Wykaz zaplanowanych szkoleń w miesiącu "lutym" 2019r

Temat Termin Miejsce
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Zgorzelecu
ul. Bohaterów II Armii 8, 59-900 Zgorzelec, tel. 75 778 72 06
Upowszechnianie wiedzy i informacji na temat zapobiegania i zwalczania ASF, z uwzględnieniem bioasekuracji  - szkolenie 01.02.2019 r., godz. 10:00  Siedziba PZDR Zgorzelec 
______________________________ ____________ ____________________