Wykaz zaplanowanych szkoleń w miesiącu "lutym" 2019r

Temat Termin Miejsce
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Lwówku Śląskim
ul. Wojska Polskiego 25c, 59-600 Lwówek Śląski, tel. 75 782 21 36
Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych w gospodarstwie rolnym  - szkolenie 05.02.2019 r., godz. 10:00   Mirsk, Urząd Miasta i Gminy, Pl. Wolności 40, Biuro gminne PZDR, 
BHP w gospodarstwach rolnych   - szkolenie 07.02.2019 r., godz. 10:00   siedziba PZDR  
PROW 2014-2020 - Modernizacja gospodarstw rolnych.  - szkolenie 19.02.2019 r., godz. 10:00  siedziba PZDR 
______________________________ ____________ ____________________