DODRDODRDODR

Relacja

Ostatnia aktualizacja: 12 12 2014, 09:54:02 CET

Dolnoślązacy na targach Biofach

Rolnicy ekologiczni z Dolnego Śląska, przetwórcy, przedstawiciele Dolnośląskiej Izby Rolniczej, samorządu, Lokalnej Grupy Działania, Wojewódzkiej Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz doradcy wzięli udział w wyjeździe studyjnym na targi produktów ekologicznych BioFach 2013 do Norymbergi, połączony z wizytacją gospodarstw rolnych w Niemczech. Wyjazd trwający od 13 do 15 lutego został zrealizowany we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego w ramach funduszu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.
Uczestnicy wydarzenia odwiedzili cztery niemieckie gospodarstwa ekologiczne w Bawarii prowadzące różnorodną działalność rolniczą, w tym produkcję zwierzęcą, przetwórstwo oraz sprzedaż bezpośrednią wytworzonych produktów. W ostatnim dniu wyjazdu Dolnoślązacy zwiedzili największe na świecie targi produktów ekologicznych BioFach 2013 w Norymberdze. Jest to wiodąca impreza wystawiennicza produktów ekologicznych w skali światowej, która gromadzi co roku ponad 40 000 zwiedzających oraz 2 500 wystawców. Siedmiu na dziesięciu wystawców to zagraniczni producenci. Uczestnictwo w targach to możliwość poznania marek i produktów z ponad 80 krajów, wymiany poglądów z czołowymi przedstawicielami sektora produkcji ekologicznej oraz poznania nowych trendów i innowacji. To także okazja do próbowania eko-produktów, często egzotycznych i niespotykanych w naszym kraju, gdyż swoją ekologiczną ofertę prezentują przedstawiciele niemal całego świata. Dorobek polskiego rolnictwa ekologicznego, poza stoiskiem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, został pokazany na stoiskach reprezentowanych przez stowarzyszenia zrzeszające rolników ekologicznych i przetwórców. Polscy wystawcy to Augustowsko-Podlaskie Stowarzyszenie Eko-Rolników, Klaster Dolina Ekologicznej Żywności, Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Producentów Ekologicznych Ekołan, Stowarzyszenie Polska Ekologia, Stowarzyszenie Producentów Żywności Metodami Ekologicznymi Ekoland czy Związek Rolników Ekologicznych Biopolska.

Monika Miniewska, Urszula Bogusiewicz DODR we Wrocławiu

Galeria zdjęć
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
Kliknij aby powiększyć

 DHTML Menu / JavaScript Menu Powered By OpenCube ©2009 andy(at)dodr.pl
Strona główna IT login