S-1

Harmonogram szkoleń

w lutym 2019 roku

Na terenie powiatu: oleśnickiego

Lp.TematFormaTermin
 Miejsce |GminaOdpowiedzialny
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Oleśnicy
ul. Wiejska 2, 56-400 Oleśnica, tel. 71 314 93 63
1Upowszechnianie zasad prawidłowej gospodarki nawozowej, w tym propagowanie zasadności badania gleb i ich wapnowania szkolenie 2019-02-06 godz. 09:00
  Jenkowice świetlica wiejska |OleśnicaJerzy Stańczyk

2Nowe rozwiązania w produkcji zwierzęcej - bydło mleczne. szkolenie 2019-02-11 godz. 10:00
  Międzybórz, Urząd Miasta i Gminy, ul. Kolejowa 13, sala konferencyjna |MiędzybórzEugenia Cieśla

3 Ochrona wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych zgodnie z Dyrektywą Azotanową szkolenie 2019-02-13 godz. 10:00
  UMiG Syców, 56-500 Syców ul. Mickiewicza 1 |SycówNiemier Anna

4Zmiany klimatu - wpływ zmian klimatu na rolnictwo, gospodarkę wodną, bioróżnorodność szkolenie 2019-02-19 godz. 10:00
  UMiG Syców, 56-500 Syców Mickiewicza 1 |SycówNiemier Anna

5Modernizacja gospodarstw rolnych Szkolenie 2019-02-25 godz. 09:00
  siedziba PZDR Oleśnica ul.Wiejska 2 |OleśnicaElżbieta Lewicka

6 Nowe odmiany roślin zbożowych - postęp hodowlany. Charakterystyka i porównanie odmianowe szkolenie 2019-02-25 godz. 09:00
  Międzybórz UMiG - szla konferencyjna |MiędzybórzJerzy Stańczyk

7BHP w gospodarstwach rolnych szkolenie 2019-02-25 godz. 13:00
  Urząd Miejski Bierutów, sala narad |BierutówTeleszko Czesław

8PROW 2014-2020 - Restrukturyzacja małych gospodarstw. szkolenie 2019-02-26 godz. 10:00
  Międzybórz, Urząd Miasta i Gminy, ul. Kolejowa 13, sala konferencyjna |MiędzybórzEugenia Cieśla

9PROW 2014-2020 - Restrukturyzacja małych gospodarstw szkolenie 2019-02-28 godz. 10:00
  Twardogóra, Urząd Miasta i Gminy, ul. Ratuszowa 14, sala konferencyjna. |TwardogóraEugenia Cieśla

Ze względu na możliwość zmian w harmonogramie, zainteresowanych prosimy o kontakt z odpowiednim Zespołem Doradców.