Wykaz zaplanowanych szkoleń w miesiącu "lutym" 2019r

Temat Termin Miejsce
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Kamiennej Górze
ul. Sienkiewicza 6a, 58-400 Kamienna Góra, tel. 75 744 78 52
Upowszechnianie zasad prawidłowej gospodarki nawozowej, w tym propagowanie zasadności badania gleb i ich wapnowanie.  - szkolenie 19.02.2019 r., godz. 10:00   Kamienna Góra, sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze, ul Broniewskiego 15 
Ochrona wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych zgodnie z Prawem Wodnym   - szkolenie 22.02.2019 r., godz. 10:00   Kamienna Góra, sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze, ul. Broniewskiego 15  
Sprzedaż bezpośrednia nieprzetworzonych i przetworzonych produktów w gospodarstwie rolnym.  - szkolenie 25.02.2019 r., godz. 10.00  Kamienna Góra, sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze, ul. Broniewskiego 15  
______________________________ ____________ ____________________