Wykaz zaplanowanych szkoleń w miesiącu "lutym" 2019r

Temat Termin Miejsce
Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
ul. Zwycięska 8, 53-033 Wrocław, tel. 71 339 80 21
Doradztwo dotyczące środków ochrony roślin  - szkolenie podstawowe 14.02.2019 r., godz. 9:00   Wrocław, Agro obiekt hotelowy, ul.Zwycięska 4, sala nr9 
Zasady prowadzenia i wsparcie działalności w ramach rolniczego handlu detalicznego  - Konferencja 22.02.2019 r., godz. 10:00   obiekt hotelowy AGRO, Wrocław 
Uwarunkowania prawne prowadzenia działalności agroturystycznej  - szkolenie 26.02.2019 r., godz. 17:00   Marianówek 
Alternatywne kierunki produkcji roślinnej. Rośliny na cele energetyczne. Konopie.  - szkolenie 28.02.2019 r., godz. 10:00  Wrocław, obiekt hotelowy AGRO, ul. Zwycięska 4, sala nr 10 
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu
ul. Zwycięska 8, 53-033 Wrocław, 071 339 80 21(22)
Stosowanie środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie  - Szkolenie uzupełniające 01.02.2019 r., godz. 09.00  Urząd Gminy Mietków, ul. Kolejowa 35, 55-081 Mietków 
Stosowanie środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie  - szkolenie 02.02.2019 r., godz. 9:30   Jordanów Śląski, ul. Wrocławska 55 
Ochrona wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych zgodnie z Dyrektywą Azotanową  - szkolenie 04.02.2019 r., godz. 17:00   Jordanów Śląski, ul. Wrocławska 55 
Zasady przyznawania płatności bezpośrednich na rok 2019 w tym zasady wypełniania wniosku o płatności w formie elektronicznej e-wniosek  - szkolenie 12.02.2019 r., godz.17:00  Nadolice Wielkie Świetlica Wiejska ul. Wrocławska 43 
Ochrona wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych zgodnie z Prawem Wodnym   - szkoloenie 14.02.2019 r., godz. 10:00  Sulimów, Świetlica - ul. Kochanowskiego 24 
Upowszechnianie wiedzy i informacji na temat zapobiegania i zwalczania ptasiej grypy z uwzględnieniem bioasekuracji.  - szkolenie 22.02.2019 r., godz. 10.00   Kąty Wrocławskie, U.MiG ul. Rynek 1, sala konferencyjna 
3 Ochrona wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych zgodnie z Dyrektywą Azotanową   - szkolenie 25.02.2019 r., godz. 10:00   Starostwo Powiatowe we Wrocławiu ul. T.Koścouszki 131 sala 105 
Nowe rozwiązania w produkcji zwierzęcej - zwierzęta gospodarskie w agroturystyce, mini zoo i zooterapiach  - szkolenie 26.02.2019 r., godz.11,00   Nadolice Wielkie, Swietlica wiejska ul. Wrocławska 43 
177 - Zasady przyznawania płatności bezpośrednich na rok 2019 w tym zasady wypełniania wniosku o płatności w formie elektronicznej e-wniosek  - szkolenie 26.02.2019 r., godz. 10:00    
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Bolesławcu
ul. Sierpnia 80 nr 17/203, 59-700 Bolesławiec, tel. 75 732 69 17
Nawożenie w świetle Prawa Wodnego oraz Programu działań mających na celu ograniczenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczaniu   - szkolenie 04.02.2019 r., godz. 09:00   Siedziba Pzdr 
Przetwórstwo w gospodarstwie ekologicznym.  - szkolenie 04.02.2019 r., godz. 10:00   Ołobok 36 gospodarstwo rolne  
Działania na rzecz ograniczenia skutków suszy, w tym zwiększenia retencji wodnej, poprawy żyzności (m.in. badania gleb, wapnowanie)  - szkolenie 05.02.2019 r., godz. 09:00   Siedziba Pzdr 
Nowe technologie i trendy w produkcji roślinnej. Komputeryzacja rolnictwa. Rolnictwo precyzyjne.  - szkolenie 05.02.2019 r., godz. 10:00  Warta Bolesławiecka 29 B GCK 
Upowszechnianie zasad prawidłowej gospodarki nawozowej, w tym propagowanie zasadności badania gleb i ich wapnowania  - szkolenie 06.02.2019 r., godz. 09:00  Nowogrodziec biuro doradcy ul. Lubańska 42 
Nowoczesne technologie uprawy zbóż w województwie dolnośląskim   - szkolenie 12.02.2019 r., godz. 09:00  Warta Bolesławiecka 29 B GCK 
Zasady przyznawania płatności bezpośrednich na rok 2019 w tym zasady wypełniania wniosku o płatności w formie elektronicznej e-wniosek  - szkolenie 19.02.2019 r., godz. 8:30   Warta Bolesławiecka 29 B GCK 
Upowszechnianie wiedzy i informacji na temat zapobiegania i zwalczania ptasiej grypy, z uwzględnieniem bioasekuracji.  - szkolenie 25.02.2019 r., godz. 09:00  Siedziba Pzdr 
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Chojnowie
ul. Reja 8, 59-570 Chojnów, tel. 76 818 19 41
Szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin.   - szkolenie 05.02.2019 r., godz. 10:00  świetlica wiejska w miejscowości Krotoszyce ul. Piastowska 40a 
Upowszechnianie zasad prawidłowej gospodarki nawozowej, w tym propagowanie zasadności badania gleg i ich wapnowania.  - szkolenie 06.02.2019 r., godz. 10:00  sala UG Kunice, ul. Gwarna 1 
Ochrona wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych zgodnie z Dyrektywą Azotanową  - szkolenie 07.02.2019 r., godz. 10:00   Legnica ul. Bydgoska 18 
Zasady racjonalnego żywienia i zdrowy styl życia  - pokaz 20.02.2019 r., godz. 10:00  Miłkowice, świetlica wiejska 
Ocena kondycji upraw. Stan przezimowania, odżywienia oraz skuteczność zabiegów chemicznych.  - szkolenie 21.02.2019 r., godz. 10:00  Chojnów ul. Reja 8 - siedziba PZDR Chojnów, sala wykładowa 
Propagowanie wybranych elementów technologii chowu ryb słodkowodnych i organizmów wodnych  - szkolenie 26.02.2019 r., godz. 10:00  Urząd Gminy w Miłkowicach ul. Wojska Polskiego 71, sala konferencyjuna 
Nawożenie w świetle Prawa Wodnego oraz Programu działań mających na celu ograniczenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczaniu   - szkolenie 27.02.2019 r., godz. 10:00   Chojnów ul. Reja 8 - siedziba PZDR Chojnów, sala wykładowa 
Zasady przyznawania płatności obszarowych na rok 2019 w tym zasady wypełniania wniosku o płatności w formie elektronicznej e-wniosek  - szkolenie 27.02.2019 r., godz. 13:00   Chojnów ul. Reja 8 - siedziba PZDR Chojnów, sala wykładowa 
Kuchnia tradycyjna i regionalna dla turystów  - pokaz 27.02.2019 r., godz. 16:00   Szczytniki n/K, świetlica wiejska 
Nowe systemy uprawy roślin zbożowych.  - szkolenie 28.02.2019 r.,   Chojnów ul. Reja 8 - siedziba PZDR Chojnów, sala wykładowa 
Pomoc ze środków unijnych i publicznych dla gospodarstw poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych ( PROW 2014-2020, kredyty klęskowe)  - szkolenie 28.02.2019 r., godz. 10:00   Chojnów ul. Reja 8 - siedziba PZDR Chojnów, sala wykładowa  
Zasady przyznawania płatności obszarowych na rok 2019 w tym zasady wypełniania wniosku o płatności w formie elektronicznej e-wniosek  - szkolenie 28.02.2019 r., godz. 12:00   Chojnów ul. Reja 8 - siedziba PZDR Chojnów, sala wykładowa 
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Dzierżoniowie
ul. Świdnicka 38, 58-200 Dzierżoniów, tel. 74 831 28 92
Ochrona wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych zgodnie z Dyrektywą Azotanową.  - szkolenie 01.02.2019 r., godz. 10:00  ul. Bielawska 55 - sala wiejska, 58-262 Ostroszowice 
Działania na rzecz ograniczenia skutków suszy w tym zwiększenia retencji wodnej poprawa żyzności ( m.in. badania gleby, wapnowanie )  - szkolenie 06.02.2019 r., godz. 10:00   Piskorzów 48 sala wiejska 
PROW 2014-2020 Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa.  - szkolenie 07.02.2019 r., godz. 10:00  ul. Główna 28 - sala wiejska, 58-241 Piława Dolna 
Działania na rzecz ograniczenia skutków suszy, w tym zwiększenia retencji wodnej, poprawy żyzności (m.in. badania gleb, wapnowanie).  - szkolenie 08.02.2019 r., godz. 10:00  Owiesno nr 88 - sala wiejska, 58-262 Ostroszowice 
Bioasekuracja fitosanitarna w aspwkcie chorób ziemniaka, w tym bakteriozy pierścieniowej ziemniaka -zagrożenia infekowanie,eliminacja  - szkolenie 21.02.2019 r., godz. 9:30  Mościsko ul. Kolejowa 12b 
Zasady przyznawania płatności bezpośrednich na rok 2019 w tym zasady wypełniania wniosku o płatności w formie elektronicznej e-wniosek  - szkolenie 27.02.2019 r., godz. 10:00  Urząd Miasta i Gminy Niemcza, Rynek 10, Sala Posiedzeń 
Ochrona wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych zgodnie z Dyrektywą Azotanową  - szkolenie 28.02.2019 r., godz. 9:30  Nowizna ul. Długa 2 
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Głogowie
ul. Orbitalna 25a, 67-200 Głogów, tel. 76 833 43 88
PROW 2014-2020 Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa   - szkolenie 01.02.2019 r., godz. 09:00   siedziba PZDR 
Wprowadzanie produktów rolniczych na rynek - sprzedaż bezpośrednia  - szkolenie 21.02.2019 r., godz. 09.00  siedziba PZDR Głogów 
Upowszechnianie wiedzy i informacji na temat zapobiegania i zwalczania ptasiej grypy, z uwzględnieniem bioasekuracji.  - szkolenie 25.02.2019 r., godz. 10:00   siedziba PZDR  
Nowe systemy uprawy roślin zbożowych.  - szkolenie 28.02.2019 r., godz. 10:00   Urząd Gminy Głogów ul. Piaskowa 1 
Nowe odmiany roślin zbożowych - postęp hodowlany. Charakterystyka i porównanie odmianowe.  - szkolenie 28.02.2019 r., godz. 11:00   Urząd Gminy Głogów ul. Piaskowa 1  
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Górze
ul. Wrocławska 54, 56-200 Góra, tel. 65 543 24 41
Nowe rozwiązania w produkcji zwierzęcej - bydło mleczne  - szkolenie 04.02.2019 r., godz. 09:00   PZDR Góra, ul. Wrocławska 54 
Zasady przyznawania płatności bezpośrednich na rok 2019 w tym zasady wypełniania wniosku o płatności w formie elektronicznej e-wniosek  - szkolenie 11.02.2019 r., godz. 09:00   PZDR Góra 
PROW 2014-2020 - Restrukturyzacja małych gospodarstw.  - szkolenie 14.02.2019 r., godz. 09:00  PZDR Góra 
Innowacyjne rozwiązania w budownictwie rolniczym  - szkolenie 15.02.2019 r., godz. 10:00  PZDR Góra 
Pozyskiwanie środków finansowych na rozwój gospodarstw rolnych w ramach PROW 2014-2020  - Szkolenie 18.02.2019 r., godz. 9:00  PZDR Góra, ul. Wrocławska 54, 56-200 Góra 
Ochrona wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych zgodnie z Dyrektywą Azotanową  - Szkolenie 20.02.2019 r., godz. 9:00   PZDR Góra, ul. Wrocławska 54, 56-200 Góra 
Szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzetu stosowanego w kolejnictwie  - szkolenie 21.02.2019 r., godz. 08:00  PZDR Góra 
PROW 2014-2020 - Modernizacja gospodarstw rolnych  - szkolenie 22.02.2019 r., godz. 10:00  PZDR Góra 
Szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzetu stosowanego w kolejnictwie  - szkolenie 26.02.2019 r., godz. 08:00   PZDR Góra 
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Jaworze
ul. Kardynała Wyszyńskiego 5, 59-400 Jawor, tel. 76 870 32 64
Ochrona wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych zgodnie z Prawem Wodnym   - szkolenie 12.02.2019 r., godz. 11:00   Jawor, ul. Kardynała Wyszyńskiego 5, sala konferencyjna PZDR. 
Zwiększanie udziału roślin wysokobiałkowych w strukturze zasiewów oraz zwiększanie ich wykorzystania w przemyśle paszowym   - szkolenie 15.02.2019 r., godz. 10:00  Restauracja Kameleon ul. Kuziennicza 4 Jawor 
Bioasekuracja fitosanitarna w aspekcie chorób ziemniaka , w tym bakteriozy pierścieniowej ziemniaka - zagrożenia, infekowanie , eliminacja  - szkolenie 21.02.2019 r., godz. 10:00  Jawor ul. Wyszyńskiego 5 siedziba PZDR Jawor 
Upowszechnianie wiedzy i informacji na temat zapobiegania i zwalczania ASF, z uwzględnieniem bioasekuracji   - szkolenie 22.02.2019 r., godz. 10:00  Jawor ul. Wyszyńskiego 5 siedziba PZDR Jawor 
Upowszechnianie wiedzy na temat przeciwdziałania antybiotykooporności u ludzi i zwierząt  - szkolenie 25.02.2019 r., godz. 10:00  Jawor ul. Wyszyńskiego 5 siedziba PZDR Jawor 
Ochrona wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych zgodnie z Dyrektywą Azotanową  - szkolenie 27.02.2019 r., godz.10:00  Bolków Rynek 33 punkt konsultacyjny PZDR Jawor 
Nawożenie w świetle Prawa Wodnego oraz Programu działań mających na celu ograniczenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczaniu  - szkolenie 28.02.2019 r., godz. 10:00   Jawor, ulica Kuziennicza 14, restauracja Pod Ulubionym Jaworem 
Uruchamianie i prowadzenie rolniczego handlu detalicznego  - szkolenie 28.02.2019 r., godz. 10:00   Jawor, ul. Kardynała Wyszyńskiego 5, siedziba PZDR 
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Jeleniej Górze
Aleja Jana Pawła II 13, 58-500 Jelenia Góra, tel. 75 755 30 81
Pozyskiwanie środków finansowych na rozwój gospodarstw rolnych w ramach PROW 2014-2020  - szkolenie 12.02.2019 r., godz. 09:00  Stara Kamienica 41, Urząd Gminy 
Ochrona wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych zgodnie z Prawem Wodnym  - szkolenie 12.02.2019 r., godz. 10:00  siedziba PZDR 
PROW 2014-2020 - Modernizacja gospodarstw rolnych  - szkolenie 15.02.2019 r., godz. 09:00  siedziba PZDR 
PROW 2014-2020 - Modernizacja gospodarstw rolnych  - szkolenie 20.02.2019 r., godz. 10:00  siedziba PZDR 
Zasady korzystania z własnego materiału siewnego (AGNAS)  - szkolenie 27.02.2019 r., godz. 09:00  siedziba PZDR 
Ochrona wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych zgodnie z Prawem Wodnym  - szkolenie 27.02.2019 r., godz. 10:00  Jelenia Góra, KRUS, ul. Jana Pawła II 13 
Działania na rzecz ograniczenia skutków suszy, w tym zwiększenia retencji wodnej, poprawy żyzności (m.in. badania gleb, wapnowanie)  - szkolenie 28.02.2019 r., godz. 09:00  siedziba PZDR 
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Kamiennej Górze
ul. Sienkiewicza 6a, 58-400 Kamienna Góra, tel. 75 744 78 52
Upowszechnianie zasad prawidłowej gospodarki nawozowej, w tym propagowanie zasadności badania gleb i ich wapnowanie.  - szkolenie 19.02.2019 r., godz. 10:00   Kamienna Góra, sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze, ul Broniewskiego 15 
Ochrona wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych zgodnie z Prawem Wodnym   - szkolenie 22.02.2019 r., godz. 10:00   Kamienna Góra, sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze, ul. Broniewskiego 15  
Sprzedaż bezpośrednia nieprzetworzonych i przetworzonych produktów w gospodarstwie rolnym.  - szkolenie 25.02.2019 r., godz. 10.00  Kamienna Góra, sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze, ul. Broniewskiego 15  
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Kłodzku
ul. Okrzei 6, 57-300 Kłodzko, tel. 74 867 38 01
Popularyzacja ekologicznych metod produkcji, przetwórstwa i marketingu żywności ekologicznej.  - szkolenie 15.02.2019 r., godz. 10:00  Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu, Plac Wolności 1  
Nawozenie w świetle Prawa Wodnegoi oraz Programu działań masjących na celu ograniczenie zanieczyszczenia wód azotanami poczhodzącymi ze źródeł rolniczych oraz dalszemu zanieczyszczenianiu  - szkolenie 20.02.2019 r., godz. 10:00  Szalejów Górny 
Ochrona wód przed zanieczyszczeniami azotanami pochodzącymi ze źródeł rolnicych zgodnie z Prawem Wodnym  - Szkolenie 27.02.2019 r., godz. 10:00  Szalejów Górny 
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Lubaniu
ul. Karola Miarki 1, 59-800 Lubań, 75 722 34 61
Prowadzenie przetwórstwa produktów w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (MLO).  - szkolenie 04.02.2019 r., godz. 09:00  siedziba PZDR 
Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych w gospodarstwie rolnym.  - szkolenie 05.02.2019 r., godz. 09:00   siedziba PZDR 
Zasady przyznawania płatności bezpośrednich na rok 2019, tym zasady wypełniania wniosku o płatności w formie elektronicznej e-wniosek.  - szkolenie 19.02.2019 r., godz. 09:00  siedziba PZDR 
Upowszechnianie wiedzy i informacji na temat zapobiegania i zwalczania ASF z uwzględzieniem bioasekuracji.  - szkolenie 21.02.2019 r., godz. 09:00  siedziba PZDR 
PROW 2014-2020 - Modernizacja gospodarstw rolnych.  - szkolenie 27.02.2019 r., godz. 09:00  siedziba PZDR 
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Lubinie
ul. Kisielewskiego 6, 59-300 Lubin, tel. 76 844 74 07
Zasady przyznawania płatności bezpośrednich na rok 2019 w tym zasady wypełniania wniosku o płatności w formie elektronicznej e-wniosek  - Szkolenie 11.02.2019 r., godz. 10:00  siedziba PZDR 
Zwiększanie udziału roślin wysokobiałkowych w strukturze zasiewów oraz zwiększanie ich wykorzystania w przemyśle paszowym  - szkolenie 20.02.2019 r., godz. 10:00  siedziba PZDR 
Nawożenie w świetle Prawa Wodnego oraz Programu działań mających na celu ograniczenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczaniu   - szkolenie 22.02.2019 r., godz. 10:00  siedziba PZDR 
Zasady przyznawania płatności bezpośrednich na rok 2019  - szkolenie 25.02.2019 r., godz. 10:00  siedziba PZDR 
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Lwówku Śląskim
ul. Wojska Polskiego 25c, 59-600 Lwówek Śląski, tel. 75 782 21 36
Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych w gospodarstwie rolnym  - szkolenie 05.02.2019 r., godz. 10:00   Mirsk, Urząd Miasta i Gminy, Pl. Wolności 40, Biuro gminne PZDR, 
BHP w gospodarstwach rolnych   - szkolenie 07.02.2019 r., godz. 10:00   siedziba PZDR  
PROW 2014-2020 - Modernizacja gospodarstw rolnych.  - szkolenie 19.02.2019 r., godz. 10:00  siedziba PZDR 
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Miliczu
ul. Kopernika 3, 56-300 Milicz, tel. 71 384 21 59
Popularyzacja ekologicznych metod produkcji,przetwórstwa i marketingu żywności ekologicznej  - szkolenie 20.02.2019 r., godz. 10:00  Milicz, Urząd Miejski, ul. Trzebnicka 2, sala konferencyjna 
Stosowanie środków ochrony roślin sprzętem naziemnym,z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie-szkolenie uzupełniające  - szkolenie 27.02.2019 r., godz. 09:00   Cieszków,Gminne Centrum Kultury,ul.Sikorskiego 35,sala konferencyjna 
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Oleśnicy
ul. Wiejska 2, 56-400 Oleśnica, tel. 71 314 93 63
Upowszechnianie zasad prawidłowej gospodarki nawozowej, w tym propagowanie zasadności badania gleb i ich wapnowania  - szkolenie 06.02.2019 r., godz. 09:00  Jenkowice świetlica wiejska 
Nowe rozwiązania w produkcji zwierzęcej - bydło mleczne.  - szkolenie 11.02.2019 r., godz. 10:00   Międzybórz, Urząd Miasta i Gminy, ul. Kolejowa 13, sala konferencyjna 
Ochrona wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych zgodnie z Dyrektywą Azotanową  - szkolenie 13.02.2019 r., godz. 10:00  UMiG Syców, 56-500 Syców ul. Mickiewicza 1 
Zmiany klimatu - wpływ zmian klimatu na rolnictwo, gospodarkę wodną, bioróżnorodność  - szkolenie 19.02.2019 r., godz. 10:00  UMiG Syców, 56-500 Syców Mickiewicza 1 
Modernizacja gospodarstw rolnych  - Szkolenie 25.02.2019 r., godz. 09:00  siedziba PZDR Oleśnica ul.Wiejska 2 
Nowe odmiany roślin zbożowych - postęp hodowlany. Charakterystyka i porównanie odmianowe  - szkolenie 25.02.2019 r., godz. 09:00  Międzybórz UMiG - szla konferencyjna 
BHP w gospodarstwach rolnych  - szkolenie 25.02.2019 r., godz. 13:00   Urząd Miejski Bierutów, sala narad 
PROW 2014-2020 - Restrukturyzacja małych gospodarstw.  - szkolenie 26.02.2019 r., godz. 10:00   Międzybórz, Urząd Miasta i Gminy, ul. Kolejowa 13, sala konferencyjna 
PROW 2014-2020 - Restrukturyzacja małych gospodarstw  - szkolenie 28.02.2019 r., godz. 10:00   Twardogóra, Urząd Miasta i Gminy, ul. Ratuszowa 14, sala konferencyjna. 
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Oławie
ul. 3 Maja 1, 55-200 Oława, tel. 71 313 94 81
Nawożenie w świetle Prawa Wodnego oraz Programu działań mających na celu ograniczenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczaniu   - Szkolenie 05.02.2019 r., godz. 10:00   siedziba PZDR  
Stosowanie środków ochrony roślin sprzętem naziemnym  - szkolenie 06.02.2019 r., godz. 8:00  Piskorzów, Świetlica wiejska, Piskorzów 33a 
Stosowanie środków ochrony roślin sprzętem naziemnym  - szkolenie 12.02.2019 r., godz. 8:00  Swojków, Świetlica wiejska, Swojków 11 
Nowoczesne technologie uprawy zbóż w województwie dolnośląskim   - szkolenie 20.02.2019 r., godz. 8:00  Piskorzów, Świetlica wiejska, Piskorzów 33a 
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Polkowicach
ul. Spółdzielcza 2, 59-100 Polkowice, tel. 76 845 46 93
Popularyzacja ekologicznych metod produkcji, przetwórstwa i marketingu żywności ekologicznej  - szkolenie 01.02.2019 r., godz. 09:01   PZDR Polkowice, ul.Spółdzielcza 2, 59-101 Polkowice  
Upowszechnianie wiedzy i informacji na temat zapobiegania i zwalczania ASF, z uwzględnieniem bioasekuracji  - szkolenie 05.02.2019 r., godz. 09:00  siedziba PZDR Polkowice, ul.Spółdzielcza 2, 59-101 Polkowice 
Upowszechnianie wiedzy i informacji na temat zapobiegania i zwalczania ptasiej grypy, z uwzględnieniem bioasekuracji.  - Szkolenie 07.02.2019 r., godz. 09:00   siedziba PZDR Polkowice, ul. Spółdzielcza 2, 59-100 Polkowice  
Zwiększanie udziału roślin wysokobiałkowych w strukturze zasiewów oraz zwiększanie ich wykorzystania w przemyśle paszowym  - szkolenie 13.02.2019 r., godz.09.00   siedziba PZDR Polkowice, ul. Spółdzielcza 2, 59-100 Polkowice 
Ochrona wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych zgodnie z Prawem Wodnym  - szkolenie 21.02.2019 r., godz. 09.00  Starostwo Powiatowe w Polkowicach, ul. Sebastiana 1, 59-100 Polkowice 
Biomasa i biogazownie.  - szkolenie. 25.02.2019 r., godz. 10:00  OSP w Przemkowie, ul. Kościuszki 4 a , 59-170 Przemków. 
Uruchamianie i prowadzenie rolniczego handlu detalicznego  - szkolenie 26.02.2019 r., godz. 10:00  59-150 Grębocice ul. Kościelna 21 CAS 
Zasady przyznawania płatności bezpośrednich na rok 2019 w tym zasady wypełniania wniosku o płatności w formie elektronicznej e-wniosek.  - szkolenie. 27.02.2019 r., godz. 10:00  OSP w Przemkowie, ul. Kościuszki 4 a , 59-170 Przemków. 
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Strzelinie
ul. Ząbkowicka 31, 57-100 Strzelin, tel. 71 392 04 56
Pozyskiwanie środków finansowych na rozwój gospodarstw rolnych w ramach PROW 2014-2020.   - Szkolenie 19.02.2019 r., godz. 10:00   UMIG Wiązów Plac Wolności 37,57-120 Wiązów 
PROW 2014-2020 - Restrukturyzacja małych gospodarstw  - szkolenie 20.02.2019 r., godz. 10:00   Przeworno, Urząd Gminy, ul. Kolejowa 4A, sala obrad 
Nowoczesne technologie uprawy zbóż w województwie dolnośląskim.  - szkolenie 26.02.2019 r., godz. 09:00   Mikoszów 40 A,Bar Prosiaczek 
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Środzie Śląskiej
ul. Wrocławska 2, 55-300 Środa Śl., tel. 71 317 29 59
PROW 2014-2020 - Modernizacja gospodarstw rolnych  - szkolenie 14.02.2019 r., godz. 09:00  Środa Śląska, Starostwo Powiatowe, ul. Wrocławska 2, sala konferencyjna 
Uruchamianie i prowadzenie rolniczego handlu detalicznego   - szkolenie 14.02.2019 r., godz. 09:00  GOK Kostomłoty ul Rynek 25, Kostomłoty sala konferencyjna  
Upowszechnianie wiedzy i informacji na temat zapobiegania i zwalczania ptasiej grypy z uwzględnieniem bioasekuracji"  - szkolenie 21.02.2019 r., godz. 09:00   Urząd Gminy Malczyce ul.Traugutta 15,sala konferencyjna 
PROW 2014-2020 Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa  - szkolenie 25.02.2019 r., godz. 09:00  Udanin 26, Urząd Gminy, sala konferencyjna 
Ochrona wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych zgodnie z Dyrektywą Azotanową  - szkolenie 28.02.2019 r., godz. 09:00  Malczyce, Urząd Gminy, ul. Traugutta 15, sala konferencyjna 
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Świdnicy
ul. Wałbrzyska 25/27, 58-100 Świdnica, tel. 74 852 20 21
Nowe odmiany roślin zbożowych - postęp hodowlany. Charakterystyka i porównanie odmianowe.  - szkolenie 12.02.2019 r., godz. 10:00   Świdnica, siedziba PZDR, ul. Wałbrzyska 25/27 
Upowszechnianie wiedzy i informacji na temat zapobiegania i zwalczania ptasiej grypy, z uwzględnieniem bioasekuracji   - szkolenie 19.02.2019 r., godz. 10:00   Świetlica wiejska, Kłaczyna 94 A 
Nowe technologie i trendy w produkcji roślinnej.Komputeryzacja rolnictwa.Rolnictwo precyzyjne.  - Szkolenie 20.02.2019 r., godz. 10:00   Sala konferencyjna UG Marcinowice 
Stosowanie środków ochrony roslin sprzętem naziemnym z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie   - szkolenie 22.02.2019 r., godz. 08:00  Świdnica, siedziba PZDR, ul. Wałbrzyska 25/27 
Stosowanie środków ochrony roslin sprzętem naziemnym z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie   - szkolenie uzupełniające 25.02.2019 r., godz. 08.30   Świdnica,siedziba PZDR 
Ochrona wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych zgodnie z Dyrektywą Azotanową   - szkolenie 26.02.2019 r., godz. 10:00   Strzegom, Paderewskiego 2 
Ochrona wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych zgodnie z Dyrektywą Azotanową   - Szkolenie 26.02.2019 r., godz. 10:00   sala GOKSIR w Dobromierzu, ul. Plac Wolności 19 
Ochrona wód przed zanieczyszczeniami azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych, zgodnie z Dyrektywą Azotanową.  - Szkolenie 27.02.2019 r., godz. 10:00  Sala konferencyjna UG Marcinowice 
PROW 2014-2020 Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa  - szkolenie 28.02.2019 r., godz. 10:00   Świdnica, siedziba PZDR, ul. Wałbrzyska 25/27 
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Trzebnicy
ul. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica, tel. 71 312 16 83
Nawożenie w świetle Prawa Wodnego oraz Programu działań mających na celu ograniczenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczaniu   - szkolenie 11.02.2019 r., godz. 10:00  OKSiR Wisznia Mała, sala konferencyjna 
Nawożenie w świetle Prawa Wodnego oraz Programu działań mających na celu ograniczenie zanieczyszczeń wód azotanami pochodzącymi ze żródeł rolniczych.  - Szkolenie 12.02.2019 r., godz 9:00  Urząd Miejski Oborniki Śl. ul.Trzebnicka 1 
Integrowana produkcja roślin sadowniczych .  - szkolenie 15.02.2019 r., godz. 10:00   Węglewo , świetlica wiejska 
Ochrona wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych zgodnie z Prawem Wodnym   - szkolenie 22.02.2019 r., godz. 10:00  Strzeszów świetlica wiejska. 
Nawożenie w świetle Prawa Wodnego oraz Programu działań mających na celu ograniczenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczaniu   - szkolenie 26.02.2019 r., godz. 10:00   Żmigród, Urząd Gminy Pl.Wojska Polskiego 2-3, sala narad nr 12 
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Wałbrzychu
ul. Mickiewicza 42, 58-300 Wałbrzych, tel. 74 842 62 72 (607-307-673)
Działania na rzecz ograniczenia skutków suszy w tym zwiększenie retencji wodnej, poprawy żyzności  - szkolenie 22.02.2019 r., godz. 09:00  Wałbrzych siedziba PZDR 
Nowe rozwiązania w produkcji roślin okopowych   - szkolenie 27.02.2019 r., godz. 10:00  Stare Bogaczowice Główna 148 
Aranżacja Wiejskiego Ogrodu  - Szkolenie 28.02.2019 r., godz. 10:00   Zagórze Śląskie, gosp. agroturystyczne p.Ryl, ul. Główna 14 
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Wołowie
Plac Piastowski 2, 56-100 Wołów, tel. 71 389 11 48
Upowszechnianie wiedzy i informacji na temat zapobiegania i zwalczania ptasiej grypy, z uwzględnieniem bioasekuracji.  - Szkolenie 05.02.2019 r., godz. 10:00  Starostwo Powiatowe w Wołowie, sala nr. 18 
Popularyzacja ekologicznych metod produkcji,przetwórstwa i marketingu  - szkolenie 12.02.2019 r., godz. 10:00   Wołów Starostwo Powiatowe Pl.Piastowski2 sala nr.18 
Nowe technologie i trendy w produkcji roślinnej.Komputeryzacja rolnictwa.Rolnictwo precyzyjne  - szkolenie 14.02.2019 r., godz. 10:00   Wołów Starostwo Powiatowe Pl.Piastowski2 sala nr.18 
Nowe technologie i trendy w produkcji roślinnej.Komputeryzacja rolnictwa.Rolnictwo precyzyjne  - szkolenie 21.02.2019 r., godz. 10:00  Wińsko Gminny Ośrodek Kultury ul.Piłsudskiego 42 
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Ząbkowicach Śląskich
ul. Daleka 19, 57-200 Ząbkowice Śląskie, tel. 74 815 17 51
Nowoczesne technologie uprawy zbóż w województwie dolnośląskim  - szkolenie 19.02.2019 r., godz. 10:00   Ząbkowice Śl., Starostwo Powiatowe, ul Prusa 5, sala konferencyjna 
Rozwój przedsiębiorczości w ramach PROW 2014-2020  - szkolenie 22.02.2019 r., godz. 10:00  Ziębice,Ziębickie Centrum Kultury, ul. Wojska Polskiego 10, sala konferencyjna  
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Zgorzelecu
ul. Bohaterów II Armii 8, 59-900 Zgorzelec, tel. 75 778 72 06
Upowszechnianie wiedzy i informacji na temat zapobiegania i zwalczania ASF, z uwzględnieniem bioasekuracji  - szkolenie 01.02.2019 r., godz. 10:00  Siedziba PZDR Zgorzelec 
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Złotoryi
ul. Basztowa 12, 59-500 Złotoryja, tel. 76 878 35 42
108 - PROW 2014-2020 Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa   - szkolenie 01.02.2019 r., godz. 13:30   Gierałtowiec, świetlica wiejska 
Nowe odmiany roślin zbożowych - postęp hodowlany. Charakterystyka i porównanie odmianowe.  - szkolenie 13.02.2019 r., godz. 10:00   Złotoryja, sala konferencyjna Urzędu Gminy w Złotoryi, aleja Miła 4 
Ochrona wód przed zanieczyszczeniem azotanami ze źrodeł rolniczych zgodnie z Prawem Wodnym.  - szkolenie 19.02.2019 r., godz. 10:00  Pielgrzymka, sala konferencyjna przy bibliotece wiejskiej 
Zasady przyznawania płatności bezpośrednich na rok 2019 w tym zasady wypełniania wniosku o płatności w formie elektronicznej e-wniosek  - szkolenie 26.02.2019 r., godz. 11:00  Stara Kraśnica, świetlica wiejska 
PROW 2014-2020 - Modernizacja gospodarstw rolnych.  - szkolenie 27.02.2019 r., godz. 10:00  Pyskowice, świetlica wiejska 
______________________________ ____________ ____________________