Wykaz zaplanowanych szkoleń w miesiącu "lutym" 2019r

Temat Termin Miejsce
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Oławie
ul. 3 Maja 1, 55-200 Oława, tel. 71 313 94 81
Nawożenie w świetle Prawa Wodnego oraz Programu działań mających na celu ograniczenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczaniu   - Szkolenie 05.02.2019 r., godz. 10:00   siedziba PZDR  
Stosowanie środków ochrony roślin sprzętem naziemnym  - szkolenie 06.02.2019 r., godz. 8:00  Piskorzów, Świetlica wiejska, Piskorzów 33a 
Stosowanie środków ochrony roślin sprzętem naziemnym  - szkolenie 12.02.2019 r., godz. 8:00  Swojków, Świetlica wiejska, Swojków 11 
Nowoczesne technologie uprawy zbóż w województwie dolnośląskim   - szkolenie 20.02.2019 r., godz. 8:00  Piskorzów, Świetlica wiejska, Piskorzów 33a 
______________________________ ____________ ____________________