Wykaz zaplanowanych szkoleń w miesiącu "lutym" 2019r

Temat Termin Miejsce
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Kłodzku
ul. Okrzei 6, 57-300 Kłodzko, tel. 74 867 38 01
Popularyzacja ekologicznych metod produkcji, przetwórstwa i marketingu żywności ekologicznej.  - szkolenie 15.02.2019 r., godz. 10:00  Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu, Plac Wolności 1  
Nawozenie w świetle Prawa Wodnegoi oraz Programu działań masjących na celu ograniczenie zanieczyszczenia wód azotanami poczhodzącymi ze źródeł rolniczych oraz dalszemu zanieczyszczenianiu  - szkolenie 20.02.2019 r., godz. 10:00  Szalejów Górny 
Ochrona wód przed zanieczyszczeniami azotanami pochodzącymi ze źródeł rolnicych zgodnie z Prawem Wodnym  - Szkolenie 27.02.2019 r., godz. 10:00  Szalejów Górny 
______________________________ ____________ ____________________