Nasz miesięcznik

Wydawnictwa do pobrania

Katalog agroturystyczny

 

Zagrody Edukacyjne

 

 

3. Jolanta i Roman Jachym, Pustelnik, gm. Marciszów, powiat kamiennogórski - hodowla bydła mlecznego


Kandydat do tytułu Mistrza dolnośląskiego AGROLIGI 2012 w kategorii Rolnicy

Jolanta i Roman JACHYM zamieszkali w miejscowości Pustelnik, gm. Marciszów
Prowadzą rodzinne gospodarstwo rolne o powierzchni 63,5 ha, specjalizujące się w hodowli bydła mlecznego. Uzyskiwana średnia wydajność mleka kształtuje się na poziomie 7500 l rocznie od sztuki. Pogłowie bydła ogółem liczy 50 szt, w tym: 22 krowy dojne rasy polska czerwono-biała oraz 28 szt młodego bydła opasowego
W 2011 roku rolnik wybudował w ramach nowoczesną wolnostanowiskową oborę z halą udojową, Inwestycja realizowana była w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” PROW 2007-2013.
Gospodarstwo prowadzi działalność w warunkach górskich na terenie gór kaczawskich na glebach IV i V klasy.
Głównymi uprawami na gruntach ornych są zboża, uprawiane łącznie na powierzchni ok. 12 ha, w tym: jęczmień jary, owies, żyto ozime i mieszanki zbóż. Cała produkcja roślinna przeznaczana jest na pasze dla zwierząt hodowlanych. Trwałe użytki zielone stanowią 48,5 ha. Dodatkowym źródłem dochodów uzyskiwanych w gospodarstwie jest prowadzona na pow. 0,5 ha szkółka roślin ozdobnych oraz na pow. 1,5 ha plantacja świerka srebrzystego.
Wspólnie gospodarująca córka Alicja prowadzi na bazie gospodarstwa, w którym utrzymywane są cztery konie pod siodło, certyfikowany Ośrodek Górskiej Turystyki Jeździeckiej, afiliowany przez PTTK.
Gospodarstwo stanowi również bazę dydaktyczną dla studentów i uczniów szkół rolniczych, odbywają się tu również praktyki i staże.
Za dotychczasowe osiągnięcia rolnik został odznaczony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi odznaką „Zasłużony dla Rolnictwa” oraz branżowym odznaczeniem „Zasłużony dla spółdzielczości mleczarskiej”.

Galeria zdjęć
Zmodyfikowano: 08.07.2013