S-1

Harmonogram szkoleń

w styczniu 2022 roku

Na terenie powiatu: wołowskiego

Lp.TematFormaTermin
 Miejsce |GminaOdpowiedzialny
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Wołowie
ul. Ścinawska 24, 56-100 Wołów, tel. 71 389 11 48
1Ograniczenia ryzyka związanego ze stosowania środków ochrony roślin szkolenie on-line 2022-01-20 godz.11:00
  PZDR Wołów |WołówKarolina Łabudzińska

2Współpraca oraz wymiana wiedzy pomiędzy nauką a praktyką – upowszechnianie rozwiązań nowych oraz innowacyjnych w produkcji roślinnej szkolenie on-line 2022-01-21 10:00
  PZDR Wołów |WołówAneta Jasinowska

3Ochrona wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych zgodnie z Prawem Wodnym szkolenie on-line 2022-01-27 godz. 11:00
  PZDR Wołów |WołówKarolina Łabudzińska

4Kultywowanie dziedzictwa kulturowego przez Koła Gospodyń Wiejskich szkolenie on-line 2022-01-28 10:00
  PZDR Wołów |WołówAneta Jasinowska

Ze względu na możliwość zmian w harmonogramie, zainteresowanych prosimy o kontakt z odpowiednim Zespołem Doradców.