Wykaz zaplanowanych szkoleń w miesiącu "lutym" 2019r

Temat Termin Miejsce
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Lubaniu
ul. Karola Miarki 1, 59-800 Lubań, 75 722 34 61
Prowadzenie przetwórstwa produktów w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (MLO).  - szkolenie 04.02.2019 r., godz. 09:00  siedziba PZDR 
Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych w gospodarstwie rolnym.  - szkolenie 05.02.2019 r., godz. 09:00   siedziba PZDR 
Zasady przyznawania płatności bezpośrednich na rok 2019, tym zasady wypełniania wniosku o płatności w formie elektronicznej e-wniosek.  - szkolenie 19.02.2019 r., godz. 09:00  siedziba PZDR 
Upowszechnianie wiedzy i informacji na temat zapobiegania i zwalczania ASF z uwzględzieniem bioasekuracji.  - szkolenie 21.02.2019 r., godz. 09:00  siedziba PZDR 
PROW 2014-2020 - Modernizacja gospodarstw rolnych.  - szkolenie 27.02.2019 r., godz. 09:00  siedziba PZDR 
______________________________ ____________ ____________________