DODRDODRDODR

Relacja

Ostatnia aktualizacja: 12 12 2014, 10:03:22 CET


Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie

WYJAZD STUDYJNY
Funkcjonowanie zagród edukacyjnych we Francji – Alzacja

Właściciele zagród edukacyjnych z (członkowie Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych), rolnicy i mieszkańcy obszarów wiejskich zainteresowani uruchomieniem zagrody edukacyjnej w swoim gospodarstwie, a także pracownicy DODR we Wrocławiu i UMWD zaangażowani w rozwój zagród na Dolnym Śląsku wzięli udział w wyjeździe studyjnym do Alzacji.

Wyjazd dla 26 osób, odbywający się między 7 a 11 kwietnia został zorganizowany przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu w ramach Planu Działania KSOW dla województwa dolnośląskiego.

Francuskie zagrody pedagogiczne
Głównym celem wyjazdu było zapoznanie jego uczestników z funkcjonowaniem zagród pedagogicznych we Francji i przedstawienie ciekawych programów edukacyjnych w gospodarstwach rolnych. Ważna była także wymiana doświadczeń, nawiązywanie kontaktów i współpracy oraz rozwijanie umiejętności wspólnego marketingu w oparciu o doświadczenia francuskie m.in. na przykładzie francuskiej Federacji Bienvenue à la Ferme – Witamy w gospodarstwie rolnym.

Program edukacyjny
Program edukacyjny zrealizowany podczas wyjazdu studyjnego obejmował m.in. udział w spotkaniu, w trakcie którego przedstawiciele instytucji zaangażowanych w rozwój rolnictwa, w tym również gospodarstw pedagogicznych, przedstawili jak wygląda we Francji i Regionie Alzacji:

 • system doradztwa rolniczego,
 • struktura gospodarstw rolnych,
 • różnicowanie działalności na obszarach wiejskich,
 • funkcjonowanie gospodarstw pedagogicznych,
 • zaangażowanie Ministerstwa Edukacji Francji w rozwój funkcji edukacyjnych w gospodarstwach rolnych,
 • zaangażowanie Izb Rolniczych w rozwój gospodarstw pedagogicznych,
 • funkcjonowanie Sieci Bienvenue a la Ferme (Witamy w gospodarstwie rolnym) zrzeszającej rolników w czterech głównych kategoriach ‒ zakwaterowanie, gastronomia, odkrycia – różne możliwości spędzania czasu na wsi (rekreacja i edukacja) oraz inne usługi,
 • a także, jakie są wymagania stawiane zagrodom pedagogicznym we Francji.
W programie spotkania znalazł się również wykład na temat funkcjonowania gospodarstw edukacyjnych na Dolnym Śląsku, który przedstawiła Agnieszka Kowalczuk-Misek z Działu Przedsiębiorczości, Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i agroturystyki Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu.

Wizyty w pięciu gospodarstwach
Uczestnicy wyjazdu odwiedzili gospodarstwa pedagogiczne działające w Regionie Alzacji. Każda wizyta to spotkanie z właścicielem i zwiedzanie gospodarstwa. Umożliwiło to poznanie różnych rodzajów działalności rolniczej we francuskich realiach. Inspiracją dla właścicieli dolnośląskich rolników z pewnością były programy edukacyjne realizowane w oparciu o gospodarstwa rolne oraz ciekawe pomoce dydaktyczne wykorzystywane podczas realizacji tych programów. Każda wizyta była połączona z degustacją produktów wytwarzanych w odwiedzanych gospodarstwach. Odwiedziliśmy zagrody pedagogiczne, zrzeszone we francuskiej sieci Witamy w gospodarstwie rolnym:
 • Robert Blanck w miejscowości Obernai o profilu produkcja i sprzedaż win,
 • Ferme Humbert, w miejscowości Urbeis o profilach ‒ uprawa warzyw i owoców i ich przetwórstwo, hodowla bydła i przetwórstwo mięsa, produkcja i przetwórstwo mleka, sprzedaż produktów z gospodarstwa, wyrobów i przetworów,
 • Ferme Hofmans, w miejscowości Obersteinbach o profilach ‒ produkcja i przetwórstwo mleka, uprawa warzyw, hodowla koni i kóz, produkcja sera koziego, szkółka jeździecka,
 • Ferme Peda z miejscowości Bouxwiller Haut Rhin o profilach ‒ uprawa roślin (kukurydza, jęczmień, żyto, owies, buraki), hodowla zwierząt (króliki, kury, kozy, owce, bydło, trzoda chlewna), produkcja, przetwórstwo i sprzedaż produktów mlecznych (krowich, kozich, owczych), produkcja wełny, wypiek chleba,
 • Ferme Saint Blaise, z miejscowości Valff o profilach ‒ ekologiczna uprawa warzyw i owoców oraz ich przetwórstwo i sprzedaż.
Program wyjazdu studyjnego obejmował również zwiedzanie Starego Miasta w Strasbourgu oraz Norymbergi w Niemczech.

Popyt rozwija sieć
Bodźcem do rozwoju Sieci Zagród Edukacyjnych jest rosnące zainteresowanie turystów i grup szkolnych rolnictwem i pochodzeniem żywności w Polsce i na Dolnym Śląsku. W kraju funkcjonuje ich około 70, w województwie dolnośląskim – 14. Sieć zrzeszająca rolników i gospodarstwa pedagogiczne „Witamy w gospodarstwie rolnym” jest marką rozpoznawalną w całej Francji. W ramach sieci działa ponad 1400 takich obiektów pedagogicznych. Wyjazd studyjny był okazją do zapoznania się z zaawansowanymi systemami edukacji w gospodarstwach rolnych we Francji, zarówno od strony teoretycznej ‒ podczas wykładów, jak i praktycznej ‒ podczas wizyt u rolników. Wizyta we Francji była źródłem wielu pomysłów dla dolnośląskich rolników. Umożliwiła także wymianę doświadczeń.

Agnieszka Kowalczuk-Misek DODR we Wrocławiu

 

Galeria zdjęć

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 i budżetu państwa.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
- Minister Rolnictwa i Rozwoju WsiDHTML Menu / JavaScript Menu Powered By OpenCube ©2009 andy(at)dodr.pl
Strona główna IT login