Wykaz zaplanowanych szkoleń w miesiącu "lutym" 2019r

Temat Termin Miejsce
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Chojnowie
ul. Reja 8, 59-570 Chojnów, tel. 76 818 19 41
Szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin.   - szkolenie 05.02.2019 r., godz. 10:00  świetlica wiejska w miejscowości Krotoszyce ul. Piastowska 40a 
Upowszechnianie zasad prawidłowej gospodarki nawozowej, w tym propagowanie zasadności badania gleg i ich wapnowania.  - szkolenie 06.02.2019 r., godz. 10:00  sala UG Kunice, ul. Gwarna 1 
Ochrona wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych zgodnie z Dyrektywą Azotanową  - szkolenie 07.02.2019 r., godz. 10:00   Legnica ul. Bydgoska 18 
Zasady racjonalnego żywienia i zdrowy styl życia  - pokaz 20.02.2019 r., godz. 10:00  Miłkowice, świetlica wiejska 
Ocena kondycji upraw. Stan przezimowania, odżywienia oraz skuteczność zabiegów chemicznych.  - szkolenie 21.02.2019 r., godz. 10:00  Chojnów ul. Reja 8 - siedziba PZDR Chojnów, sala wykładowa 
Propagowanie wybranych elementów technologii chowu ryb słodkowodnych i organizmów wodnych  - szkolenie 26.02.2019 r., godz. 10:00  Urząd Gminy w Miłkowicach ul. Wojska Polskiego 71, sala konferencyjuna 
Nawożenie w świetle Prawa Wodnego oraz Programu działań mających na celu ograniczenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczaniu   - szkolenie 27.02.2019 r., godz. 10:00   Chojnów ul. Reja 8 - siedziba PZDR Chojnów, sala wykładowa 
Zasady przyznawania płatności obszarowych na rok 2019 w tym zasady wypełniania wniosku o płatności w formie elektronicznej e-wniosek  - szkolenie 27.02.2019 r., godz. 13:00   Chojnów ul. Reja 8 - siedziba PZDR Chojnów, sala wykładowa 
Kuchnia tradycyjna i regionalna dla turystów  - pokaz 27.02.2019 r., godz. 16:00   Szczytniki n/K, świetlica wiejska 
Nowe systemy uprawy roślin zbożowych.  - szkolenie 28.02.2019 r.,   Chojnów ul. Reja 8 - siedziba PZDR Chojnów, sala wykładowa 
Pomoc ze środków unijnych i publicznych dla gospodarstw poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych ( PROW 2014-2020, kredyty klęskowe)  - szkolenie 28.02.2019 r., godz. 10:00   Chojnów ul. Reja 8 - siedziba PZDR Chojnów, sala wykładowa  
Zasady przyznawania płatności obszarowych na rok 2019 w tym zasady wypełniania wniosku o płatności w formie elektronicznej e-wniosek  - szkolenie 28.02.2019 r., godz. 12:00   Chojnów ul. Reja 8 - siedziba PZDR Chojnów, sala wykładowa 
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Głogowie
ul. Orbitalna 25a, 67-200 Głogów, tel. 76 833 43 88
PROW 2014-2020 Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa   - szkolenie 01.02.2019 r., godz. 09:00   siedziba PZDR 
Wprowadzanie produktów rolniczych na rynek - sprzedaż bezpośrednia  - szkolenie 21.02.2019 r., godz. 09.00  siedziba PZDR Głogów 
Upowszechnianie wiedzy i informacji na temat zapobiegania i zwalczania ptasiej grypy, z uwzględnieniem bioasekuracji.  - szkolenie 25.02.2019 r., godz. 10:00   siedziba PZDR  
Nowe systemy uprawy roślin zbożowych.  - szkolenie 28.02.2019 r., godz. 10:00   Urząd Gminy Głogów ul. Piaskowa 1 
Nowe odmiany roślin zbożowych - postęp hodowlany. Charakterystyka i porównanie odmianowe.  - szkolenie 28.02.2019 r., godz. 11:00   Urząd Gminy Głogów ul. Piaskowa 1  
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Jaworze
ul. Kardynała Wyszyńskiego 5, 59-400 Jawor, tel. 76 870 32 64
Ochrona wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych zgodnie z Prawem Wodnym   - szkolenie 12.02.2019 r., godz. 11:00   Jawor, ul. Kardynała Wyszyńskiego 5, sala konferencyjna PZDR. 
Zwiększanie udziału roślin wysokobiałkowych w strukturze zasiewów oraz zwiększanie ich wykorzystania w przemyśle paszowym   - szkolenie 15.02.2019 r., godz. 10:00  Restauracja Kameleon ul. Kuziennicza 4 Jawor 
Bioasekuracja fitosanitarna w aspekcie chorób ziemniaka , w tym bakteriozy pierścieniowej ziemniaka - zagrożenia, infekowanie , eliminacja  - szkolenie 21.02.2019 r., godz. 10:00  Jawor ul. Wyszyńskiego 5 siedziba PZDR Jawor 
Upowszechnianie wiedzy i informacji na temat zapobiegania i zwalczania ASF, z uwzględnieniem bioasekuracji   - szkolenie 22.02.2019 r., godz. 10:00  Jawor ul. Wyszyńskiego 5 siedziba PZDR Jawor 
Upowszechnianie wiedzy na temat przeciwdziałania antybiotykooporności u ludzi i zwierząt  - szkolenie 25.02.2019 r., godz. 10:00  Jawor ul. Wyszyńskiego 5 siedziba PZDR Jawor 
Ochrona wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych zgodnie z Dyrektywą Azotanową  - szkolenie 27.02.2019 r., godz.10:00  Bolków Rynek 33 punkt konsultacyjny PZDR Jawor 
Nawożenie w świetle Prawa Wodnego oraz Programu działań mających na celu ograniczenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczaniu  - szkolenie 28.02.2019 r., godz. 10:00   Jawor, ulica Kuziennicza 14, restauracja Pod Ulubionym Jaworem 
Uruchamianie i prowadzenie rolniczego handlu detalicznego  - szkolenie 28.02.2019 r., godz. 10:00   Jawor, ul. Kardynała Wyszyńskiego 5, siedziba PZDR 
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Lubinie
ul. Kisielewskiego 6, 59-300 Lubin, tel. 76 844 74 07
Zasady przyznawania płatności bezpośrednich na rok 2019 w tym zasady wypełniania wniosku o płatności w formie elektronicznej e-wniosek  - Szkolenie 11.02.2019 r., godz. 10:00  siedziba PZDR 
Zwiększanie udziału roślin wysokobiałkowych w strukturze zasiewów oraz zwiększanie ich wykorzystania w przemyśle paszowym  - szkolenie 20.02.2019 r., godz. 10:00  siedziba PZDR 
Nawożenie w świetle Prawa Wodnego oraz Programu działań mających na celu ograniczenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczaniu   - szkolenie 22.02.2019 r., godz. 10:00  siedziba PZDR 
Zasady przyznawania płatności bezpośrednich na rok 2019  - szkolenie 25.02.2019 r., godz. 10:00  siedziba PZDR 
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Polkowicach
ul. Spółdzielcza 2, 59-100 Polkowice, tel. 76 845 46 93
Popularyzacja ekologicznych metod produkcji, przetwórstwa i marketingu żywności ekologicznej  - szkolenie 01.02.2019 r., godz. 09:01   PZDR Polkowice, ul.Spółdzielcza 2, 59-101 Polkowice  
Upowszechnianie wiedzy i informacji na temat zapobiegania i zwalczania ASF, z uwzględnieniem bioasekuracji  - szkolenie 05.02.2019 r., godz. 09:00  siedziba PZDR Polkowice, ul.Spółdzielcza 2, 59-101 Polkowice 
Upowszechnianie wiedzy i informacji na temat zapobiegania i zwalczania ptasiej grypy, z uwzględnieniem bioasekuracji.  - Szkolenie 07.02.2019 r., godz. 09:00   siedziba PZDR Polkowice, ul. Spółdzielcza 2, 59-100 Polkowice  
Zwiększanie udziału roślin wysokobiałkowych w strukturze zasiewów oraz zwiększanie ich wykorzystania w przemyśle paszowym  - szkolenie 13.02.2019 r., godz.09.00   siedziba PZDR Polkowice, ul. Spółdzielcza 2, 59-100 Polkowice 
Ochrona wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych zgodnie z Prawem Wodnym  - szkolenie 21.02.2019 r., godz. 09.00  Starostwo Powiatowe w Polkowicach, ul. Sebastiana 1, 59-100 Polkowice 
Biomasa i biogazownie.  - szkolenie. 25.02.2019 r., godz. 10:00  OSP w Przemkowie, ul. Kościuszki 4 a , 59-170 Przemków. 
Uruchamianie i prowadzenie rolniczego handlu detalicznego  - szkolenie 26.02.2019 r., godz. 10:00  59-150 Grębocice ul. Kościelna 21 CAS 
Zasady przyznawania płatności bezpośrednich na rok 2019 w tym zasady wypełniania wniosku o płatności w formie elektronicznej e-wniosek.  - szkolenie. 27.02.2019 r., godz. 10:00  OSP w Przemkowie, ul. Kościuszki 4 a , 59-170 Przemków. 
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Złotoryi
ul. Basztowa 12, 59-500 Złotoryja, tel. 76 878 35 42
108 - PROW 2014-2020 Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa   - szkolenie 01.02.2019 r., godz. 13:30   Gierałtowiec, świetlica wiejska 
Nowe odmiany roślin zbożowych - postęp hodowlany. Charakterystyka i porównanie odmianowe.  - szkolenie 13.02.2019 r., godz. 10:00   Złotoryja, sala konferencyjna Urzędu Gminy w Złotoryi, aleja Miła 4 
Ochrona wód przed zanieczyszczeniem azotanami ze źrodeł rolniczych zgodnie z Prawem Wodnym.  - szkolenie 19.02.2019 r., godz. 10:00  Pielgrzymka, sala konferencyjna przy bibliotece wiejskiej 
Zasady przyznawania płatności bezpośrednich na rok 2019 w tym zasady wypełniania wniosku o płatności w formie elektronicznej e-wniosek  - szkolenie 26.02.2019 r., godz. 11:00  Stara Kraśnica, świetlica wiejska 
PROW 2014-2020 - Modernizacja gospodarstw rolnych.  - szkolenie 27.02.2019 r., godz. 10:00  Pyskowice, świetlica wiejska 
______________________________ ____________ ____________________