Wykaz zaplanowanych szkoleń w miesiącu "styczniu" 2019r

Temat Termin Miejsce
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Ząbkowicach Śląskich
ul. Daleka 19, 57-200 Ząbkowice Śląskie, tel. 74 815 17 51
Ochrona wód przed zanieczyszczeniami azotanami pochodzącymi ze żródeł należących zgodnie z Dyraktywą Azotanową  - szkolenie 18.01.2019 r., godz. 09:00  Restauracja Derkacz ul.Wałowa 34 
Nawożenie w świetle prawa wodnego oraz Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu  - szkolenie 23.01.2019 r., godz. 10:00   Ziębice,Ziębickie Centrum Kultury, ul. Wojska Polskiego 10, sala konferencyjna 
______________________________ ____________ ____________________