławska 55 
Zasady przyznawania płatności bezpośrednich na rok 2019 w tym zasady wypełniania wniosku o płatności w formie elektronicznej e-wniosek  - szkolenie 12.02.2019 r., godz.17:00  Nadolice Wielkie Świetlica Wiejska ul. Wrocławska 43 
Ochrona wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych zgodnie z Prawem Wodnym   - szkoloenie 14.02.2019 r., godz. 10:00  Sulimów, Świetlica - ul. Kochanowskiego 24 
Upowszechnianie wiedzy i informacji na temat zapobiegania i zwalczania ptasiej grypy z uwzględnieniem bioasekuracji.  - szkolenie 22.02.2019 r., godz. 10.00   Kąty Wrocławskie, U.MiG ul. Rynek 1, sala konferencyjna 
3 Ochrona wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych zgodnie z Dyrektywą Azotanową   - szkolenie 25.02.2019 r., godz. 10:00   Starostwo Powiatowe we Wrocławiu ul. T.Koścouszki 131 sala 105 
Nowe rozwiązania w produkcji zwierzęcej - zwierzęta gospodarskie w agroturystyce, mini zoo i zooterapiach  - szkolenie 26.02.2019 r., godz.11,00   Nadolice Wielkie, Swietlica wiejska ul. Wrocławska 43 
177 - Zasady przyznawania płatności bezpośrednich na rok 2019 w tym zasady wypełniania wniosku o płatności w formie elektronicznej e-wniosek  - szkolenie 26.02.2019 r., godz. 10:00    
______________________________ ____________ ____________________